Esileht » Online » Online artiklid »

EELK Perekeskus kuulutab välja konkursi juhataja ametikohale

04.05.2018 | | Rubriik: Online artiklid

EELK Perekeskus on kristlik organisatsioon ja meie juhtlause on „Kõiges su kõrval“. Meie väärtusteks on ligimese armastus, avatus, läbipaistvus, turvalisus ja professionaalsus.

EELK Perekeskuse juhatajana saad võimaluse parandada riiklikul tasandil laste ja perede heaolu ning olla aktiivseks osaliseks meie ühiskonnas toimuvates olulistes arengutes. Samuti saad väärtusliku  töökogemuse   võrgustikus,   kus partneriteks   on  lastekaitsetöötajad, psühholoogid   ja   terapeudid,   KOV-id,   PPA,   kriminaalhooldusametnikud   jt.

Keskuse juhataja on EELK Konsistooriumi  Perekeskuse  juhatuse  liige  ning  seeläbi  vastutab  keskuse  võrgustiku  kestva  arengu  ja kvaliteedi eest.  Koostöös välispartneritega pakume kõigile  keskuse  töötajatele regulaarseid  koolitusi  ja supervisioone.

Ootame Sind kandideerima, kui Sul on organisatsiooni ja finantsjuhtimise võimekus; juhtimiskogemus ja hea võrgustikutöö oskus; väga suhtlemisoskus, hea suuline ja kirjalik väljendusoskus; soov  leida  parimaid  lahendusi  koostöös  teiste  meeskonnaliikmetega,  olles  seejuures iseseisev ja proaktiivne; algatusvõime, hea protsesside eestvedamise suutlikkus ja enesejuhtimisoskus; õpi- ja otsustusvõimelisus, analüüsi- ja planeerimisoskus; vähemalt ühe võõrkeele oskus (vene, inglise, soome) nii kirjas kui kõnes, juhiluba.

Soovides konkursist osa võtta palume saata e-kiri (motivatsioonikiri koos palgasooviga ja CV) hiljemalt 15.maiks aadressil info@perekeskus.eu.

Lisainfo telefonil 5697 1506.

Vt ka siit.

Õnnis on rahvas, kelle Jumal on Issand, rahvas, kelle tema on valinud enesele pärisosaks. (Ps 33:12)