Esileht » Online » Online artiklid »

EELK kirikukogu avaldus

02.12.2009 | | Rubriik: Online artiklid

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) kirikukogu võttis 25. novembril 2009 vastu avalduse "Suhtumisest homoseksuaalsesse käitumisse kirikutes ja kirikuosadusest". Avalduses väljendatakse muret selle üle, et mõnedes kirikutes, millega ollakse täielikus osaduses, on hakatud õnnistama või laulatama samasoolisi paare ning ametisse seadma vaimulikke, kes elavad homoseksuaalses suhtes.

EELK kirikukogu rõhutab, et kirikuosadus kasvab välja ühisest usust ning väljendub ka õpetuslikus üksmeeles. "Kui üks kirik taolise tegevuse ametlikult heaks kiidab, avaldub selles selge erinevus kristliku usu ja kiriku õpetuse mõistmises, mis takistab altari- ja kantsliosaduse teostamist kirikute vahel," öeldakse kirikukogu avalduses.

EELK on Luterliku Maailmaliidu liikmeskirik ning kuulub samuti Porvoo Osaduskonda ja Evangeelsete Kirikute Osadusse Euroopas.

Kristus Jeesus on kõrvaldanud surma ning on evangeeliumi kaudu toonud valge ette elu ja kadumatuse. (2Tm 1:10)