Esileht » Uudis » Esilehe pealugu pildiga »

EELK vaimulikud on Nelijärvel

25.01.2019 | | Rubriik: Esilehe pealugu pildiga

Aegviidu kirikust on rõõmsas meeleolus väljunud peapiiskop Urmas Viilma (esiplaanil vasakult), õpetajad Markus Haamer, Aivo Prükk, Eenok Haamer ja Andrus Mõttus.
Liina Raudvassar

Enam kui pooled EELK vaimulikest jõudsid eile Nelijärve puhkekeskuses alanud iga-aastasele kahepäevasele vaimulike konverentsile, mis tänavu kannab juhtmõtet „Seest välja“.

Traditsiooniks kujunenud viisil alustati päeva kirikus. Armulauaga jumalateenistuse Aegviidu kirikus pidasid Tartu praostkonna vaimulikud, juhtis praost Ants Tooming. Jutlustas vaimulike konverentsi juhatuse liige, Tartu Ülikooli-Jaani koguduse õpetaja Triin Käpp.
Lugedes jutluse aluseks oleva kirjakoha Pauluse kirjast roomlastele (Rm 12:6–16), tunnistas õp Käpp, et siin olekski paslik öelda aamen ja minna liturgiaga edasi, sest valitud kirjakoht võtab mõjusalt ja ammendavalt kokku kõik selle, mida üks vaimulik oma jalale lambiks peaks võtma.
Kolme elust enesest võetud näite toel kutsus jutlustaja kirikulised sisekaemusele: „Kas see, mis on meie kutsumus, nii nagu Paulus siin kirjeldab, on ka see, mida me tänasel päevale teeme? Või oleme me mattunud mingite muude koormate alla? Kas me tegeleme oma vaimu uuendamise ja värskena hoidmisega?“
Pärast teenistust koguneti Nelijärve puhkekeskusesse, kus konverentsi avas vaimulike konverentsi juhatuse esimees Urmas Nagel. Üteldes tere tulemast jagas ta eelteavet algavast konverentsist, kommenteerides muu hulgas pealkirja sisu. Ta nentis, et juhatus oli õige juhtmõtte leidmisel omajagu kimpus, sest „eks ole ju omal kombel kõik teemad aastatega juba ära räägitud, mõned isegi mitu korda“.
Teenistusel mälestati ajast igavikku läinud vaimulikke, lauldes leinalaulu mõeldi emeriitpeapiiskop Andres Taulile ja õpetaja Kalju Kukele.
„Seest välja“ hõlmab kolme valdkonda, selgitas Nagel: karjasekirjad ja karjaseamet; uus kiriku lauluraamat; kiriku ja riigi suhted ühiskonda puudutavates küsimustes.
Nagu ikka on tänavuselegi kokkusaamisele pandud mitmeid eesmärke. Lisaks teoloogiliste teadmiste vahetamisele ning arutelule kirikuelus aktuaalsetel teemadel on oluline, et vaimulikkond saaks kokku ja võtaks aega suhtlemiseks. „Oleme tulnud välja tavapärasest miljööst, oma koguduse keskelt,“ nimetas Nagel.
Eesti Kiriku trükki mineku ajaks oli konverents jõudnud esimese päevakorrapunkti käsitlemises poole peale. EELK uue lauluraamatu kontseptsioonist rääkisid lauluraamatukomisjoni esimees assessor Marko Tiitus, komisjoni sekretär dr Eerik Jõks ja komisjoni liige dr Mart Jaanson.
Esimese konverentsipäeva kavas oli veel kuulata ettekandeid karjasekirjade (2Tm 2) teemal Tallinna Jaani koguduse õpetajalt dr Arne Hiobilt, TÜ Uue Testamendi lektorilt dr Ain Riistanilt ning preester Rein Õunapuult. Viimaseks ettekandeks sai sõna muinsuskaitseameti peadirektor Siim Raie.
Konverentsile oli registreerunud 126 vaimulikku. EELK vaimulike konverentsist ülevaateartiklit saab lugeda juba järgmisest Eesti Kirikust.
Liina Raudvassar

 

EELK vaimulike konverents
On varasem EELK õpetajate konverents
Vastavalt kirikuseadustikule on liikmeteks kõik EELK vaimulikud
Koguneb korraliselt kord aastas, vajadusel tihemini
Tegevust juhib liikmete hulgast valitud juhatus
Võimkonda kuulub õpetuse aluste muutmine, liturgia käsiraamatu ja õpetusliku sisuga oikumeeniliste kokkulepete heakskiitmine enne küsimuse otsustamist piiskoplikus nõukogus või kirikukogus, muude teoloogiliste või kirikuelu küsimuste arutamine ning soovituste andmine kirikukogule, konsistooriumile, piiskoplikule nõukogule ja teistele kiriku organitele

Kristus ütleb: Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud, ja mina annan teile hingamise! (Mt 11:28)