Slava Ukraine
Esileht » Teated ja Kuulutused » Teated »

EELK Konsistooriumi korraldused vaimulikele ja kiriklike asutuste juhtidele COVID-19 haiguse jätkuva leviku tõkestamiseks

03.03.2021 | | Rubriik: Teated

EELK Konsistooriumi korraldused lähtuvad Vabariigi Valitsuse poolt 26. veebruaril 2021 vastu võetud otsustest ning EELK Konsistooriumi juhistest jumalateenistusliku elu ja kogudusetöö korraldamisel. 

Neile tuginedes annab EELK Konsistoorium alljärgnevad korraldused, mis hakkavad kehtima alates vastuvõtmisest ja asendavad senised samal eesmärgil EELK Konsistooriumi poolt väljastatud korraldused ja juhised. 

1. Jumalateenistusliku elu, kogudusetöö ja kirikliku asutuse üldise tegevuse korraldamisel järgida Terviseameti, Vabariigi Valitsuse ja EELK Konsistooriumi juhiseid ja käesolevaid korraldusi ning hoida ennast jooksvalt kursis uueneva infoga. Võimalusel võtta kasutusele „HOIA“ nutirakendus ning soovitada selle kasutamist kõigile kaastöölistele ja koguduseliikmetele.

2. Kõikidel kogudustel ja kiriklikel asutustel jätkata tavapärase kogudusetöö või töövaldkonna igapäevase tegevuse korraldamisega ning muude kiriku põhikirjaliste tegevustega võttes kasutusele kõik tarvilikud meetmed või piirangud COVID-19 haiguse leviku ennetamiseks ja takistamiseks.

5. Positiivsest testitulemusest ja COVID-19 haigusega nakatumisest tuleb vaimulikul teavitada kõiki kaastöölisi ja teisi isikuid, kellega on tekkinud lähikontakte ning oma vahetut vaimulikku ülemat, kes informeerib sellest piiskoppi või peapiiskoppi.

10. Siseruumides ei ole lubatud korraldada või läbi viia avalikke jumalateenistusi, kontserte, koosolekuid ning muid avalikke usulisi talitusi ja üritusi. Siseruumides ei ole lubatud ka tegevused lastega, noortega, täiskasvanutega, sh eakatega, samuti huvitegevus, täiendkoolitus ja täiendõpe, sh pühapäevakooli, leeritöö, piiblitunnid, jms. Piirangud ei puuduta veebiülekandena korraldatavaid jumalateenistusi ja muid kirikutöö ja koguduse eluga seotud üritusi ja tegevusi, kus ei osale teisi isikuid peale nimetatud ülekande tegevuseks vajalikud inimesed ja abilised. 

11. Lubatud on mitteavalikud eraviisilised vältimatud ametitalitused, sealhulgas matusetalituste läbiviimine koos lähedastega järgides nakkusohu vähendamiseks 2+2 põhimõtet, desinfitseerimise ja maski kandmise kohustust.

12. Välitingimustes on jumalateenistused ja kõigi teiste punktis 10 nimetatud tegevuste korraldamine ja läbiviimine lubatud välja arvatud ajavahemikus kella 21.00 kuni 06.00, tingimusel, et osalejate arv ühes rühmas ei oleks suurem kui 10 inimest, sealhulgas juhataja. Tagatud peab olema, et kokku ei puututa teiste rühmadega. Tagada tuleb maskide kandmine, desinfitseerimisvahendite olemasolu ja desinfitseerimisnõuete täitmine.

13. Kirikud ning muud palve- ja pühakojad on soovitav hoida avatud, et inimesed saaksid viibida isiklikus palves, süüdata küünlaid ja kindlaksmääratud kellaaegadel kõneleda vaimulikuga. Soovitav on hoida kirikud avatuna ka ajal, mil tavapäraselt on toimunud regulaarsed jumalateenistused ja palvused. Kinnitada inimestele, et neil säilib usuvabadusest lähtuvalt usutalitustel osalemise, pihi ja armulaua vastuvõtmise õigus, mille soovist saab anda koguduse õpetajale teada. Kõik privaatsed usutalitused tuleb korraldada selliselt, et on välistatud nakkusoht teistele inimestele ja järgitakse kõiki Terviseameti poolt kehtestatud nõudeid.

Korraldused on kinnitatud EELK Konsistooriumi istungil 2. märtsil 2021 ja on avaldatud täies mahus EELK kodulehel.

Laulge Issandale uus laul, sest ta on teinud imetegusid.  (Ps 98:1)