Slava Ukraine

Kõik autori postitused

Kui Kristus on meid kutsunud

Reimann2010

Gl 5:22–26 Istun siin sügispäikesest valgustatud akna all ja mõtlen varsti mööduvale aastale tagasi. Oli nagu ühtpidi tavaline aasta kõige oma askelduste ja töödega, teisipidi selle kauni soojusega, mida sel suvel nii ohtralt jagati, inimestega, kellega sai rõõmu või hädas lohutust jagatud, ja meel läheb sellest ka vanal inimesel rõõmsaks. Rääkimata siis ehk noortest. Aga kui unelmatest maa peale tulla, siis mitte alati ei ole see nii kaunis. Kui lugeda lehti või ...

Oleme Issanda tõe läbi elule võidetud

Reimann2010

Jh 8:46–59 Elame keerulises maailmas. Meie ümber on asjad, mis meid seovad, ja me sõltume vähemal või suuremal määral nendest. Olenemata sellest, kas me tahame seda või mitte. Sotsiaalse ühiskonna osa on sõltumine üksteisest ja seeläbi ka vastutus. Me lävime oma kaaskondlastega ja saame seeläbi neilt ka vastusidet. Kas oleme teinud siis kõik hästi ja nad on meiega rahul või oleme olnud rumalad ja pole millegagi hakkama saanud. Ja nii ühe kui ka teise meelest. Kuid kui ...

Jeesuse kuningriik saab kord tõeks

Reimann2010

Siis nad pöördusid tagasi Jeruusalemma mäelt, mida kutsutakse Õlimäeks ja mis on Jeruusalemma lähedal ühe hingamispäeva teekonna kaugusel. Ja kui nad linna tulid, läksid nad ülemisse tuppa, kus neil oli tavaks viibida: Peetrus ja Johannes ja Jaakobus ja Andreas ja Filippus ja Toomas, Bartolomeus ja Matteus, Jaakobus, Alfeuse poeg, ja seloot Siimon ja Juudas, Jaakobuse poeg. Nemad kõik olid püsivalt ühel meelel palvetamas koos Jeesuse ema Maarja ning naistega ja Jeesuse ...