Esileht » Uudis » Esileht »

Diakonid seati preestri pühasse ametisse

30.09.2009 | | Rubriik: Esileht, Uudised

Vastordineeritud õpetajad Johann-Christian Põder, Merle Prass-Siim ja Indrek Kõiv võtsid vastu hulgaliselt õnnesoove pereliikmetelt, sõpradelt ja kolleegidelt. Esiplaanil õnnitleb Marje Põder poega. Foto: Tiiu Pikkur

Pühapäeval oli Tallinna piiskoplikus toomkirikus pidulik ordinatsioonijumalateenistus, kus preestriks ordineeriti Merle Prass-Siim, Johann-Christian Põder ja Indrek Kõiv. 
Teenistuse viis läbi peapiiskop Andres Põder, keda assisteerisid praost Jüri Vallsalu ja assessor Ove Sander.

Eriline vastutus
Kolmele vaimuliku ametisse seatud inimesele tähendas see pidulik sündmus millegi uue algust, et aga kõik olid varem diakoniametit pidanud, siis ka edasiminekut senises töös. Peapiiskop Andres Põder rõhutas oma jutluses, et kui diakon on õpetaja abiline ja tema ettevõtmiste toetaja, siis preestrile antakse ordinatsiooni kaudu eriline ülesanne ja vastutus.
Merle Prass-Siim (25) on teeninud kaks aastat Paldiski kogudust diakonina ja jätkab nüüd koguduse õpetajana. Ta on lõpetanud Usuteaduse Instituudi akadeemilise teoloogia magistrantuuri (2008), diplomitööks «Pühitsetud armulauaelementide ‘hävimatu omadus’ (character indelebilis) ja selle kajastumine luterliku kiriku liturgilises praktikas». Ta on abielus Paldiski naaberkoguduse Harju-Madise koguduse õpetaja Joel Siimuga.
Merle peab oluliseks, et igal kogudusel oleks oma vaimulik: «See annab lootust ja julgust – meil on oma õpetaja, kes muretseb meie pärast. Sest olgu hooldajaõpetaja kui tubli tahes, on ta sageli sunnitud valima ning hooldatav kogudus jääb tihtipeale vaeslapse ossa. Loodan, et kunagi on EELKs igal kogudusel oma vaimulik, kes äraelamise nimel ei pea teenima mitut kogudust või saama elatist kuskilt mujalt.»

Pere kõrvalt
Johann-Christian Põder (32) on lõpetanud Tartu ülikooli usuteaduskonna (2001) ning lõpetamas doktoriõpet süstemaatilise teoloogia erialal Göttingeni ülikoolis Saksamaal. Lisaks peab ta eetikaloenguid Usuteaduse Instituudis. Sellel aastal on asendanud justiitsministeeriumis Igor Millerit vanglate peakaplanina. Pärast peatset vanemapuhkust jätkab tööd vanglakap­lanaadis.
Johann-Christiani abikaasa on teoloogiadoktor Christine Svinth-Værge Põder, neil on kaks last: viieaastane Carl Philip ja kümnekuune Marie Elise.
Indrek Kõiv (41) on lõpetanud Usuteaduse Instituudi (2002). Aastast 2006 Pärnu praostkonna vikaardiakon. Ordinatsiooni järel jätkab tööd Pärnu praostkonna vikaarõpetajana ning temast saab Tahkuranna ja Treimani koguduse hooldajaõpetaja. 

Tiiu Pikkur

Aastail 2004–2009 on EELK preestriks ordineeritud 36 inimest.
EELK ajaloo suurim ordinatsiooniteenistus oli 5. juunil 2007, kus ametisse pühitseti 14 õpetajat.
Sel aastal on preestriks pühitsetuid seni kolm: Merle Prass-Siim, Johann-Christian Põder ja Indrek Kõiv.

Kristus Jeesus on kõrvaldanud surma ning on evangeeliumi kaudu toonud valge ette elu ja kadumatuse. (2Tm 1:10)