Slava Ukraine
Esileht » Uudis » Uudised »

EELK peretöö sätib fookust

30.05.2012 | | Rubriik: Uudised

Möödunud nädalal peeti konsistooriumi saalis EELK ühise peretöö nõupidamist, mille kutsus kokku peapiiskop Andres Põder. Peretöö eestvedajaks on misjonär Pia Ruotsala.

Nõupidamise eesmärgiks oli selgitada, millised töövaldkonnad kuuluvad Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku peretöösse, mida on jõutud juba teha, milline on peretöö olukord Eestis ja kuidas liikuda edasi. Peretöö sisu, seatud eesmärke ning tegevusi tutvustasid ametnikud ja eksperdid.
Kirikuvalitsuse poolt osalesid kokkusaamisel peale peapiiskopi ka UI rektor assessor Ove Sander, kantsler Urmas Viilma, diakooniatalituse juhataja Avo Üprus ning avalike suhete spetsialist Arho Tuhkru.
Hanna Vseviov sotsiaalministeeriumist jagas informatsiooni, milline on riigi suutlikkus ja edaspidised tööplaanid seoses peredega, SA Väärtustades Elu juhatuse liige Kaia Kapsta analüüsis peretööd PREP-koolituse (ennetav koolitusprogramm paarisuhete tugevdamiseks) valgel ning oikumeenilise rõhuasetusega.
LNÜ poolt jagas peretöö kogemusi Eha Kraft ning Mati Sinisaar rääkis Tallinna Peeteli sotsiaalkeskuse kogemustest töös kriisiperedega. Praktilisi nõustamisvõimalusi kohaliku omavalitsuse ja kiriku tasandil ning võimalikke koostöö aspekte analüüsis allakirjutanu.
Ühise arutelu käigus vaadeldi vajadusi nii preventiivse, toetava kui rehabiliteeriva töö kontekstis ning leiti, et töö peredega nõuab edaspidi koordineerimist ja ühist jõudu nii kiriku sees kui koostöös erinevate institutsioonidega. Edaspidiste kokkusaamiste käigus tutvutakse peretöö mudelitega meil ja raja taga ning täpsustatakse ülesandeid, mis on kirikul valdkonna spetsiifikat arvestades.
Pia Ruotsala uurimusest selgus, et suur hulk vaimulikke ei ole seni mõelnud, milline peaks töö peredega välja nägema.
Mari Paenurm

Valmistage Issanda teed; vaata, Issand Jumal tuleb jõuliselt! (Js 40:3a,10a)