Esileht » Uudis » Uudised »

Diakoonia sõnum ühiselt elamise kunstist

02.03.2016 | | Rubriik: Uudised

LMLi diakooniatöö uuendamise töörühma liikmed Tallinna vangla värava ees. 2 x Avo Üprus

23.–26. veebruarini viibis Tallinnas Luterliku Maailmaliidu (LML) diakooniatöö uuendamise töörühm, et kujundada sõnum, millega minna 2017. aastal Namiibias toimuvale maailmaliidu konverentsile.

EELK esindajana töörühmas osalev õp Avo Üprus kinnitas Eesti Kirikule, et koos veedetud aeg kulges meeldivas õhkkonnas, samuti hindab ta kõrgelt päevade sisulist poolt. Tema selgitusel keskendus kohtumine nelja-aastase töö tulemusena valminud dokumendile «Re-forming Community Diakonia in Europe». Sellest dokumendist kujuneb järgnevateks aastateks suuna­andja LMLi diakooniaalasele tegevusele kogu maailmas.
Selles väljendatakse soovi, et kirik oleks ühiskonnas nähtav ning pakuks ka kirikusse mittekuuluvatele inimestele vajalikke teenuseid. Avo Üpruse sõnul on põhjust olla tänulik selle üle, et ka EELK on saanud anda oma panuse diakooniatöö reformimisel väga vajaliku dokumendi väljatöötamisse.

Uued väljakutsed
Analüüsides LMLi dokumendi valmimise protsessi, meenutati töörühma koosolekul nelja aasta tagust algust. «Meie töö käivitus tänasest erinevas taustsüsteemis,» kommenteerib Üprus, täpsustades, et toona innustas tegevust alustama maailmas lahvatanud globaalne finantskriis. Teame, et tänu erinevate riikide valitsuste ja pangandusasjatundjate otsustele saadi hullemast üle, aga selleks maksti lõivu nn tavalise inimese heaolu arvelt.
«Raha võeti rahva ehk meie kõigi rahakotist, töötud ja väikesepalgalised maksid selle kinni,» nendib Üprus, lisades, et sellest tulenev alarmeeriski diakooniatöötajaid ning loodi LMLi raames nüüdseks neli aastat tegutsenud diakooniatöö uuendamise töörühm.
Nelja aastaga on maailma ja Euroopa ees uued väljakutsed, märgib Avo Üprus, nimetades olulisemaks rändega seonduvat. «Muutuvas maailmas peab ka kirik vaatama oma sihid üle, tehes vajadusel korrektuure ning sõnastades uued eesmärgid,» märgib Üprus, leides, et see on igati kooskõlas Jeesuse õpetusega.

Diakoonia on oluline
Põhjendamatult tihti leitakse Avo Üpruse meelest, et Jeesuse õpetuses puudus meede nn maisemateks teemadeks, väidetakse, et Jeesus ei jaganud juhiseid majanduslikuks toimetulekuks. «Diakooniatöötajad on üksmeelsed, et me peame jätkuvalt seisma nende väärtuste eest, mida evangeeliumist ammutame,» rõhutab ta. Tallinnas kokku saades kinnitas diakoonia töörühm oma seisukohta, et «peame looma dialoogi kiriku ja riigi vahel».
Oluliseks eesmärgiks oli diakooniatöötajate kokkusaamisel sõnastada sõnum ning kooskõlastada ettepanekud, millega minna järgmise aasta kevadel Malmös toimuvale LMLi peaassambleele ning lõppeesmärgina 2017. aastal toimuvale LMLi assambleele Namiibias.
Kui EELK nii otsustab, esindab meie kirikut sellel foorumil õp Avo Üprus. Tema sõnul on teemad, millega töörühm konverentsile läheb, järgmised: inimkaubandus, sõda Euroopas, ränne ja sellest tulenev põgeniketemaatika, kiriku sotsiaalmajanduslik olukord.
«Meie sõnum on, et valdaksime ühiselt elamise kunsti,» kinnitab Üprus, täpsustades, et vähemalt mikrotasandil. «Leiame, et kirik peab olema Euroopas, aga miks mitte kogu maailmas rohkem diakooniline ning pakkuma inimestele reaalset abi neile vajalike teenuste näol,» võtab ta kokku diakooniarühma seisukoha.
«Diakooniatöötaja on muutuste töötaja, kes püüab ehitada silda kiriku ja riigi vahele,» selgitab õp Üprus, kelle meelest peab kirik aja kutset kuuldes looma uusi struktuure ning mitte klammerduma olemasolevasse, isegi kui sellega oleme harjunud.

Anti üle koostöömedal
LMLi delegatsioon ei pidanud Eestis üksnes töökoosolekut. Töörühma liikmed tutvusid ka kiriku rolliga siinses sotsiaaltöös. Selleks külastati EELK diakooniahaiglat, Tallinna vanglat, Peeteli kirikut ja sealset sotsiaalkeskust ning ka hiljuti rajatud Harkujärve kogukonnakeskust, mille loomisel Avo Üpruse selgitusel on just rakendatud uuendatud luterlikku diakooniakäsitlust.
Oluliseks sündmuseks kujunes ka Eesti iseseisvuspäeva eelne õhtu, mil viibiti peapiiskop Urmas Viilma ning kirikuvalitsuse kutsel konsistooriumis, kus meie kirikupea andis LMLi kauaaegsele Euroopa sekretärile dr Eva Sibylle Vogel-Mfatole üle EELK koostöömedali.
«Soe ja südamlik diakooniaalane koostöö EELKga,» põhjendas Avo Üprus EELK diakooniatalituse nimel kõrget maailmaliidu ametnikku meie kiriku medalisaajaks esitades.
«Tegemist on meie jaoks olulise persooniga, kes üle kümne aasta Euroopa asjade sekretärina on olnud EELK peamisi kontaktisikuid LMLi juures. Kes pole kunagi oma abist ära ütelnud ning kes väljapaistva innukusega on seisnud meie ning teiste Kesk- ja Ida-Euroopa kirikute huvide eest, aidates jõuda vajalike stipendiumide ning projektideni,» põhjendas assessor Kadri Eliisabet Põder Eva Sibylle Vogel-Mfatole EELK medali andmist.
Liina Raudvassar

Peapiiskop Urmas Viilma annab meie kiriku nimel Eva Sibylle Vogel-Mfatole üle EELK koostöömedali; taamal Kadri Põder.

Kristus Jeesus on kõrvaldanud surma ning on evangeeliumi kaudu toonud valge ette elu ja kadumatuse. (2Tm 1:10)