Esileht » Elu ja Inimesed » Kultuurielu »

Ebausk on rumaluse tütar, arvas pastor Masing

13.01.2021 | | Rubriik: Kultuurielu, Tähtpäev

5. jaanuaril möödus 200 aastat Äksi pastori Otto Wilhelm Masingu poolt välja antud ajalehe Marahwa Näddala-Leht esimese numbri ilmumisest Tartus.

Hoolimata varasematest plaanidest jäeti Äksi koguduses koroonaviiruse leviku tõkestamiseks olulise ajaloosündmuse suurejoonelisem tähistamine ära. Õp Esa Luukkala selgitab Eesti Kirikule, et alanud aasta kavva on võetud Äksi kirikuaias keelemehest vaimulikule rajatud mälestuskivi restaureerimine. Koguduse Facebooki-lehelt võib aga lugeda pastor Masingu ajalehe esiknumbris avaldatud mõistujuttu sellest, kuidas arm jõuab enamat kui hirm. 

Keeleteadlane Juhan Peegel kirjutab raamatus „Eesti ajakirjanduse algus“, et 5. jaanuaril 1821. aastal ilmuma hakanud Marahwa Nädda­la-Leht oli Eesti ajakirjanduse hälliperioodi kõige sisukam väljaanne. Tema sõnul saab Äksi pastori Otto Wilhelm Masingu (1763–1832), keda teatakse kui õ-tähe eesti kirjakeelde toojat, toimetatud ajalehte nimetada õpetlikuks-rahvavalgustuslikuks, sest sõltumata žanrist teenisid kõik kirjapalad ülesannet lugejat harida. 

Peegel selgitab, et üheks läbivaks teemaks oli ebausk, mille mõjust püüdis kirikuõpetajast ajakirjanik oma lugejaskonda vabastada, andes rahva seas levivatele juttudele teadusliku selgituse. Näiteks väitis Masing, et pisuhännad on tegelikult meteoriidid ja et kratte ja näkke pole tegelikult olemas. Masingu suhtumist ebausku väljendavad selgelt näiteks 1821. aasta ajalehenumbrite pealkirjad: „Äbbausk ei to muud kui hädda ja õnnetust“, „Äbbausk muud ei te, kui aina tühja ehk kahju“ jt. 

Masing taunib selgelt ka usulist fanatismi ja nn valevagadust. Masingu arvates tuleks „rummalus emmaks ja äbbausk tema tütreks arvata“. Rahvas on pime ja rumal, kuid see pole tema süü, arvas Masing, sest „tännini temma õige õppetamise eest seda vähematki hoolt pole petud“. Oma kirjutistes on Masing järjekindlalt hariduse pooldaja, esindades seeläbi tüüpilist luterlikku lähenemist, mis usku ja teadmisi ei lahuta. 

Jagada lugejaile huvitavat teavet, seda väljakutset tajus sarnaselt tänaste meediategelastega ka pastor Masing oma väljaande sisu luues. Ta annab infot sellest, mis toimus. Sõnumitest loeme näiteks, kuidas järelevalveta lapsed uppusid kaevudesse, peerutuledest süttisid tared, hundid murdsid tuhandete kaupa kariloomi ning ründasid inimesi, kuidas elasid talupojad Eestis ning mis toimus maailmas. 

Liina Raudvassar

Tulge ja vaadake Jumala tegusid, kes on kardetav oma tegemistes inimlaste juures. (Ps 66:5)