Slava Ukraine
Esileht » Arvamused » Arvamus »

EELK UI usuteaduskonnas vastuvõtt nelja õppekava alusel

23.06.2006 | | Rubriik: Arvamus

Kuuekümneaastase ajalooga instituudis on
kujunenud alused ja rajatud võimalused nii edukaks tasemeõppeks kui ka igakülgseks
teoloogiliseks teadustööks.

Paljusid aineid kattev õpperaamatukogu
võimaldab sessioonõppe vormis edukat eksamiteks ettevalmistumist ning rikkalik
teadusraamatukogu sisaldab allikaid ja kirjandust, mida ei jõua inimese elueaga
läbi lugeda.

Eesti vanima eraülikooli poolt pakutava
tasemeõppe kavade hulgas on palju valikuvõimalusi. Bakalaureuseastme läbimise
järel on võimalik valida magistriastme õppekavade vahel. Bakalaureuseõppesse
toimub sel aastal vastuvõtt üksnes akadeemilise usuteaduse suunda, kus
õpetatakse heebrea ja kreeka keelt ning mille lõpetamine võimaldab õpingute
kohest jätkamist kõigis kolmes magistriõppe suunas. 

Magistriõppe akadeemiline suund on seadnud
eesmärgiks anda klassikalise põhjaga teoloogiline haridus ning selle kaudu
pädevus ja oskused õpinguteks kõigis teoloogia ja sellega seonduvates
doktoriõppe suundades ning muidugi ka pastoraalseminaris. Praegustele
bakalaureuseõppe alustajatele on pastoraalseminari astumise eelduseks
magistrikraad ja pastoraalseminari lõpetamine on omakorda eelduseks vaimuliku
ametisse kandideerimisele.

Magistriõppe religioonipedagoogika suund
annab lõpetajale õiguse töötada religiooniõpetajana üldhariduskooli kõigis
astmetes, vajalikud oskused õpingute jätkamiseks doktorantuuris ning
pastoraalseminaris.

Lisaks kooliõpetaja ametile omandatakse
teadmisi ja oskusi ka koguduse kasvatustööst, mis on vaimuliku ametis samuti
suure tähtsusega. Toetamaks sellist haridust omandavaid inimesi, annab Eesti
Kirikute Nõukogu välja stipendiume religioonipedagoogika magistriõppes
õppimiseks. Lähem info www.ekn.ee.

Kristliku kultuuriloo magistriõppe kava ei
eelda eelnevaid teoloogiaõpinguid ja võimaldab mistahes eriala bakalaureuse- ja
diplomiõppe lõpetanuil läbida Piibli aluseid, kristlikku maailmavaadet ja selle
mõjuajalugu käsitlev kompleksne kaheaastane sessioonõppe vormis läbitav õpe.

Selle magistriõppe programmi kuulub
muuhulgas ka kunstiajaloo, muusika ja kristluse seoste ning teaduse ja
religiooni vahekorra käsitlemine. Eesmärgiks on anda võimalikult laiahaardeline
pilt sellest, kuidas kristlus on mõjutanud Euroopa kultuuri ja meie mõtlemist.

Kristliku kultuuriloo magistriõpe, koos
valikainetega usuteaduse ja religioonipedagoogika magistriõppekavadest, on
samuti hea võimalus üldhariduskooli õpetajatele omandada religiooniõpetajale
vajalikke teadmisi ja oskusi magistriõppe tasemel.

Õppeaastal 
2006/2007  toimub vastuvõtt  järgmistele 
õppekavadele:

Bakalaureuseõpe (120 AP)

*          akadeemiline
usuteadus

Magistriõpe (80 AP)

*          akadeemiline
usuteadus

*          religioonipedagoogika

*          kristlik
kultuurilugu

Dokumentide vastuvõtt toimub 10. augustini.
Sisseastumiseksamid toimuvad 14.-15. augustil (bakalaureuseõpe) ja 16.-18.
augustil (magistriõpe) aadressil Pühavaimu 6, Tallinn.

Lähem info kodulehelt www.eelk.ee/ui või
usuteaduskonna dekanaadist tel 611 7403, dekanaat@eelk.ee

Randar Tasmuth,

UI rektori kt

Kristus Jeesus on kõrvaldanud surma ning on evangeeliumi kaudu toonud valge ette elu ja kadumatuse. (2Tm 1:10)