Slava Ukraine
Esileht » Elu ja Inimesed » Ühiskond »

Diplomitööks akordionimissa

18.08.2006 | | Rubriik: Ühiskond

TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia
kirikumuusik-muusikaõpetaja eriala diplomand Riina Grencšteini lõputöö saab
teoks taasiseseisvuspäeval, 20. augustil Viljandi Pauluse kirikus kell 11.

Oodatud on kõik huvilised, kellele
südamelähedane kirikumuusikute koolitus ja liturgilise muusika
arenguvõimalused.

Diplomandi kirjalik töö kannab pealkirja
«Missa arenguperspektiiv EELK Viljandi Pauluse koguduses». See algab uurimusega
missa arengust Viljandi Pauluse koguduses varasematel aastatel, liikudes edasi
koguduse edasise arenguperspektiivi ja võimaluste juurde ning lahendades selle
taasiseseisvumispäeva missas. Uuritud on varasemat, püstitatud probleem ning
näidatud, mida teha probleemi lahendamiseks ning lõpuks loodud praktiline näide
ehk üks võimalik lahendus probleemile – taasiseseisvuspäeva missa näol.

Paljudes kogudustes on probleemiks halvas
korras olev orel või üldse selle puudumine. Antud diplomitöö pakub huvitavat
mõtteainet ja ideid paikkonna inimressursi ja koguduse andide paremaks
ärakasutamiseks jumalateenistuse läbiviimisel ja pakub välja muusikalisi
lahendusi ja potentsiaale praegust käibelolevat missamuusikat ära kasutades.

Diplomandil õnnestub hästi muuta arusaam
oreli monopoolsest seisundist jumalateenistusel ja ta toob esile akordioni
kasutamise võimalikkuse ja eelised süntesaatorite ees. Akordionimängijaid
leidub maal tänu muusikakoolide võrgustikule, vaja on vaid tahtmist ja
teadlikku juhendamist koguduse kirikumuusiku, muusikatöö juhi poolt. Antud
missamuusikas on kasutatud pillidest veel klaverit, viiulit, orelit,
vokaalkoosseisudest naisansamblit. Liturgi ja koguduse lauldavaid põhiosi
saadab akordion.

Tänavu on TÜ VKA
kirikumuusik-muusikaõpetaja eriala andnud kaks noort ja andekat kirikumuusikut:
Eva Tolsa, kes kirjutas diplomitööks regilaulumissa, värsistades regivärsimõõtu
ka mitu psalmi, ja nüüd siis Riina Grencštein, kelle lõputöö pakub põhjalikule
ettevalmistusele baseeruvaid lahendusi kasutusel oleva missamuusika põhjalt.
Loodame, et kogudustes tärkab huvi noorte hästikoolitatud kirikumuusikute vastu
ja neile pakutakse EELKs ka tööd.

Elke Unt

Kristus Jeesus on kõrvaldanud surma ning on evangeeliumi kaudu toonud valge ette elu ja kadumatuse. (2Tm 1:10)