Esileht » Uudis » Uudised »

Diakonieksami sooritas neli tulevast diakonit

28.02.2018 | | Rubriik: Uudised

Pärast õnnestunud eksamit: Valdek Hang (vasakult esimene), Einar Soone, Liina Sander, Ülle Reimann, Tanel Meiel ja Meelis Holsting.

Teisipäeval, 20. veebruaril sooritasid EELK konsistooriumis eksami Valdek Hang, Meelis Holsting, Tanel Meiel ja Ülle Reimann.

Usuteaduse instituudi pastoraalseminari juhataja, piiskop Einar Soone kirjeldas vaimuliku kandidaadi hindamist kolmetahulise või -kihilisena: „Üks osa on teadmised, mille põhjal on ette valmistatud – neid võidakse eksamil pisteliselt kontrollida ja küsida. Teine on praktilised oskused, mida läheb koguduses teenides vaja: kõnetehnika, esinemislaad ja kõik sellega seonduv. Kolmas on isiklik spirituaalne elu. Tulevase vaimuliku puhul on oluline kõik see kokku võtta.“ Einar Soone tunnustas vahetult eksami järel tublisid pastoraalseminari kursuslasi, kuid ühtlasi tuletas meelde, et üks samm vaimuliku ametini jõudmisel on seni veel ees – nimelt ordinatsioon.
Eksamile eelnes pool aastat ühist kasvamist pastoraalseminaris. Kursuslased jagasid tänusõnu oma juhendajatele, pastoraalseminari juhatajale piiskop Einar Soonele ja assistent Liina Sandrile, kelle käe all saadud hea ettevalmistus aitas väga erinevate ülesannetega toime tulla.
Komisjoniliikmed olid tulevaste vaimulike kirjeldusel sõbralikud, toetavad ja lahked, kuid eksam ise korralik katsumus. Päev algas kirjaliku ülesandega: peapiiskop palus kirjutada kõne vabariigi aastapäeva teemal. Rõhuasetus oli meie vabariigi loojate meenutamine. Suulised küsimused võisid olla alates teada-tuntud teemadest kuni teoloogiliste keerdkäikude ja ummikuteni välja. Oli pistelist teadmiste kontrolli, usutlust isikliku eluolu ja suhtumise teemal. Ülesandeks võis olla ka näiteks palve esitamine.
Iga vaimulikuks pürgija tee algas siiski juba kutsumuse tunnetamisest, otsusest asuda kiriku teenistusse. Kõik järgnev – vestlus konsistooriumis, õpingud, praktika ja eksamid – on olnud sellele kutsumusele vastamine ning tugevusproov. „Pinge langus ja vabanemine, teisalt aga uue staatusega kaasas käiv vastutuse koorem,“ kirjeldasid eksami värskelt sooritanud end vallanud tundeid.
Aimu tulevase vaimulikutöö kaalukusest andis see, et eksamikomisjonis osalesid pea kõik konsistooriumi liikmed: peapiiskop Urmas Viilma, piiskop Joel Luhamets, emeriitpiiskop Einar Soone, kantsler Andrus Mõttus ning assessorid Katrin-Helena Melder, Kadri Põder, Ove Sander ja Marko Tiitus.
Regina Hansen

Ükski, kes on pannud käe adra külge ja siis vaatab tagasi, ei kõlba Jumala riigile! (Lk 9:62)