Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

EELKs on alanud valimiste aeg

23.11.2016 | | Rubriik: Kirikuelu

Põlvavalimised6. novembrist järgmise aasta 5. märtsini valivad EELK kogudused oma juhtorganeid.

Täiskogu, kuhu kuuluvad kõik viimase aasta jooksul liikmeannetuse teinud ja armulaual käinud koguduseliikmed, valib koguduse nõukogu. Kandidaate saavad üles seada koguduse juhatus, õpetaja ning 5–10 täiskogu liiget. Nõukogu ja selle poolt omakorda valitava juhatuse ülesandeks on koguduse majandusasjade korraldamine ning vaimulike abistamine usuelu edendamisel. Peale valitavate liikmete kuuluvad ameti poolest nii nõukogu kui juhatuse koosseisu koguduseõpetajad.
Esimeste seas toimusid 6.–13. novembrini nõukogu valimised Põlva koguduses. Viieteistkümnele kohale kandideeris seal 19 koguduse liiget, kes esitati juhatuse poolt. Koguduse õpetaja Toomas Nigola sõnul tehti kandideerimisettepanek sellistele liikmetele, kes on regulaarselt jumalateenistustel osalenud ning paistnud silma vaimult ärksate, asjalike ja teotahteliste inimestena.
Valimistulemused olid õpetaja sõnul ettearvatavad: enim hääli said kandidaadid, kes on varasemalt kogudusetöös aktiivselt kaasa löönud.
Valimisaktiivsus oli aga üsna madal: kokku osales 36 valijat ehk umbes kümnendik täiskogu liikmetest. Nigola arvates näitab see rahulolu koguduse senise juhtimisega. Teisalt on kogudus väike ja kõik soovijad saavad selle igapäevaelu korraldamisel niikuinii kaasa rääkida. Rõõmu tegi õpetajale see, et aktiivsusega paistsid silma nooremad liikmed.
Valimised on toimunud juba ka Anseküla, Ilumäe, Jämaja, Järvakandi, Häädemeeste, Käsmu, Martna, Paldiski, Rapla, Ridala ja Tallinna Jaani koguduses. Uued nõukogud valivad omakorda koguduste sinodisaadikud, järgmise aasta kevadel toimuvatel praostkondade sinoditel selgub aga EELK kirikukogu uus koosseis.
Rain Soosaar

Igaühelt, kellele on antud palju, nõutakse palju, ja kelle hoolde on jäetud palju, sellelt küsitakse veel rohkem. (Lk 12:48)