Esileht » Uudis » Esileht »

EELK Usuteaduse Instituut kiriku mõttemootorina

22.06.2016 | | Rubriik: Esileht

Usuteaduse Instituudi õppehoone Pühavaimu tänavas.Arhiiv

Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuur (EKKA) hindas EELK Usuteaduse Instituudi (UI) juhtimise, töökorralduse, õppe- ja teadustegevuse ning õppe- ja uurimiskeskkonna vastavaks Eesti Vabariigis kehtivatele nõuetele ning otsustas akrediteerida UI seitsmeks aastaks.

Käesoleval aastal teoloogiat õppima asujad teevad seda instituudi 70. tegevusaastal. Nii kaua on paljud inimesed andnud endast parima vaimulike ettevalmistamise, teoloogilise mõtlemise värske hoidmise ja selle rakendamise heaks.
Tänapäeva Eesti elab globaalsetes mõjuväljades, kus ristuvad nii juhitamatud head ja halvad suundumused kui ka igasugused tahtlikult juhitud tegurid. Selles segaduses on meil vaja süvendatud arusaamist ristiusu alustest, toimimisviisidest ja nende suhtest maailmas toimuvaga. Teoloogiline haridus eeldab süvenemist, kontseptsioonide ülekontrollimist, traditsioonide väärtustamist ja oma teoloogilise identiteedi aina uuesti sõnastamist. Siis on kergem täita oma eesmärki olla viljakas teoloogilise harimise ja vaimuliku kasvamise põllul, kus hoogu aitavad anda uued õppijad.
Juba varem tähtajatu koolitamisõiguse saanud instituut läbis sellel kevadel edukalt kõikidele kõrgkoolidele regulaarselt kohaldatava institutsionaalse akrediteerimise. Välishindajad tõstsid esile töötajate ja üliõpilaste motiveeritust, õppekavade mitmekülgsust, teadustööde taset ning ajaloolise hoone erakordselt inspireerivat õppekeskkonda. Meie instituut on väikseim kõrgkool Eestis, kes on niisuguse hindamise läbinud. Selleks tehtud lisatööde mahtu on raske mõõta ning väljendada.
Kolmest õppekavast esimese, rakenduskõrghariduse keskmes on luterlik teoloogia kui teoloogiliste õpingute peafunktsioon. Kõrvalerialad on hingehoid ja õigeusu teoloogia. Usuteaduse magistriõppes on peaaine usuteadus ning kõrvaleriala hingehoid ja diakoonia. Kristliku kultuuriloo magistriõpe ootab olemasoleva mistahes eriala kõrgema haridusega inimesi, kes tunnevad vajadust omandada ülevaade kristlusest ajaloolises kontekstis (http://ui.eelk/ee).
Instituut on viimasel ajal kasvanud laiuti, pakkudes õppekavade siseseid spetsialiseerumisvõimalusi. Nüüd seisavad ees kesksete distsipliinide süvitsi arendamise ajad. Tähelepanu pööratakse piibliteaduste poolt teoloogiale rajatavale alusele, süstemaatilise teoloogia poolt edendatavale isiklikule, haritud ja kriitilisele arusaamisele ning õppetöö käigus omandatud mõistmise läbikaalutud rakendamisele. Need on mõtted, mille kaasamõtlemisele ja elluviimisele kutsume uusi üliõpilasi.
Häid õppimisvalikuid soovides
Randar Tasmuth,
usuteaduskonna dekaan

Inimese Poeg on tulnud otsima ja päästma kadunut. (Lk 19:10)