Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

EELK vanglakaplanitel oma peakaplan

25.09.2019 | | Rubriik: Kirikuelu

Sander039373. septembri istungil määras konsistoorium vanglakaplanina teenivate EELK vaimulike peakaplaniks assessor Ove Sanderi (fotol).

20. veebruaril lõpetas õpetaja Merike Kütt töö justiitsministeeriumi vanglate osakonnas vanglate peakaplanina (2013–2019) ja alates 22. juulist on selles ametis Sangaste koguduse diakon Tanel Meiel, kes valiti ametikohale Eesti Kirikute Nõukogu ja justiitsministeeriumi vanglateenistuse koostöös konkursi korras.
Siiani pole meie kirikus eraldi vanglakaplanina teenivatele vaimulikele peakap­lanit määratud. Assessor Ove Sander kommenteeris seda otsust järgmiselt: „Kuna vanglate uus peakaplan Tanel Meiel on diakon, siis vastavalt meie kiriku põhikirja §-le 20 ja kirikuseadustiku §-le 73 ei saa EELKs diakon teenida iseseisvalt, tal peab olema vaimulik ülemus ning konsistoorium on selleks organiks, kes määrab kindlaks kaplani alluvussuhte.
Just sellelt pinnalt tuleb mõista peakaplan Meieli ja teiste meie kiriku vanglakap­lanite määramist minu alluvusse, millele lisandub teinegi lihtne tõsiasi, et diakoniordinatsiooniga vaimulikule ei saa alluda preestriordinatsiooniga vaimulikud. Kuidas selliselt määratletud alluvussuhted tegelikkuses toimima hakkavad, näitab aeg.“
Hetkel on Eesti vanglates 14 kaplanit ja neist neli pärinevad luterlikust kirikust. Raamatu „Vanglate kaplaniteenistus ja usuline töö vanglas“ järgi tuleneb vajadus kap­lanite ja kaplaniteenistuste järele kinnipidamisasutustes usuvabaduse printsiibist, iga inimese rahvusvahelisest ja põhiseaduslikust õigusest usulisele enesemääratlusele ning sellega seotud usulistele toimingutele ja talitustele.
Kätlin Liimets

Kristus ütleb: Kui mind maa pealt ülendatakse, siis ma tõmban kõik enese juurde! (Jh 12:32)