Slava Ukraine
Esileht » Arvamused » Artikkel »

EELK saab oma vapi ja lipu

28.09.2005 | | Rubriik: Artikkel

30. augustil toimunud EELK kunsti- ja arhitektuurinõukogu koosolek algas informatsiooni jagamisega eelmistel koosolekutel käsitletud tööde seisu kohta.

Seejärel esitas koosolekul viibinud diakon Margus Kirja nõukogule Jõelähtme kiriku vitraaþakende uued kavandid (autor Andrei Lobanov). Ta selgitas vitraaþakende kavandamisel kujunenud olukorda.

Jõelähtme kiriku akendest

Nimelt tekkis koguduse juhatuse liikmete seas arutelu teemal, millised peavad kiriku aknad olema. Leiti, et kiriku interjööris on piisavalt ilu ning seetõttu peaksid vitraaþid olema tagasihoidlikumad.

Pärast Dolores Hoffmani kavandite valmimist oli Muinsuskaitseametis otsustatud, et kirikusse ei lubata teha sisemisi aknaid, mis varjavad olemasolevaid neogooti aknaid. Samuti tuleb olemasolevate akende vanad klaasrombid osaliselt säilitada ning kasutada ära uute akende valmistamisel.

Kogudus kuulutas välja uue konkursi uutel tingimustel. Koos kunstiteadlase Helen Bomega pandi paika uus pildijaotus. Konkursile laekus üks töö, mille þürii ka heaks kiitis. Nõukogu leidis esitatud kavandeid hinnates, et seda tüüpi akna dominandiks on aknapea. Vitraaþikavanditel on rõhk vales kohas, st liiga all. Nõukogu soovitus on, et kuue medaljoni asemel võiks mõlemal aknal olla kujutatud vaid üks medaljonipaar.

Kuna akende ülaosas on intensiivsed värvid, siis soovitas nõukogu tasakaalu saavutamiseks samu värve kasutada ka medaljonides. Nõukogu liikmed Peeter Paenurm ja Eva Jänes tõstatasid küsimuse, miks ei olnud konkursitöid hindavas komisjonis kunstnikke ja teolooge. Peeter Paenurm lisas, et oleks vaja välja töötada täpsed reeglid, kuidas konkursse korraldada. See aitaks kogudustel konkursse sujuvamalt ja suuremate tagasilöökideta läbi viia.

Sakslastelt on õppida

Noarootsi vallavanem Ülo Kalm on võtnud Tiit Salumäega ühendust sooviga korraldada rahvusvaheline Põhjamaade kirikuehituskonverents 2007. aastal Läänemaal Roostal. Konverentsil käsitletakse erinevaid teemasid, sh muinsuskaitselisi. Lisaks Põhjamaade spetsialistidele on konverentsil kaasatud sakslased. Nõukogu leidis, et ka eestlaste seas oleks tõenäoliselt huvilisi, kes oleksid valmis konverentsil esinema. Nõukogu otsustas toetada konverentsi toimumist.

Heraldikaspetsialist Priit Herodes oli nõukogule esitanud EELK lipu ja vapi ning peapiiskopi vapi kavandid. Olev Liivik tegi ettepaneku konsulteerida sümboolika osas Sulev Mäeväliga. Tiit Salumäe lubas konsulteerida ka riigikantselei sümboolikaosakonna töötajatega. Nõukogu otsustas paluda Priit Herodesel kaaluda kavanditel kujutatud risti asendamist kreeka või ladina ristiga.

Wilhelm Poser oli Tiit Salumäele andnud tutvumiseks materjalid, mis reguleerivad muinsuskaitse ja kirikuehitusega tegelevate komisjonide tööd Põhja-Elbe evangeelses luterlikus kirikus. Otsustati need materjalid lasta nõukogu tarbeks tõlkida.

Nõukogu tuleb taas kokku 8. novembril.

Marju Raabe

See ongi võit, mis on võitnud ära maailma – meie usk. (1Jh 5:4c)