Slava Ukraine
Esileht » Uudis » Uudised »

Baltimaade piiskopid pidasid nõu

04.09.2019 | | Rubriik: Uudised

Vilniuse kohtumise võõrustaja oli Leedu luterliku kiriku piiskop Mindaugas Sabutis. Urmas Viilma facebooki leht

26.–28. augustini Vilniuses toimunud Balti riikide luterlike piiskoppide kohtumisel arutati kirikute päevaprobleeme ning osalemisvõimalusi rahvusvahelises kirikuelus.

EELKd esindasid peapiiskop Urmas Viilma, piiskopid Joel Luhamets ja Tiit Salumäe, kantsler Andrus Mõttus ning välissuhete assessor Kadri Põder.
Üheks kirikujuhtide poolt arutatud teemaks oli Baltimaade kirikute rahvusvaheline suhtlus. Nimelt on erinevalt EELKst Läti ja Leedu luterlastel aktiivsed partnerlussuhted USA konservatiivseid luterlasi ühendava Missouri sinodiga. Tolle tänavu juulis toimunud konvendil võeti aga muu hulgas vastu resolutsioon, milles avaldati muret mitmete oma partnerkirikute kuulumise üle Luterlikku Maailmaliitu (LML).
Nimelt andvat selles konservatiivsete USA luterlaste arvates tooni pühakirja ja luterlike usutunnistuskirjade aluselt kõrvale kaldunud kirikud, kellega tuleks altari- ja kantsliosadust vältida. Seetõttu otsustas Missouri sinodi konvent alustada oma partnerkirikutega „vennalikku dialoogi“ nende edasiste suhete üle LMLiga.
Meie peapiiskop Urmas Viilma, kes on ühtlasi LMLi asepresident, kinnitas Eesti Kirikule, et piiskoppide kohtumisel räägitu põhjal on Leedu ja Läti luterlikel kirikutel siiski kavas ka edaspidi LMLi kuuluda. Samuti pole muutusi Porvoo osaduskonna osas: Eesti ja Leedu luterlik kirik jätkavad täisliikmetena ning Läti kirik vaatlejana.
Küll aga kavatsevad lätlased oma järgmisel aastal toimuval kirikukogul arutada lahkumist Evangeelsete Kirikute Osadusest Euroopas ning Rahvusvahelise Luterliku Nõukogu täisliikme staatuse taotlemist. Viimane ühendab Missouri sinodit ja veel umbes viitkümmet konservatiivset luterlikku kirikut üle maailma.
piiskopid andsid üksteisele ülevaate oma kirikute hetkeolukorrast. „Eriti huvitav oli minu jaoks kogemuste vahetamine kõigil teemadel, mis puudutasid kiriku tegutsemist ja toimimist üha sekulaarsemaks muutuvas ühiskonnas,“ kinnitas Urmas Viilma. Näiteks tulid tema sõnul jutuks maakoguduste toimetulek ja nende teenimise korraldamine, ent ka vaimulike ettevalmistuse ja teenistustasude küsimus ning erinevad projektid ühiskonna teenimisel.
Samuti tõstis Viilma esile piiskoppide kohtumisel peetud huvitavat kirikuloolist ettekannet radikaalsest reformatsioonist, sealhulgas kalvinistide usulistest ja ka füüsilistest rünnakutest luterlaste vastu XVI sajandil. Ettekande pidas Leedu luterliku kiriku ainus doktorikraadiga vaimulik Darius Petkūnas, kes on teoloogiamagistri kraadi omandanud Tartu ülikooli usuteaduskonnas.
Järgmine Baltimaade piiskoppide kokkusaamine on aga kavas järgmisel aastal. Sedapuhku on võõrustajate rollis eestlased.
Rain Soosaar

Igaühelt, kellele on antud palju, nõutakse palju, ja kelle hoolde on jäetud palju, sellelt küsitakse veel rohkem. (Lk 12:48)