Esileht » Uudis » Esilehe pealugu pildiga »

Edulugude õnnistuses

14.06.2019 | | Rubriik: Esilehe pealugu pildiga

Tunnustatud kogunesid koos piiskoppide ja vaimulikega altari ette ühispildile. Erik Peinar

Esimese nelipüha varaõhtul Tallinna piiskoplikus toomkirikus toimunud tänujumalateenistusel tänati ja tunnustati teenekaid kiriku töötegijaid, toetajaid ja vabatahtlikke abilisi.

Aegsasti enne piduliku tseremoonia algust oli peapiiskop Urmas Viilma toomkooli direktorist abikaasa Eglega kirikus, et ütelda tere tulemast. Rõõmsalt tervitas ta kauaaegset kirikuvalitsuse liiget ja kiriku varade haldajat, siinse koguduse liiget Mati Maanast, kes saabus koos abikaasaga, et peapiisopilt täna vastu võtta elutööpreemia.
Esimeste hulgas oli ka üle lahe hõimumaalt tulnud Soome luteri kiriku emeriitpeapiiskop Kari Mäkinen, kellele on määratud EELK Teeneteristi I järgu orden. Aegsasti saabub koos saatjatega EAÕK metropoliit Stefanus, kes saab tunnustuseks Teeneteristi III järgu ordeni.

Rohkelt õnnistuslugusid
Pühakoda, mis oli suvistepüha kohaselt kaskedega kaunistatud, mõjus oaasina pärast pikka „kõrbematka“: paksude kivimüüride talletatud jahedus kosutas suvisest leitsakust saabujaid.
Oma kõnes meenutas peapiiskop seika tööreisilt USAsse, kus ühe kirikukonverentsi kohvilauas pöörduti tema poole küsimusega, kas EELK-l on oma edulood. Noorepoolne misjonär selgitanud, et tänapäeval rõhutatakse kirikute puhul rohkem negatiivset trendi: kiriku liikmeskond ja talituste arv väheneb. Hoolimata sellest, et kirik iga päev sooritab armastustegusid. Kas on teie kirikus mõnigi edulugu, mis tõstaks kiriku positiivsesse valgusse, uurinud välismaalasest misjonär lootusrikkalt.
Viilma tunnistas, et oli tänulik küsimuse eest, mis pani mõtlema EELKs toimuvale. „Kristlikus kontekstis võiks edulugu nimetada õnnistuslooks,“ mõtiskles kirikupea ja kinnitas, et võib kerge vaevaga kokku saada pika nimekirja headest algatustest, mis on märk, sellest, et EELKs tehakse iga päev ustavalt seda, milleks Kristus meid kõiki on kutsunud. Kõikides töövaldkondades on tema sõnul nimetada muljet avaldavaid edulugusid ehk õnnistuslugusid. Need lood näitavad, et luteri kirik Eestis teenib ühiskonda laiemalt.
„Olen kutsunud täna siia teid, kes te olete osalemas meie kiriku eduloos,“ sõnas peapiiskop ja tänas EELK nimel kõiki kaastöölisi, kiriku sõpru ja partnereid, „kelle pärast Jeesusel on hea meel“. Peapiiskop lõpetas sõnavõtu kirjakohaga Pauluse kirjast Rooma kogudusele: „Esmalt ma tänan oma Jumalat Jeesuse Kristuse läbi teie kõikide pärast, sest teie usust räägitakse kogu maailmas“ (Rm 1:8).

Tänu tehtu eest
Tänujumalateenistusel teenisid lisaks peapiiskop Urmas Viil­male piiskop Tiit Salumäe, kantsler Andrus Mõttus, koguduse õpetaja Arho Tuhkru. Organist oli Piret Aidulo.
Kammerkoor Canorus esitas dirigent Piret Aidulo juhendamisel Kadri Hundi seades rahvakoraali „Oh, Kristus, valgus oled Sa” ja Ola Gjeilo „Ubi Caritas“. Viiulil soleeris Meelis Vahar, kes esitas Eduard Tubina „Pastoraali“.
EELK Teeneteristi I järgu ordeni kavalere on tänavu kaks. Lisaks Kari Mäkinenile saab selle Kurhessen-Waldecki Evangeelse Kiriku piiskop Martin Hein, kes ei saanud nelipühiks Eestisse tulla. Teeneteristi II järgu ordeni pälvis kauaaegne praost Teet Hanschmidt. Kolmanda järgu ordeni kavaleride seas oli nii vaimulikke kui ilmikuid, koguduse juhatuse esimehi, koolijuht, kirikumuusik jt. Luuletaja Hando Runnelile antakse tunnustus üle Tartus.
Koostöömedalid said Pauli Niemelä, Lea Salumäe ja Jouni Turtiainen. Peapiiskop tänas ametikaaslaste poolt aasta vaimulikuks valitud Karula koguduse õpetajat Enno Tanilast. Tänuks kutsuti altari ette erinevate töövaldkondade parimad, teiste hulgas meediapreemia saaja teoloog Priit Rohtmets.
Autasustatute nimel esines tänukõnega elutööpreemia pälvinud Mati Maanas, keda EELK tänab kauaaegse tulemusliku töö eest. Maanas, kes on taastumas raskest haigusest, tunnistas kirikulistele, et saab alles sel hetkel aru preemia tähendusest. Ta kiitis kirikuvalitsust toreda tava eest tänada tegijaid, mis tema sõnul lisab innustust.
Liina Raudvassar

Kiriku tänu ja tunnustus:
1 elutööpreemia
2 Teeneteristi I järgu ordenit
1 Teeneteristi II järgu orden
13 Teeneteristi III järgu ordenit
7 EELK Teeneteristi tunnustusmärki
3 EELK koostöömedalit
42 EELK aukirja
Aasta töötegijad

Kristus ütleb: Kui mind maa pealt ülendatakse, siis ma tõmban kõik enese juurde! (Jh 12:32)