Esileht » Uudis » Uudised »

EELK tähtsate otsuste ootel

19.11.2014 | | Rubriik: Uudised

Eeloleval nädalal on Tallinna oodata peapiiskop Andres Põderi 65. sünnipäeva ja emerituuri siirdumise tähistamisele külalisi Lätist, Leedust, Soomest, Saksamaalt, Inglismaalt ja Rootsist.
Laupäeval, 22. novembril kell 14 algab tänupalvus Tallinna Püha Neitsi Maarja Piiskoplikus Toomkirikus, kus kirikuinimesed saavad anda tänu oma peapiiskopile.
Andres Põder on avaldanud soovi, et lillede ja kingituste asemel saab teha annetuse Mustamäe kiriku ehitamise toetuseks EELK Konsistooriumi arveldusarvele EE932200221002160604, märksõna «Mustamäe kirik», või korjanduskasti kirikus.
Peapiiskopi ametist lahkuv Andres Põder ütles Eesti Kirikule antud intervjuus 28. mail, et «kui uus kirikujuht mõnes küsimuses minu arvamust peaks vajama, olen muidugi valmis seda avaldama». Järgmisel nädalal saame olla tunnistajaks, kes asub 2. veebruarist 2015 juhtima EELKd. EELK XXIX Kirikukogu koguneb sügisistungjärgule, kus päevakorras on kaks põhilist teemat: EELK Konsistooriumi 2015. aasta eelarve ja EELK peapiiskopi valimine.
Kirikukogu koguneb kahel päeval, 25. ja 26. novembril Tallinnas usuteaduse instituudis. Esimesel päeval peab pooletunnise ettekande 10 aastat väldanud peapiiskopi ametiajast Andres Põder. Pärastlõunal saavad kirikukogu liikmetele kõnelda kõik seni kinnitatud viis peapiiskopikandidaati: Joel Luhamets, Tiit Salumäe, Ove Sander, Marko Tiitus ja Urmas Viilma. Vastavalt kirikuseadustikule on «vähemalt 10 kirikukogu liikmel õigus üles seada kandidaat nende poolt allakirjutatud ülesseadmiskirjaga». Nii et kandidaatide arv võib muutuda või jääda samaks.
Kirikukogu teisel päeval kella 10.30st asuvad 57 saadikut – kui kõik ikka kohale on tulnud – peapiiskoppi valima. Peapiiskopi ametikohale valituks arvatakse kandidaat, kelle poolt on hääletanud üle poole kohalolevatest saadikutest.
Kui ükski kandidaat ei saa nõutavat häälteenamust, korraldatakse kordushääletus kahe enam hääli saanud kandidaadi vahel. Kui kandidaadid on saanud võrdselt hääli, osaleb kordushääletusel ametistaažilt vanem. Kui juhtub nii, et kordushääletusel ei saa kumbki kandidaat nõutavat häälteenamust, seatakse üles uued kandidaadid ja korraldatakse uus hääletus. Juba hääletatud kandidaate võib samuti üles seada.
Kell 14 annab vastvalitud peapiiskop pressikonverentsi.
Kirikuvalitsuse valimiseks koguneb kirikukogu erakorraliselt 13. jaanuaril 2015.
Eesti Kirik

Kristus ütleb: Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud, ja mina annan teile hingamise! (Mt 11:28)