Esileht » Online » Online artiklid »

EELK Perekeskus pakub tööd Tallinna üksuse juhile

04.05.2018 | | Rubriik: Online artiklid

EELK Perekeskuse Tallinna üksuse juhina saad väärtusliku töökogemuse võrgustikus, kus   partneriteks on  lastekaitsetöötajad, psühholoogid ja   terapeudid,   KOV-id,   PPA,   kriminaalhooldusametnikud   jt.

Tallinna üksuse juhina ootame Sinult valmisolekut tegeleda keskuse personali ja töö juhtimisega, sh infopäevade, koolituste ja muude esinemiste korraldamist.

EELK Perekeskus on kristlik organisatsioon ja meie juhtlause on „Kõiges su kõrval“. Meie väärtusteks on ligimese armastus, avatus, läbipaistvus, turvalisus ja professionaalsus. Soovime, et tulevane Tallinna keskuse juht kannab endas samu väärtusi.

Keskuse juht saab väärtusliku töökogemuse võrgustikus, kus partneriteks on lastekaitsetöötajad, psühholoogid ja terapeudid, KOV-id, PPA, kriminaalhooldusametnikud jt. Töökoht võimaldab olla aktiivseks osaliseks meie ühiskonnas toimuvates olulistes arengutes. Keskuse juht on EELK Konsistooriumi Perekeskuse juhatuse liige ning seeläbi vastutab keskuse võrgustiku kestva arengu ja kvaliteedi eest.

Koostöös välispartneritega pakume kõigile keskuse töötajatele regulaarseid koolitusi ja supervisioone. Ootame sind Tallinna meeskonda juhtima, kui Sul on teadmised perenõustamisest, EELK-st ja sotsiaalvaldkonda reguleerivatest õigusaktidest; väga hea suhtlemisoskus, suuline ja kirjalik väljendusoskus;  hea läbirääkimis- ja enesekehtestamisoskus; soov  leida  parimaid  lahendusi  koostöös  teiste  meeskonnaliikmetega,  olles  seejuures iseseisev ja proaktiivne;  juhtimiskogemus ja hea võrgustikutöö oskus; õpi- ja otsustusvõimelisus, analüüsi- ja planeerimisoskus; vähemalt ühe võõrkeele oskus (vene, inglise, soome) nii kirjas kui kõnes.

Soovides konkursist osa võtta palume saata e-kiri (motivatsioonikiri koos palgasooviga ja CV) hiljemalt 15.maiks aadressil info@perekeskus.eu.

Vt ka siit.

Seadus on ju antud Moosese kaudu, arm ja tõde aga tulnud Jeesuse Kristuse kaudu. (Jh 1:17)