Esileht » Elu ja Inimesed » Kultuurielu »

Doktoritöö teemaks religioon ja keha

23.12.2015 | | Rubriik: Kultuurielu

Erki Lind on Tartu ülikooli usuteaduskonna värskeim doktorikraadiga mees. Kätlin Liimets

11. novembril kaitses Tartu ülikooli usuteaduskonna doktorant Erki Lind doktoritöö «The concept of the body in Chinese and Indian bodily practices: transformation, perspective, and ethics» (Kehakontseptsioon Hiina ja India kehalistes religioonipraktikates: transformatsioon, perspektiiv ja eetika).

Tööd juhendas TÜ võrdleva usuteaduse professor Tarmo Kulmar. Eelretsensendid olid professor Michael Puett (Harvardi ülikool, USA) ja professor Gavin Flood (Oxfordi ülikool, Inglismaa), kellest viimane, viibides küll Oxfordis, osales Tartus toimunud kaitsmisel oponendina Skype’i vahendusel.
Erki Lind õppis 2003–2009 Saksamaal Göttingeni Georg Augusti ülikoolis (Georg-August-Universität) ajalugu ja võrdlevat usuteadust. Tema magistritöö käsitles seda, kuidas varauusaegsed misjonärid vahendasid India religioone Euroopasse. 2009. aastast on ta olnud usuteaduskonna doktorant.
Huvi doktoritöö teema vastu, mida dr Lind nimetab üldistades «religioon ja keha», tekkis Göttingenis, kus ta kuulas sellesisulist kursust. «On traditsiooniline, et religioon tegeleb eelkõige vaimsete asjadega, keha on tihti kõrvale jäetud. Religiooni kogemine ja selles osalemine käib aga keha kaudu. Uurisin, kuidas inimesed kultuuri või religiooni kontekstis oma keha mõistavad. Vaatluse alla jäid praktikad, mis on ilmselgelt kehaga seotud, nt hatha-jooga, tantra, taoistlikud praktikad,» jagas Erki Lind.
Uurimuses jõudis dr Lind järeldusele, et inimkeha muutmine või muundumine võib olla religioosne eesmärk. Seni on sellist aspekti religiooniuuringutes iseseisva religioosse eesmärgina enamasti eiratud ja füüsilisi muutusi keha juures on tõlgendatud vaid vaimset muutumist sihtivate praktikate kõrvalnähtusena.
Erki Linnule oli dissertatsiooni kaitsmisel olulisim, et retsensendid pidasid uuritavat teemat tähtsaks, leides, et sellel on teadusele midagi uut pakkuda. Laiema lugejaskonna hõlmamiseks on doktoritöö ingliskeelne. Eesti keeles on doktoritöö teemal ilmunud eelnevalt kaks artiklit, mida saab lugeda Usuteaduslikust Ajakirjast ja Eesti Akadeemilise Orientaalseltsi aastaraamatust.
Lisaks akadeemilisele tegevusele on Erki Lind tegev ka ilukirjanduses ja pälvinud 2014. aastal kirjanduspreemia «Esimene samm».
Kätlin Liimets

Täna, kui teie Tema häält kuulete, ärge tehke oma südant kõvaks. (Hb 3:15)