Esileht » Teated ja Kuulutused » Teated »

Avatud ühiskonna eriprogramm toimetuleku suurendamiseks

02.09.2009 | | Rubriik: Teated

Avatud Eesti Fond kuulutab välja konkursi kodanikuühendustele, et aidata neil majanduskriisis toime tulla ning edendada avatud ühiskonna põhiväärtusi.
Oodatud on kahte liiki taotlused:
– sotsiaalse suunitlusega projektid, mis toetavad ühiskonnagruppe, keda majanduskriis on puudutanud. Eelistatud on projektid keerulise sotsiaal-majandusliku olukorraga piirkondades;
– uuenduslikud algatused, mis edendavad avatud ühiskonna põhiväärtusi vastandudes majanduskriisis võimenduvatele negatiivsetele ühiskondlikele ilmingutele (näiteks populismi ja demagoogia levik, demokraatia kitsendamise katsed, sallimatus).
Projektid peavad olema suunatud solidaarsuse suurendamisele ühiskonnas. Toetust saavad taotleda mittetulundusühingud ja sihtasutused, kes on kodanikualgatuslikud ja tegutsevad avalikes huvides.
Taotlused vaadatakse läbi jooksvalt, s.t et konkursil tähtaega ei ole ja taotlusi saab esitada igal ajal. Kuni 275 000 krooni maksumusega projektide puhul teatatakse taotlejatele positiivsest või negatiivsest vastusest nelja nädala, üle 275 000 krooni maksumusega projektide puhul kuue nädala jooksul.
Tegu on Avatud Ühiskonna Instituudi erakorralise algatusega leevendamaks globaalsest majanduskriisist tulenevat mõju. Eestis korraldab programmi läbiviimist Avatud Eesti Fond. Informatsioon ja taotlusvormid: www.oef.org.ee/eriprogramm, tel 631 3791.

Katrin Enno,
Avatud Eesti Fond

Kristus Jeesus on kõrvaldanud surma ning on evangeeliumi kaudu toonud valge ette elu ja kadumatuse. (2Tm 1:10)