Esileht » Uudis » Uudised »

Doktoritöö nüüdisaegsest kristlusest

20.04.2010 | | Rubriik: Uudised

 Esmaspäeval kaitses Tartu ülikooli usuteaduskonnas doktoritöö teoloog Ingmar Kurg (fotol).
Oma väitekirjas «Oikumeenilise evangelisatsiooni perspektiiv Euroopa kontekstis: missioloogiline ja religioonisotsioloogiline uurimus» tõdes Kurg, et nüüdisaegne Euroopa kristlus, mida esindavad konfessionaalsed kirikud, aga ka kindla konfessionaalsuseta usukogukonnad, on asetunud konteksti, mis erineb oluliselt eelmiste sajandite harjumuspärasest corpus christianum’i ehk kiriku ja ühiskonna sümbioosi situatsioonist.
Ta leiab, et küsimuse ette asetatud Euroopa ühiskonna ja kirikute edasine hoiak on evangelisatsioon. Oma töös kirjeldab Kurg evangelisatsiooni oikumeenilist perspektiivi ja ressursse Euroopa kontekstis. Muu hulgas uuris ta, millistes teoloogilistes ja praktilistes väljendusvormides aval­dub nüüdisaegne evangelisatsioon ning kuidas on oiku­meeniline evangelisatsioon võimalik. Doktoritööd juhendasid PhD Alar Laats ja dr theol Urmas Petti.
Eesti Kirik

Ära lase kurjal võitu saada enese üle, vaid võida sina kuri heaga! (Rm 12:21)