Slava Ukraine
Esileht » Uudis » Uudised »

Eelarve võeti vastu parandusteta

04.12.2013 | | Rubriik: Uudised

EELK XXIX Kirikukogu 1. istungjärgul, mis peeti 26. ja 27. novembril Tallinnas, kinnitati konsistooriumi 2014. aasta eelarve, valiti assessorid ja kantsler ning kirikukogu valitavad organid.

Et tegu oli kirikukogu uue koosseisu esimese kokkutulekuga, siis olid asjakohased mitmed tutvustused, alates kirikuliikmete tutvustamisest istungjärgu alguses. Kirikukogu kodukorrast andis ülevaate assessor Tiit Salumäe.

Juhatuse liikme roll on oluline
Õiguskomisjoni esimees Urmas Arumäe rääkis koguduse juhtimise õiguslikust korraldusest, sest mitte alati ei lähe koguduse juhtimine nii, nagu tahaks. Arumäe tuletas meelde, et kirikukogu praegune koosseis peab otsustama, mida ette võtta väikeste kogudustega, kus on nii vähe inimesi, et neid ei jätkugi kõikidesse valitavatesse organitesse.
Arumäe juhtis tähelepanu mõningatele probleemidele, mis tekivad juhtimise ja esindamisega. Volituste puhul tasub meeles pidada, et neid saab anda ainult juhatus, soovitav on vältida üldvolitusi ja teha volitused tähtajalised. Kinnisvaratehingute korral tasub infot hankida professionaalidelt ehk kinnisvaraekspertidelt!
Juhatuse ja nõukogu liikmed peaksid erinevad olema, kuid sageli see nii pole. Juhatuse liikme roll on väga oluline, märkis Arumäe ja soovitas edaspidi teadmiste värskendamiseks ka koolitusi teha.
Kaasettekande teinud kantsler Urmas Viilma lausus, et koguduste nõukogud ei ole väga aktiivsed ja juhatused pöörduvad oma probleemidega otse konsistooriumi, jättes vahele nii nõukogu kui ka praosti. Neid kogudusi, kus juhatus koguneb üle kümne korra aastas, on väga vähe. Koguduse juhtimises on veel reguleerimist vajavaid kohti.

Elame ilma välisabita
Sügisese istungjärgu põhiteemaks on üldjuhul konsistooriumi järgmise aasta eelarve vastuvõtmine. Kantsler Urmas Viilma ütles eelarvet tutvustades, et suuri muudatusi varasemaga võrreldes selles pole. Eelarve on tasakaalustatud kogumahuga 682 310 eurot, mis on 22 508 eurot rohkem, kui 2013. aastaks oli planeeritud.
Tähelepanuväärne on see, et 73% on omatulu ehk teisisõnu see, mis laekub kiriku põhikirjalisest tegevusest ega ole sõltuv kolmandatest isikutest. Ja seda on eelmise aasta eelarvega võrreldes 23% (162 024 eurot) rohkem.
Kantsler rõhutas, et 2014. a eelarves ei ole sentigi välisraha – kirik kõnnib oma jalgadel! «See on olnud üks oluline eesmärk – olla sõltumatu välisrahast,» kinnitas Viilma. Kuid suure osa välissõitudest kompenseerivad välispartnerid ja allasutused on siiski välisabist sõltuvad. 2014. aasta tuludes on muutusi: maksutulu suureneb stabiilselt, kinnisvara tulu on tõusuteel ning laenuintressitulu suureneb.
Kulude poole peal on ka muutusi: juhtimiskulud kasvavad seoses tuleval aastal toimuvate peapiiskopi valimistega. Suurenevad samuti töövaldkondade kulumahud, tuleb kirikupäev ja laulupidu. Kuid majanduskulud kahanevad. Kirikukogu võttis esitatud eelarve vastu ilma ühegi paranduseta.

Valimised olid ja seisavad ees
Eelseisvatest peapiiskopi valimistest rääkis piiskop Einar Soone. Peapiiskop Andres Põder siirdub tuleva aasta novembris seoses 65aastaseks saamisega pensionile ja konsistoorium on otsustanud, et uue peapiiskopi valimised peetakse järgmise aasta kirikukogu sügisesel istungjärgul 25.–26. novembril. Kandidaatide esitamise tähtaeg on 1. juuli 2014. Uus peapiiskop seatakse ametisse 2. veebruaril 2015.
Piiskop Soone selgitas lähemalt valimistega seonduvat, näiteks igast praostkonnast saab esitada ühe kandidaadi, kuid kümne kirikukogu liikme nimel saab seda samuti teha. Kandidaat peab olema vähemalt 40aastane ja tal peab olema 15aastane staaž õpetajaametis.
Kirikukogus olid ka valimised. Peapiiskopi ettepanekul valiti tagasi senine kirikuvalitsus: kantsler Urmas Viilma ja assessorid Joel Luhamets, Mati Maanas, Gustav Piir ning Tiit Salumäe. Kirikukogu abijuhatajateks valiti Tiit Salumäe ja Urmas Arumäe. Samuti valiti kirikukohtu liikmed ja arengunõukogu, majandusnõukogu ning revisjonikomisjoni, õiguskomisjoni ja nomineerimiskomisjoni liikmed.
Tiiu Pikkur

Kirikukogu
EELK kõrgeim seadusandlik ja korraldav organ,
volitused kestavad neli aastat,
valib peapiiskopi ja piiskopi,
võtab vastu kirikuseadusi,
kinnitab EELK arengukava,
valib või kutsub ennetähtaegselt tagasi kantsleri ja assessorid.

Täna, kui teie Tema häält kuulete, ärge tehke oma südant kõvaks. (Hb 3:15)