Slava Ukraine
Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

EELK tänab

20.05.2015 | | Rubriik: Kirikuelu

EELK autasustab kord aastas nelipühal, kiriku sünnipäeval, paljusid ustavaid kirikuliikmeid ja isikuid, kes on osutanud teeneid EELK-le.

EELK Teeneteristi I järgu ordeni saavad

Joel Luhamets, piiskop

Arvo Pärt, helilooja

Tiit Salumäe, piiskop

EELK Teeneteristi II järgu ordeni saavad

1. Jaan Jaani, peakaplan.
Sündinud 28. mail 1951 Tallinnas. Ordineeritud aseõpetajaks 17.02.1982, antud õpetaja õigused 17.12.1987. On teeninud kogudusi Viru-Nigulas, Kundas, Keilas, Paldiskis, Viimsis, Peterburi Jaanis. Alates 2006. aastast Eesti politsei peakaplan. Autasustatud EELK aukirjaga, EELK Teeneteristi III järgu ordeniga; Püha Laatsaruse Ohvitseri medali ja teenetemärgiga.

2. Tarmo Soomere, Eesti Teaduste Akadeemia president.

3. Avo Üprus, Tallinna Peeteli koguduse õpetaja, EELK diakooniatöö juht.
Sündinud 10. jaanuaril 1954 Tartus. Ordineeritud aseõpetajaks 20.03.1991, antud õpetaja õigused 11.01.2000. On teeninud alates 1996. aastast Peeteli kogudust. Konsistooriumi diakoonia- ja ühiskonnatöö talituse juhataja alates 2010. X riigikogu liige 2003–2007. Kuriteoohvrite Toetamise Ühingu asutaja ja esimees 1994–2004, mitmete organisatsioonide liige. Avaldanud novelle, jutte, luuletusi, arvustusi, näidendeid, romaani. Autasustatud Teeneteristi III järgu ordeniga; Valgetähe V klassi teenetemärgiga, Maarjamaa Altari I klassi ordeniga.

EELK Teeneteristi III järgu ordeni saavad
1. Jaak Aus, Tallinna Kaarli koguduse õpetaja,
2. Jaan Bärenson, Eesti Piibliseltsi peasekretär,
3. Naatan Haamer, õpetaja, hingehoidja,
4. Arnold Juhans, Kaitseliidu Lääne maleva endine pealik, erumajor,
5. Kahro Kivilo, organist ja pasunakoori dirigent, Kose koguduse juhatuse liige,
6. Annika Laats, Lääne-Harju praostkonna abipraost, Risti koguduse õpetaja,
7. Olaf Lääne, organist,
8. Vello Mänd, kauaaegne E.E.L.K. assessor,
9. Tanel Ots, diakooniahaigla vaimulik, Jüri koguduse õpetaja,
10. Urmas Petti, Tartu Ülikooli-Jaani koguduse õpetaja, TÜ usuteaduskonna kirikuloo dotsent,
11. Peep Pillak, Eesti ajaloolane, muinsuskaitsja, arhivaar ja literaat,
12. Kadri Ploompuu, organist,
13. Marju Raabe, muinsuskaitseameti raamatukogu juhataja, EELK kunsti- ja arhitektuurikomisjoni sekretär,
14. Liina Raudvassar, ajalehe Eesti Kirik tegevtoimetaja,
15. Vello Salo, katoliku vaimulik, teoloog, ajaloolane, literaat, tõlkija ja kirjastaja,
16. Tauno Teder, Häädemeeste koguduse õpetaja,
17. Riho Terras, kindralleitnant, Eesti Kaitseväe juhataja,
18. Jaanus Torrim, diakon, EELK liturgiakomisjoni liige, Pärnu Eliisabeti koguduse peaorganist,
19. Aime Vinn, Pärnu Eliisabeti koguduse sekretär.

EELK koostöömedali saavad
1. Helga Draugelates, kirikumuusik, EELK Kirikumuusika Liidu kooride KOSK ja Väike Küünal toetaja,
2. Hannu Ilkka Honkkila, Tallinna Püha Vaimu Sakariase osakoguduse kaastööline Soomest,
3. Christa Hunzinger, Saksamaa Põhjakiriku ja EELK koostöö arendaja,
4. Erkki Lehtonen, Kose koguduse kaastööline Soomest,
5. Marja-Liisa Nokelainen, Kose koguduse kaastööline Soomest,
6. Christoph Peter, kirikumuusik, EELK Kirikumuusika Liidu kooride KOSK ja Väike Küünal toetaja,
7. Michael Schümers, Välis-Eesti piiskopkonna Saksamaa praostkonna praost,
8. Elmo Tuura, Kose koguduse kaastööline Soomest.

EELK aukirja saavad
1. Rene Alberi, Avinurme koguduse õpetaja, kogukonnatöö arendaja,
2. Helle Anderson, Juuru koguduse pühapäevakooliõpetaja, juhatuse liige,
3. Siimon Haamer, diakon, UI Tartu teoloogia akadeemia juhataja,
4. Siret Heinaste, Anna koguduse organist-koorijuht,
5. Merike Holsting, Kaarli koguduse lasteaia abiõpetaja,
6. Anneli Jakobsoo, Kuressaare laste ja naiste varjupaiga Laurits juhataja ja Kuressaare koguduse diakooniatöö juht,
7. Tiina Janno, Audru Püha Risti koguduse õpetaja,
8. Kristiina Jõgi, Vigala Maarja koguduse õpetaja,
9. Kerstin Kask, õpetaja, usuteaduse instituudi dekanaadi juhataja, kauaaegne usuteaduse instituudi täienduskoolituse juhataja,
10. Vilja Kutsar, kauaaegne kiriku asutuste töötegija,
11. Jana Lahe, usuteaduse instituudi raamatukogu juhataja,
12. Laudate Dominum, Tallinna Toomkoguduse segakoor,
13. Renate Lekko, usuteaduse instituudi haldusdirektor,
14. Ester Lend, Hageri koguduse pühapäevakooliõpetaja,
15. Helmut Lutsepp, Minneapolise koguduse kauaaegne juhatuse esimees ning Kodu-Eestiga suhtlemise arendaja,
16. Aare Lutter, Jüri koguduse piibliringi juht,
17. Nadežda Maran, Järva-Jaani koguduse organist ja koorijuht,
18. Maret Maripuu, Tallinna diakooniahaigla nõukogu esimees,
19. Olaf Millert, väliseestluse ja E.E.L.K. tegevuse arendaja Ameerikas,
20. Mai-Liis Mäeväli, Tallinna Toomkoguduse laste- ja noortetöötegija, pedagoog,
21. Mariann Münter, usuteaduse instituudi rektoraadi kantselei juhataja,
22. Tiina Ool, Kuressaare koguduse abiõpetaja,
23. Kersti Petermann, usuteaduse instituudi kirikumuusika osakonna juhataja
24. Aime Pettai, Paide koguduse kaastööline,
25. Jüri Pootsmaa, vennastekoguduse jutlustaja,
26. Lembit Prits, Jõhvi koguduse juhatuse liige, näiteringi juhendaja,
27. Salme Rannu, Tallinna Kaarli koguduse juhatuse liige,
28. Magda Raudsepp, Tallinna Kaarli koguduse kaastööline,
29. Maie Rein, Kirbla koguduse juhatuse esimees,
30. Liina Rodi, Tuhala koguduse juhatuse liige,
31. Mare Rosin, Jõgeva koguduse juhatuse esimees,
32. Jaanus Ruiso, Tallinna Kaarli koguduse kirikumees,
33. Hageri koguduse segakoor,
34. Mare Sepp, Saarde koguduse segakoori kroonik, teeliste kirikute kirikuvalve koordinaator,
35. Heikki Silvet, kauaaegne süstemaatika lektor Tartu teoloogia akadeemias,
36. Triin Talumaa, kauaaegne konsistooriumi sekretär,
37. Tõnu Taremaa, Pärnu-Jakobi koguduse õpetaja,
38. Ilmar Tops, Tartu Maarja koguduse kaastööline,
39. Helen Treier, Kaarli kooli õppealajuhataja,
40. Elke Unt, Tartu Ülikooli-Jaani koguduse muusikajuht,
41. Maili Õigemeel, Jämaja koguduse kaastööline,
42. Andres Õis, Kose koguduse juhatuse esimees.

Töövaldkondade tunnustus

Meediapreemia
EELK meediapreemia saab Kullamaa vallavalitsus ja volikogu tulemusliku ja pikaajalise töö eest paikkonna ajaloo ja inimeste jäädvustamisel ning koostöö eest kohaliku kogudusega.

Diakoonia- ja ühiskonnatöö
Aasta diakooniatöötaja on Naatan Haamer.

Kirikumuusika
Kirikumuusikuist on aasta tegijaiks tunnistatud Imbi Laas ja Kadri Ploompuu.

Laste- ja noortetöö
Aasta lastetöö tegijad on Tallinna Püha Vaimu koguduse lastetöö meeskond – Teele Jänes, Teele Hallmägi ja Liilia Kotkas, ning Tartu Ülikooli-Jaani koguduse lastetöö tegija Külvi Teder.
Aasta noortetöö tegija on Plussmeedia tegevtoimetaja Sirli Lend.
Aasta üritus on Haapsalu Jaani kirikus 20.–21. septembril toimunud lasteüritus kirikuöö «Kui armsad on Sinu hooned, vägede Issand».

EELK tunnustusmärgi saavad
1. Enno Ootsing, Eesti Kunstiakadeemia emeriitprofessor, kunstnik, Tallinna Püha Vaimu koguduse kammerkoori laulja koori asutamisest saadik,
2. Jaanus Tamkivi, riigikogu liige, Kuressaare Laurentiuse koguduse kaastööline,
3. Salme Uustare, ajalehe Eesti Kirik küljendaja.

EELK tänukiri
1. Peter Einpaul, Michigani koguduse kauaaegne juhatuse liige ja laekur,
2. Anu Heimvell, Martna koguduse kaastööline,
3. Peep Heinaste, Anna koguduse juhatuse esimees,
4. Elve Heinsaar, Tuhala koguduse kaastööline,
5. Eeva Hirs, Hageri koguduse kirikuteenija,
6. Helmut Hirs, Hageri koguduse kirikuteenija,
7. Terje Jaamul, Jüri koguduse pühapäevakooliõpetaja,
8. Ruttar Järveots, Anseküla koguduse kaastööline,
9. Taimi Reet Kabral, Rapla koguduse kaastööline,
10. Valve-Armilde Kadak, Rapla koguduse kaastööline,
11. Helle Kalda, Mustamäe linnaosa vanem, Mustamäe kiriku ehitamise toetaja,
12. Helve Karro, Kose koguduse kabelivaht,
13. Inge Kasesalk, Lüganuse koguduse organist,
14. Kalev Kask, Juuru koguduse kaastööline,
15. Sirje Kattai, usuteaduse instituudi perenaine,
16. Lii Keskpaik, Kose koguduse kirikuteenija,
17. Mall Kionka, Michigani koguduse sekretär,
18. Harry Kord, Michigani koguduse kauaaegne varahoidja,
19. Aili Kuldkepp, Rapla koguduse kaastööline,
20. Heino Laanemets, Käsmu koguduse kaastööline,
21. Peedu Laus, Püha koguduse kaastööline,
22. Hugo Lepik, Käsmu kalmistu hooldaja,
23. Urve Liiva, Püha ja Kuressaare koguduse kaastööline,
24. Meeta Lillak, Saarde koguduse kirikuteenija,
25. Kai Lilleoja, Kanepi koguduse kaastööline,
26. Maimo Limberg, Kose koguduse kaastööline,
27. Aime Luht, Paide koguduse kirikuteenija,
28. Anne Maasalu, usuteaduse instituudi perenaine,
29. Loit Ain Maripuu, Michigani koguduse esimees,
30. Eha Mikkola, Türi koguduse kaastööline,
31. Valve Musthallik, Rapla koguduse kaastööline,
32. Koidula Mäeste, Milwaukee koguduse juhatuse liige, diakooniatöötaja,
33. Irje Naastre, Soome Püha Peetruse koguduse kaastööline,
34. Tiiu Niinesaar, Türi koguduse kaastööline,
35. Milvi Nokkur, Tuhala koguduse raamatupidaja,
36. Katre Nukka, Anna koguduse kassapidaja,
37. Inna Nõuakas, Soome Püha Peetruse koguduse kaastööline,
38. Magda Oeselg, Kose koguduse kaastööline,
39. Toomas Rajaleid, usuteaduse instituudi valvur,
40. Ilme Reinberg, Türi koguduse kaastööline,
41. Joel Rikk, Paide koguduse juhatuse esimees,
42. Rootsi Kiriku Höreda kogudus Jämaja kogudusele oreli kinkimise eest,
43. Annikki Sakala, Risti koguduse kaastööline,
44. Riho Schmidt, Saarde koguduse kaastööline,
45. Marika Sepp, Jüri koguduse pühapäevakooliõpetaja,
46. Vaike Simmo, Nõmme koguduse kaastööline,
47. Arvi Sinka, Michigani koguduse organist,
48. Kristel Strazdin, Haljala koguduse dikooniatöötaja,
49. Katrin Sulger, Rannamõisa koguduse pühapäevakooliõpetaja,
50. Tarmo Sulger, Rannamõisa koguduse juhatuse esimees,
51. Aune Taamal, tekstiilikunstnik, Järva-Jaani koguduse kaastööline,
52. Tiit Tammearu, Minneapolise koguduse laekur ja juhatuse esimehe kt,
53. Sirje Tarve, Ridala koguduse kaastööline,
54. Zoja Truumann, Käsmu koguduse nõukogu liige,
55. Aili Tõniste, usuteaduse instituudi raamatupidaja,
56. Heldur Uusmaa, Tuhala koguduse kaastööline,
57. Hugo Vahtramäe, Hageri koguduse kaastööline,
58. Ene Vallsalu, usuteaduse instituudi perenaine,
59. Aimi Vestal, Saarde koguduse sotsiaaltöö koordinaator,
60. Luise Väli, Jõhvi koguduse kauaaegne kellalööja, käsitööringi juhendaja.

Kõikide silmad ootavad Sind ja Sina annad neile nende roa omal ajal. (Ps 145:15)