Esileht » Elu ja Inimesed » Ühiskond »

Eakate hooldusele otsitakse lahendust

09.12.2015 | | Rubriik: Ühiskond

Aivar Kokk ja Lea Saar Maarja kogudusemajas toimunud perehooldust käsitleval arutelul. Rita Puidet

Perehoolduse eestkõnelejad kutsusid Tartu Maarja kogudusse kohtumisele riigikogu sotsiaalkomisjoni liikme Aivar Koka, et kõnelda Soome kogemusest.

Sotsiaalministeeriumis on koostatud «Sotsiaalse turvalisuse, kaasatuse ja võrdsete võimaluste arengukava 2016–2023», mis peaks heaks kiidetama selle aasta lõpuks. Seal kirjutatakse, et «võrreldes tänasega suureneb tulevikus rahvastiku vananemisest tulenevalt tõenäoliselt nende inimeste arv, kellel on hoolduskoormus ning kellel võib seetõttu olla raskendatud ka tööturul osalemine. Sotsiaal- ja tervishoiu jätkusuutlikkuse tagamiseks on väga oluline, et tööealise elanikkonna vähenemise tingimustes hõivatuse tase oleks kõrge».
Üks võimalus probleemi vähendamiseks oleks meil seadustada Soome eeskujul perehoolduse mudel, mida Aivar Kokale tutvustasid Kittee evangeelses rahvakoolis kogemusi omandamas käinud inimesed eesotsas Lea Saarega. Praegu on riigikogus lugemisel tervishoiuteenuste korraldamise seadus, mis hakkab kehtima 1. jaanuarist 2016.
Kuna reaalselt on aeg sellesse ettepanekuid teha möödas, oli ka sotsiaalkomisjoni liige seda meelt, et perehooldus kui üks eakate eest hoolitsemise viis oleks reguleeritud seadusena. Tuginedes Soomes kehtivale seadusele võiks jaanipäevaks uus seadus põhipunktides valmis olla. Siis on lootust, et see hakkaks kehtima jaanuarist 2017.
Huvi perehoolduse seadustamise vastu on igatahes olemas, sest 23. novembriks oli Lea Saar koos omastehooldajate liidu esindajaga kutsutud riigikogusse sotsiaalkomisjonile hooldusmudelit tutvustama. Kohtumisel lepiti kokku, et ühiselt tegutsetakse perehooldusteenuse rakendamise nimel. Aivar Kokk lubas aidata kaasa teenuse tutvustamisel omavalitsustele. Sotsiaalministeerium vaatab üle olemasolevad õigusaktid ning koostab nende põhjal teenuse osutamiseks vajamineva juhendava materjali.
Huvilised saavad infot Tartu Maarja kogudusest ning kogudus on sillaks Soome partnerite juurde.
Rita Puidet

Tema on andnud sulle teada, inimene, mis on hea. Ja mida nõuab Issand sinult muud, kui et sa teeksid, mis on õige, armastaksid headust ja käiksid alandlikult koos oma Jumalaga? (Mi 6:8)