Slava Ukraine

Kõik autori postitused

Eestimaalased hindavad heasoovlikkust

kaalud1

Euroopa sotsiaaluuring näitas, et Eesti inimeste rahulolu demokraatiaga on Euroopa keskmisest madalam. Uuringu teemad olid demokraatia, sellest arusaamine ning inimeste heaolu. Selgus, et Eestis on rahulolu demokraatiaga Euroopa keskmisest madalam, sarnanedes olukorraga Küprosel, Tšehhis, Poolas ja Slovakkias. «Kuigi enamik kaasaegse ühiskonna inimesi väidab end hindavat demokraatiat, erinevad arusaamad sellest, mis demokraatia on,» rääkis uuringutulemustest TÜ ...