Esileht » Teated ja Kuulutused » Teated »

Avatud on stipendiumite taotlusvoor

25.06.2015 | | Rubriik: Teated

EKN_eEesti Kirikute Nõukogu võtab vastu taotlusi Hans Hanseni ja Andrus Saare stipendiumidele 29. juunini.
Dr Hans Hanseni (1929–2003) stipendium asutati 2003. aastal Eesti religioonisotsioloogia alusepanija mälestuseks. Dr Andrus Saare (1946–2015) stipendiumit antakse välja esmakordselt ja see on pühendatud väljapaistva sotsioloogi mälestusele. Stipendiume antakse üldjuhul välja iga viie aasta tagant 2200 euro ulatuses, mõlemast fondist kuni kaks stipendiumi.
Stipendiumid on mõeldud uurijatele, kes huvituvad eestimaalaste religioonikaemusest ja religiooni praktiseerimisest. Stipendiumeid võivad taotleda nii tegevteadlased kui ka üliõpilased. Üliõpilaste taotluste puhul tuleb uuringusse kaasata juhendav õppejõud.
Stipendiumide andja soovib soodustada Eestis elavate kristlaste kvalitatiivset uurimist süvaintervjuude kaudu, tehes seda uuringu «Elust, usust ja usuelust 2015» tulemuste taustal.
Taotluste esitamise tähtaeg Eesti Kirikute Nõukogu sekretariaati on 29. juuni.

Täiendavat teavet stipendiumi tingimuste kohta saab Eesti Kirikute Nõukogu teadurilt Eerik Jõksilt e-posti aadressil eerik@ekn.ee ja telefonil 646 1034.

Tema on andnud sulle teada, inimene, mis on hea. Ja mida nõuab Issand sinult muud, kui et sa teeksid, mis on õige, armastaksid headust ja käiksid alandlikult koos oma Jumalaga? (Mi 6:8)