Slava Ukraine
Esileht » Elu ja Inimesed » Kirikuelu »

Disaini abil Jumala sõna kuulutamas

23.09.2020 | | Rubriik: Kirikuelu
Läti luterliku kirikuvalitsuse hoonet ehib piiblisalmist Jh 10:9 inspireeritud sõnum. LELK-i koduleht.

3. septembrist ehib Riia va­na­linnas Jakobi kiri­ku naab­ruses asuva Läti Evan­geel­se Luterliku Kiriku (LELK) ki­ri­ku­valitsuse seina tekst „Kristus: Mina olen uks. Kes läheb sisse minu kaudu, see pääseb“.

Tegemist on osaga projektist „Religioosne tekst kaasaegse keskkonnaobjektina“, mis al­ga­­ta­ti lu­ter­li­ku kiriku poolt seo­­ses 500 aasta möö­du­misega reformatsiooni al­gu­­sest. Pro­jek­ti raa­mes eksponeeritakse avalikus ruu­mis disainitudengi­te poolt ku­jun­da­tud piibli­salme. Idee au­­toriks on Lä­ti üli­kooli pedagoogika, psühholoogia ja kuns­titeaduskonna dotsent Aust­ra Avotiņa. LELK-i ki­ri­ku­valitsuse hoone seinale kantud teksti kujundas sa­ma teaduskonna 4. kursuse üliõpilane Viktorija Fofano­va ning maalis restauraator Ieva Marta.

„See on imeline võimalus kuulutada Jumala sõna paljudele, kelleni muul viisil ei jõuta,“ kommenteeris algatust kirikuvalitsuse sekretär Romāns Ganiņš. „Inimestel on võimalik seda lugeda lihtsalt mööda minnes või mööda sõites, ja nagu me teame – Jumala sõna, mis on inimese sisse külvatud, kannab omal ajal vilja.“

Esimene projektiga seotud objekt loodi Talsi linnas juba 2019. a, teostamisel on aga veel kümneid. Ettevõtmist toetavad LELK, Läti ülikool, UNESCO Läti rahvuskomisjon ja Läti riiklik kultuurikeskus. Lõ­pule kavatsetakse projekt viia 2022. a, mil tähistatakse 500 aasta möödumist refor­matsioo­ni jõudmisest Läti aladele.

Rain Soosaar

Igaühelt, kellele on antud palju, nõutakse palju, ja kelle hoolde on jäetud palju, sellelt küsitakse veel rohkem. (Lk 12:48)