Esileht » Uudis » Uudised »

EELK arengukava elab läbi muutmisprotsessi

08.06.2011 | | Rubriik: Uudised

Marion Bobkov on arengukava koordinaatorina protsessi juhtimas. Sirje SemmKonsistoorium on käivitanud EELK arengukava 2008–2017 muutmise ja täiendamise protsessi.
Kevadisel kirikukogul esitas kantsler Urmas Viilma vahearuande arengukava täitmisest aastatel 2009–2010. Selles dokumendis, mis on kättesaadav ka www.eelk.ee sisevõrgust, nenditakse, et «kokku on arengukavas sätestatud 116 eesmärki, mis eeldaksid tulemuslikkuse hindamiseks mõõtmist. Ilma liialdamata võib öelda, et nii suur hulk eesmärke vajab taandamist, kuna ei võimalda arengukavas selgelt väljendada EELK võtmeprioriteete». Nii ulatusliku kava täitmine on raskendatud ja arengukava vajab uuendamist.
Konsistooriumi arenguosakonnas töötav arengukava koordinaator Marion Bobkov on algatanud arengukava seminaride tsükli, mille tulemusena kehtivat arengukava muudetakse ja täiendatakse. Sellesse protsessi on kaasatud ligi poolsada EELK töötegijat. Täna peetakse laagrikeskuses Talu järjekordset seminari, kus jätkatakse protsessi töörühmades, mis on kokku kutsutud silmas pidades EELK prioriteete.
Viimasel seminaril 26. mail määratleti EELK põhiprotsess ning võtme- ja tugivaldkonnad ja arutleti organisatsioonilise võimekuse üle. Seminaril lepiti kokku, et EELK võtmevaldkonnad on jumalateenistuslik elu, diakoonia ning laste- ja noortetöö ning neid toetavad tugivaldkondadena sise- ja väliskommunikatsioon ning majandus.
Mõttevahetuses sooviti enam tähelepanu pöörata kirikumuusikale, mitte ära unustada kogu muutmisprotsessis inimest ehk sotsiaalset kapitali ja küsiti, millised rahalised võimalused on arengukavas püstitatud eesmärkide täitmiseks.
Sirje Semm

Vaata, sulle tuleb sinu kuningas, õiglane ja aitaja! (Sk 9:9)