Slava Ukraine

Kõik autori postitused

Minu lapsepõlve kirik

Eesti Kiriku lugude kogumise võistlusele laekunud tööde hulgast valis žürii välja kaheksa tööd. Aga žüriiliikmed tunnistasid, et ka ülejäänud tööd on väärt avaldamist. Toimetus otsustas, et enne võidutööde ühtse tervikuna väljaandmist avaldame Eesti Kirikus teisigi töid. Esimesena ilmub Võrumaa mehe Valdur Raudvassari mälestus tema lapsepõlvekirikust. Kõigepealt meenub sõit kirikusse. See oli pikemaid sõite lapsepõlves, üle 10 kilomeetri vahelduval maastikul. Oli valida ...

Taas raamat Jaan Lattikult

Lattiku_raamat

«Õhtu ajal on valgus». Koostaja Hando Runnel. 430 lk. Kirjastus Ilmamaa, Tartu 2013. Jaan Lattik (1878–1967) oli kirjanik, kirikuõpetaja, kooliõpetaja, poliitik, talupidaja ja rännumees. Kõik tegevusalad on jätnud jälje ta kirjanduslikku loomingusse. Kõige rohkem aga hingekarjase elukutse, ja mitte üksnes temaatikasse, vaid veelgi enam kirjanduslikku vormi. See torkab silma kõigi žanrite puhul: jutustustes, reisikirjades, memuaarides, traktaatides, arvustustes. Ta ei ...

Sama paiga kaks palet

95 aastat tagasi, 24. veebruaril 1918 kuulutati Tallinnas Eesti iseseisvaks. Hommikul puhkes Võrus tulevahetus punakaardi ja kodanliku Omakaitse vahel. Petseri tänaval langes kinopidaja hr Kull, ilmselt ka esimene ohver iseseisvuse eest Eestis. Mõlemad juuresolevad ülesvõtted on tehtud Võrus Petseri ja Jüri tn nurgalt, vaatega piki Jüri tänavat kesklinna suunas. Hilisem tehti mõne nädala eest, varasem umbes 1930. aastal. Selles kohas on linna ilme vähe muutunud. Suurima ...