Esileht » Uudis » Uudised »

EELK XXX kirikukogu alustab

22.11.2017 | | Rubriik: Uudised

EELK XXX kirikukogu 1. istungjärk peetakse 28.–29. novembril Tallinnas. Kirikukogu liikmed on ameti poolest peapiiskop Urmas Viilma, piiskopid Joel Luhamets ja Tiit Salumäe, kantsler Ülle Keel, assessorid Kadri Eliisabet Põder, Ove Sander, Marko Tiitus ja Tauno Toompuu. Kirikuvalitsuse nimetatud koosseisu kinnitas kirikukogu ametisse 13. jaanuaril 2015 seoses uue peapiiskopi valimisega. Vastavalt EELK põhikirjale kestab konsistooriumi kantsleri ja assessorite ametiaeg neli aastat, st aastani 2019.
Kui kirikukogu järgib nelja-aastast valimiste rütmi EELKs, mille käigus on 2017. aastaks valitud uued juhid alates kogudustest kirikukoguni, siis kuulub tema võimkonda ka konsistooriumi kantsleri ja assessorite ennetähtaegselt ametist tagasikutsumine (põhikirja § 31.4). Vastavalt kirikukogu kodukorrale määrab peapiiskop konsistooriumi valitavate liikmete arvu ja esitab kandidaadid. Assessorikandidaati on õigus üles seada ka vähemalt 10 kirikukogu liikmel.
Kirikukogu liikmed on ameti poolest ka praostid: Ingo Tiit Jaagu (Rootsi), Jaan Tammsalu (Tallinn), Jaanus Jalakas (Ida-Harju), Jüri Vallsalu (Lääne-Harju), Teet Hanschmidt (Järva), Leevi Reinaru (Lääne), Tõnu Taremaa (Pärnu), Marko Tiitus (Viljandi), Mart Jaanson (Valga), Üllar Salumets (Võru), Ants Tooming (Tartu), Tauno Toompuu (Viru), Anti Toplaan (Saarte).
Emeriitpeapiiskop Andres Põder, emeriitpiiskopid Einar Soone ja Andres Taul (Välis-Eesti piiskopkond) on kirikukogu hääleõiguslikud liikmed (§ 24.2).
Vaimulike konverentsi poolt valitud kirikukogu liikmed on Kaido Soom ja Randar Tasmuth. Peapiiskop on nimetanud kirikukogu liikmeteks kaplanaatide esindajatena Gustav Kutsari (kaitseväe peakaplan) ja Valdo Lusti (politsei- ja piirivalveameti peakaplan).
Praostkondade sinoditel valitud kirikukogu liikmed on Vallo Ehasalu, Tiit Kuusemaa ja Ingmar Laasimer (Valga); Urmas Nagel, Margit Lail ja Andres Kõiv (Võru); Markus Haamer, Tarmo Loodus ja Helve Hunt (Viljandi); Tauno Teder, Arvet Ollino ja Jüri Pikmaa (Pärnu); Küllike Valk, Lembit Tammsalu ja Madis Kütt (Lääne); Rein Orn, Rene Reinsoo ja Hüllo-Kristjan Simson (Saarte); Raivo Linnas, Andres Õis ja Jaan Nuga (Ida-Harju); Mihkel Kukk, Sigrid Põld ja Annika Laats (Lääne-Harju); Matthias Burghardt, Urmas Arumäe ja Jüri Ehasalu (Tallinn); Tõnu Linnasmäe, Katrin-Helena Melder ja Tene Metsma (Järva); Avo Kiir, Urmas Karileet ja Õie Alt (Viru); Siimon Haamer, Priit Kama ja Aivo Prükk (Tartu).
Allikas: EELK põhikiri, EELK kirikuseadustik, konsistooriumi ja peapiiskopi otsused

Inimese Poeg on tulnud otsima ja päästma kadunut. (Lk 19:10)