Esileht » Teated ja Kuulutused » Teated »

Avatud Piibli Ühing kutsub Piiblit lugema

15.01.2020 | | Rubriik: Teated

Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal. (Ps 119:105)
Piibel on imeline raamat, kristlase pühakiri, mille kaudu Jumal ise räägib meile ja me saame õppida Teda ja Tema tahtmist tundma ning isiklikult kohtuda oma Looja ja Lunastajaga. Kristlastena tahame ikka kuulda oma Jumala häält. Avatud Piibli Ühing algatas 2017. aastal liikumise, millega jätkatakse 2020. aastal. Väljakutse eesmärgiks on innustada võimalikult paljusid inimesi isiklikult Piiblit avama.
Abiks igapäevasele Piibli lugemisele (valju häälega) on olemas erinevaid lugemisplaane. Lugemisplaani leiab internetist aadressil: http://www.avatudpiibel.ee/lugemisplaanid/piiblivoti-2020.
Päeva „portsjon“ pole suurem kui 1 peatükk, sageli isegi väiksem ja võib moodustada ka vaid 5 salmi. Piiblivõtme lugemisplaanis on teksti läbimise asemel rõhuasetus teksti sõnumisse süüvimisel koos küsimusega: mida see mulle tänases päevas võiks anda või tähendada?
Abiks lugemisel: http://www.avatudpiibel.ee/piibli-valjakutse/abimaterjalid

Mina olen Hea Karjane. Minu lambad kuulevad minu häält ja mina tunnen neid ja nad järgnevad mulle ning ma annan neile igavese elu. (Jh 10:11a,27–28a)