Esileht » Elu ja Inimesed » Ühiskond »

Distantsõppest kaasa häid praktikaid

13.05.2020 | | Rubriik: Ühiskond
Usuõpetuse tund Tartu luterlikus Peetri koolis enne eriolukorra aegset distantsõpet. Lõppeval kooliaastal õpilased enam koolis kokku ei saa. Liina Raudvassar

Et hinnata hetkeolukorda ning teha plaane lähitulevikuks, pidasid Eesti Kristlike Erakoolide Liidu (EKEL) kooli- ja õppejuhid 30. aprillil üldkoosoleku.

Tegemist oli igakevadise nõupidamisega, mis aga tänavu toimus seoses riigis kehtiva eriolukorraga videosilla vahendusel. Vahetati eriolukorras tegutsemise kogemusi ning võrreldi praktikaid kristlike koolide ja lasteaedade töö korraldamisel. 

Ühiselt leiti, et senine kogukondlik ja väärtuspõhine suhtluskultuur toetab endiselt kooli ja kodu koostööd. Distantsõppega toimetuleku võtmesõnaks on hea koostöö kooli ja kodu vahel, mida on olulise väärtusena arendatud kõikides kristlikes koolides, ka koroonaeelsel ajal. Lastevanemad on kooliga solidaarsed ja mõistvad, valitseb kogukondlik vaim, kinnitasid koolide esindajad. 

Veel kinnitati: meie koolide pidajad väärtustavad oma töötajaid kõrgelt, majanduslikku kokkuhoidu püütakse keerulisel ajal saavutada eelkõige õppehoonetega seotud kulutuste arvelt. Kristlike koolide pidajad väljendavad tänulikkust Eesti valitsusele riigiabi toetusmeetme eest.

Enamik kristlikest koolidest jätkab distantsõppel õppeaasta lõpuni. Mitmed koolijuhid kinnitasid, et distantsõppe periood on õpetajaid inspireerinud. Aktiivselt korraldatakse videotunde ja kasutatakse e-õppekeskkondi. Ka õppeaasta lõpuaktused on enamikus koolides planeeritud virtuaalsete sündmustena. Koolid võtavad distantsõppe perioodist kaasa häid praktikaid, näiteks digioskused e-õppe korraldamiseks, projektõppe ja koostöise õpetamise rakendamine, virtuaalsete keskkondade kasutamine kohtumisteks ja koosolekuteks, innovaatilised ideed kooli päevakava muutmiseks.

Kümnes Eesti kristlikus üldhariduskoolis (sh lasteaed-põhikoolid) õpib õppeaastal 2019/2020 kokku 2083 õpilast, s.o 20% eraüldhariduskoolide õpilaste koguarvust. 

Liina Raudvassar

Kiidetud olgu Jumal, meie Issanda Jeesuse Kristuse Isa, kes oma suurest halastusest on meid uuesti sünnitanud elavaks lootuseks Jeesuse Kristuse ülestõusmise läbi surnuist. (1Pt 1:3)