Esileht » Uudis » Uudised »

Eduka juubeliaasta väärikas lõpetamine

28.06.2017 | | Rubriik: Uudised

Lõpupilt õpetajate ja lõpetajatega. Esireas istuvad (vasakult) Riho Saard, Randar Tasmuth, Vallo Ehasalu, Eenok Haamer, Kalle Kasemaa, Arne Hiob, Thomas-Andreas Põder ja Priit Rohtmets. Paremal seisab Ove Sander.
Tiiu Pikkur

Tänavu oma 70. aastapäeva tähistava EELK Usuteaduse Instituudi õppeaasta lõpupäev, 16. juuni oli sündmusterohke – jumalateenistus, lõpuaktus, professorite inaugureerimine, raamatu esitlus, töötajate tunnustamine, rektorite portreede galerii avamine.

Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus toimunud pidulikul lõpujumalateenistusel oli liturg peapiiskop Urmas Viilma, jutluse pidas kanoonik Gordon Oliver. Kaasa teenisid emeriitpeapiiskop Andres Põder, piiskop Einar Soone, assessor rektor dr Ove Sander, õpetajad dr Randar Tasmuth, mag Eenok Haamer, Peter Hellgren, dr Arne Hiob, dr Thomas-Andreas Põder, mag Vallo Ehasalu, Kerstin Kask, emeriitõp Jüri Raudsepp, diakon mag Siimon Haamer ning dr Priit Rohtmets ja mag Timo Švedko, orelit mängis Kersti Petermann.
Jutluses „Palves elamine ja õppimine“ rääkis anglikaani preester EELK sõpruspiiskopkonnast Rochesterist Gordon Oliver teenimisteoloogiast ja teenimist õppivate teoloogiaüliõpilaste kujundamisest ning palve kesksest tähtsusest.
Usuteaduse instituudil on nüüdsest au kanda oma lippu ja rektoril oma ametitunnust. Mõlema autoriks on tuntud heraldik Priit Herodes. Jumalateenistusel õnnistas peapiiskop Urmas Viilma lipu ning rektori ametitunnuse, mille rektor Ove Sandrile kaela riputas.

Reformatsiooni kandja
Aktusel esines tervituskõnega peapiiskop Urmas Viilma, kes rõhutas erilisena head koostööd Eesti Apostlik-Õigeusu Kirikuga – sel aastal on lõpetajate hulgas UI ajaloos esimene õigeusuteoloogia eriala lõpetanu.
EAÕK metropoliit Stefanus rõhutas kahe kiriku ühistöö vajadust, et koos anda tunnistust Kristusest. Estonian Business Schooli rektor Arno Almanngi oli tervitajate hulgas: kaks kooli on leidnud mitmeid ühendavaid teemasid.
Rektor Ove Sander tänas lõpetajaid, et nad otsustasid siduda osa oma elust instituudiga. „Täna võime ainult rõõmustada – need aastad siin iidsete gooti võlvide all on olnud edukad.“ Rektor tänas ka kõiki neid, kes õppetöö viperusteta kulgemisele kaasa aitasid.
Dekaan Randar Tasmuth rõhutas, et suurtel tähtpäevadel vaatame ikka tagasi. Reformatsiooni viiesajanda aastapäeva puhul tasub meenutada, et ka instituut on reformatsiooni kandja, sest „re-formatsioon on taaskujunemine, kus inimesed lasevad end Jumalal taas algse eesmärgi kohaseks kujundada“. Lõpetajate nimel kõneles õigeusuteoloogia eriala lõpetanud Leena Tölpt.

Viis professorit
Lõpuaktusel inaugureeriti viis professorit: Randar Tasmuth Uue Testamendi ja kreeka keele; Arne Hiob ja Thomas-Andreas Põder süstemaatika; Priit Rohtmets ja Riho Saard kirikuloo professoriks.
Punases auditooriumis avati instituudi rektorite maaligalerii. Nüüd vaatavad kunstnik Taimi Pärna pastellmaalidelt vastu 13 rektorit, igaüks oma iseloomulikul muhedal moel.
Aasta lõpus on ikka tublisid tänatud. UIs tehti seda seekord erilise pidulikkusega, sest esmakordselt jagati parimatele UI tunnustusmedaleid. Eriteenete eest pärjati Randar Tasmuth suure tunnustusmedaliga. Tunnustusmedali said Eenok Haamer, Paul-Gerhard Hoerschelmann, Kalle Kasemaa, Aarno Lahtinen, Elmi Pata, Toomas Paul, Andres Põder ja Tiit Salumäe. UI laualipp annetati Urmas Viilmale, Priit Herodesele ja Jüri Ehasalule.

Ajalugu ja mälestused
Pika päeva pärastlõunal esitleti uut trükist – EELK Usuteaduse Instituudi toimetiste sarja XXIV raamatut „EELK Usuteaduse Instituut 70. Palvetame. Õpime. Kuulutame“. Raamat koosneb kahest osast: uurimused ja mälestused. Riho Saard on koostanud Usuteaduse Kõrgema Katsekomisjoni (usuteaduse instituudi) ajaloo: kronoloogia 1945–1992. Teised uurimuste autorid on Kristel Engman, Ivar-Jaak Salumäe, Liina Kilemit, Randar Tas­muth ja Kalle Kasemaa. Omi mälestusi on kirja pannud Toomas Paul, Tiit Salumäe, Eenok Haamer ja Andres Põder. Ajalugu ühelt ja mälestused teiselt poolt annavad süvendatud ja loomingulisest rõõmust kantud pildi ühe kooli kujunemisteest.

Positiivsete sidemete aeg
Lõppenud õppeaastale pilku heites ütleb dekaan Randar Tasmuth: „Kõigepealt tuleb meelde reformatsioonikongress oktoobris, mis tähendab eelkõige seda, et UI on saanud Eesti rahvale edastada sõnumi, mis on need väärtused, mida luterlik reformatsioon meile on toonud.
Aasta on olnud ühiskonnas positiivsete sidemete tugevdamise aasta. Märkimist väärib, et juba pea aasta on möödas instituudi institutsionaalsest akrediteerimisest, mis on koolile kvaliteedimärgiks. Selle akrediteeringu peavad perioodiliselt läbima kõik kõrgkoolid, ilma eranditeta.“
Rääkides tänavustest lõpetajatest, nimetab Tasmuth usuteaduse magistrit Timo Švedkot. „Tema on väga tõsiselt huvitatud sellest, mismoodi inimesed integreeruvad kogudustesse. Ta tegi mitmeid küsitlusi ja uuringuid ning tema töö oli hästi mitmekihiline, kust saame teadmisi, missugune on kogudusse jäänud inimeste kogemus ja mida teha, et neid oleks rohkem. Kristliku kultuuriloo magistrid lõpetasid mõlemad kiitusega. Kokkuvõtteks – meil on olnud edukas aasta.“
Tiiu Pikkur

UI lõpetajad 2017
Magistriõpe
Timo Švedko – usuteadus
Anne Mõtsnik, Merle Mänd (mõlemad cum laude) – kristlik kultuurilugu
Rakenduskõrgharidus
Valdek Hang, Kristo Hüdsi, Volli Nugis – luterlik teoloogia
Signe Kalberg, Tõnu Vilu – hingehoid
Leena Tölpt – õigeusu teoloogia
Kirikumuusika osakond
Evelin Toodo – D-kursus
Inese Vohlbrück – C-kursus

Tõstke oma pea ja vaadake üles, sest teie lunastus läheneb! (Lk 21:28)