Esileht » Online » Online artiklid »

EELK praost nõuab võrdõiguslikkuse voliniku ametist lahkumist

07.11.2011 | | Rubriik: Online artiklid

Eesti Evangeelse Luterliku kiriku (EELK) Saarte praostkonna praost Veiko Vihuri nõuab soolise võrdõiguslikkuse voliniku Mari-Liis Sepperi ametist lahkumist.

"Võttes arvesse soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku Mari-Liis Sepperi hiljutist sekkumist Eesti Evangeelse Luterliku kiriku siseasjadesse seoses endise vaimuliku väidetava diskrimineerimisega seksuaalse orientatsiooni põhjal ja äsjast väidetavat rassilise diskrimineerimise juhtumit seoses Saaremaa jooksuvõistlusega tuleb tõdeda, et Eesti vabariigis on välja kujunemas kafkalik, autoritaarsele režiimile omane asjadekorraldus, kus rikutakse usulistele ühendustele seadusega tagatud autonoomiat ning tavakodanikke hirmutatakse erinevate diskrimineerimissüüdistuste ja -menetlustega," kirjutas Vihuri oma avalduses.

Vihuri hinnangul on oma panuse hirmu ja süü õhkkonna kujundamisse andnud ka sotsiaalministeeriumi toetatud kampaania "Erinevus rikastab", mis tema sõnul halvustab traditsioonilisi väärtushinnanguid järgivaid kodanikke ja sildistab nende väärtushinnanguid riiklikul tasemel ja maksumaksja raha eest foobideks.

Praosti sõnul ei saa sellise olukorraga leppida Eesti vabariigis kirik ega ükski lojaalne ja terve mõistusega kodanik. "Oma volitusi kuritarvitav ja kodanikke alandav võrdõiguslikkuse volinik Mari-Liis Sepper ei saa ametis jätkata, samuti peab riik lõpetama teatud kampaaniate toetamise kaudu oma kodanike halvustamise. Erinevatel kodanikeühendustel ja arvamusliidritel tuleks senisest jõulisemalt välja astuda absurdiilmingute vastu, mida meie oma riigis riigivõimu egiidi all ja maksumaksja rahaga soodustatakse."

Edasi loe Delfist.

Järelikult ei ole te nüüd enam võõrad ja majalised, vaid pühade kaaskodanikud ja Jumala kodakondsed. (Ef 2:19)