Slava Ukraine
Esileht » Arvamused » Nädala ringvaade »

E-ajastu õpetajate päeva mõlgutusi

07.10.2020 | | Rubriik: Nädala ringvaade

Kui kevadel koroonakarantiini jäime ja koolid Eestis distantsõppele läksid, kõlas muu hulgas ka hääli, et luust-lihast õpetajaid polegi enam vaja. Vähemalt mitte praegusel määral. Ühe õppeaine kohta piisavat täiesti pedagoogist või paarist, kelle näidiskursused muudetaks digiversioonis kättesaadavaks. Selle sõnumi prohvetid kuulutasid uue e-ajastu koitu, mis kontakttunnid iganenud meetmena ajaloo prügikasti lennutavad ja IT arengust kogu inimkonna päästerõnga teevad. 

Mäletame aga hästi, et uus koolikord mitte ei koondanud kooliõpetajaid, vaid koormas nad tavapärasest suurema igapäevatööga üle. Tehisintellekt ei võtnud homo sapiens’iltmissiooni üle, vaid jäi jätkuvalt pelgalt abitööjõuks. See, et kuitahes täiuslik arvutiprogramm jääks alla inimese loomuomasele võimekusele kombineerida tegutsemisel mõistust ja südant, sai selgeks läbi praktika üsna ruttu. Võimalust alustada uut kooliaastat 1. septembril füüsiliselt koolimajas kohtudes tervitasid südamest nii õpetajad kui õpilased.  

Õpetajate päeval kõlasid kõned ja kingiti lilli, aga arutati ka, kes on hea õpetaja. Vastus ei mahu ühte lausesse ja varieerub inimeseti. Paljude meelest on hea õpetaja tunnuseks võime innustada ja jagada, samuti oskus kuulata ja olla kuuldav ning leidlikkus kaasata õpilasi õpiprotsessi, muutes nad passiivsest vastuvõtjast aktiivseks kaasamõtlejaks. Hea õpetaja suudab auditooriumile edastada sõnumi elukestvast õpimudelist – me kõik oleme sünnist hauani õppijad.  

Riiklikul aasta õpetaja tiitli jagamisel sai selgeks, et ka hindajatele jäid silma just need õpetajad, kes oskavad oma ainealast pädevust siduda südametunnistusele toetuva intuitsiooniga töös õpilastega. Kellel on usku oma õpilastesse ning kes endast oleneva teevad iga õpilase individuaalse talendi märkamiseks. Nõnda pälvis austava tiitli Urvaste kooli muusikaõpetaja, Urvaste koguduse liige Cathlen Haugas, kes erakordse taktitunde ja hoolivusega suudab loominguliselt töötada haridusliku erivajadusega lastega. Ta on seisukohal, et kõik lapsed väärivad parimat ning õpivad edukamalt seda, mis neile meeldib. Väljakutse õpetajale on muuta pakutav huvitavaks. Suured isiksused suudavad seda, muutudes seeläbi eeskujuks paljudele. 

Liina Raudvassar

Täna, kui teie Tema häält kuulete, ärge tehke oma südant kõvaks. (Hb 3:15)