Esileht » Uudis » Ametlikud teated »

EELK piiskoplikus nõukogus

23.11.2007 | | Rubriik: Ametlikud teated

13. novembril toimunud koosolekul otsustas piiskoplik nõukogu vastu võtta liturgiakomisjoni esitatud kirikukäsiraamatu ehk agenda II osa «Talituste raamat» eelnõu ja esitada see vaimulike konverentsile heakskiitmiseks.
Ühe päevakorrapunktina käsitleti EELK arengukava eelnõu. Arengukava läbivatest teemadest kõneldes tõi Juhani Jaeger välja olemasolevate kiriklike struktuuride tugevdamise ja juhtimismeetodite parandamise vajaduse.
Arengukava otsustati esitada tutvumiseks kirikukogule.
EELK Konsistoorium

Tema on andnud sulle teada, inimene, mis on hea. Ja mida nõuab Issand sinult muud, kui et sa teeksid, mis on õige, armastaksid headust ja käiksid alandlikult koos oma Jumalaga? (Mi 6:8)