Kõik autori postitused

Tunnistada Kristust inimeste ees

Lust.Valdo

Oleme tulnud pika maa suletud ühiskonnast vaba sõnaga ühiskonda ning saanud aastaid katsetada piiramatut sõnavabadust. Kuigi oleme kiired õppijad, võib siiski mõni asi võtta kordades kauem aega, kui oleme arvestanud. Tundub, et nõnda on ka sõnavabadusega. Juba mõnda aega võime jälgida avalikku diskussiooni netikommentaaride osas. On arutatud, kui haiget peab keegi saama, et saaksime ühiselt aru, kust läheb sõnavabaduse piir. On ainult hea meel, et on julgeid inimesi, kes on ...

Maantee on selleks, et ühendada inimesi, mitte selleks, et neid seal kaotada

Lust.Valdo

Politseikaplanina ei ole minul teenida ühte kindlat kogudust ning mulle on suureks privileegiks pidada teenistusi erinevates Eestimaa kirikutes ja paikades. Nii oli ka sellel pühapäeval mul au teenida Põlva kogudust koos Toomas Nigolaga. Kindla koguduseta vaimulikuks olek annab võimaluse sõita ringi paljudes kohtades, tundma õppida meie kiriku kogudusi ning külastada vanu häid kirikutööl olevaid sõpru. Juba teenistusele sõitmise aeg on minu jaoks omaette väärtus, hea aeg ...

Kaplan on eelkõige vaimulik

Lust.Valdo

Kirikuaasta on lõppenud ning uus alanud. Juba paistab ka kalendriaasta lõpp ning on aeg möödunule tagasi vaadata. Selle aasta jooksul on palju, mida meenutada. Oleme tähistanud EELK 100. aastapäeva ning meeles pidanud reformatsiooni 500. aastapäeva. Tähtsaid sündmusi on olnud teisigi ning neid jagub ka uude aastasse. Lõppev aasta on Eesti Kirikute Nõukogu poolt kuulutatud kaplaniteenistuste aastaks. See on andnud põhjust koos EKNi ja kaplanaatidega arutada, millised on meie ...

Kirik on osa muutuvast maailmast

Lust.Valdo

Üks minu hea kolleeg tõdes, et kui ta aastakümneid tagasi alustas vaimuliku teed, oli ta oma vaimulikelt vaadetelt liberaal. Täna, oma tõekspidamisi vahepeal muutmata, on ta samade seisukohtadega tuntud kui konservatiiv. Ta on jäänud põnevusega ootama, millal osutub oma vaadetega äärealal olijaks. Kui me ise ka ei muutu, muutub siiski maailm meie ümber. Nii tundub, et muutused on paratamatud, kui hästi või halvasti me sellesse ei suhtuks, ja puudutavad meid ka siis, kui me ...

Kohtusid peapiiskop, peadirektor ja peakaplan

Peapiiskop Urmas Viilma kohtus konsistooriumis politsei- ja piirivalveameti (PPA) peadirektori Elmar Vaheriga, peakaplani Valdo Lustiga ja kap­lani Tõnis Kargiga, et arutada aktuaalseid teemasid, mis puudutavad nii kirikut kui ka PPAd. Arutleti selle üle, et kirikul on väga laiahaardeline võrgustik, mis katab ära suure osa ühiskonnast. Sestap pakkus peapiiskop välja, et kiriku kaasamine ning selle võrgustiku ärakasutamine erinevate kriisisituatsioonide lahendamisel annaks ...

Tänu ustavatele

Lust.Valdo

Selle aasta septembris pidasin ühe oma elu kõige meeldejäävama, aga paraku ka raskeima teenistuse. Toimus EELK Kesk-Inglismaa koguduse viimane eestikeelne jumalateenistus, millega lõppes koguduse tegevus ja eestikeelsed teenistused Leicesteris. Olin seda teenistust ja selle paratamatut saabumist ammu kartnud ja ühel hetkel jõudiski kätte aeg, kui kogudusel ei olnud enam jõudu jätkata. Sealne eestlaskond oli võõrsil nõnda kaua saanud tuge eestikeelse koguduse tegevusest. ...

Eestikeelseid teenistusi peetakse ka Inglismaal

Eesti Vabariigi aastapäeva teenistused jäävad Inglismaal sellesse aega, kus võib tunda suure kevade saabumist, aga võib olla ka külm ja sombune Inglise talv. Sellel aastal olid kirsid alustamas õitsemist ning päevades oli nii soojust kui päikest. See tegi rõõmu. Rõõmu tegi ka see, et eestikeelsed teenistused ei ole Inglismaal lõppenud. Praegu on seal kaks tegutsevat eesti kogudust. Kesk-Inglismaa koguduse teenistused toimuvad Leicesteri Eesti Majas ning Londoni kogudus peab ...

Politseikaplanite kokkusaamine toimus Pilistveres

Politsei kaplaniteenistusel on saanud tavaks kutsuda enne jaanipäeva kokku kap­laniteenistuse kaplanid ja abikaplanid. Nii kogunetigi 18. juunil Pilistveres, vahetati omavahel infot ja heideti pilk möödunud perioodi tegevustele. Kokkusaamist alustati aga hoopis töödega Pilistvere pastoraadikompleksis. Oma panus anti saunakatuse paigaldamisel ning endise tõllakuuri taastamisel. Töödele pastoraadis järgnes abikaplan Maria Härmase ettekanne «Hingehoidlikult depressioonist», ...

Politsei naisühendusel on oma lipp

Keila Miikaeli kirikus õnnis­tati 26. mail Eesti Politsei Naisühenduse (EPN) lipp. Lipu õnnistas politsei peakap­lan Jaan Jaani. Peakaplan tun­nis­­tas: «Me elame küllalt maskuliinses ühiskonnas, kus naiste panus, mida nad on andnud Eesti riigile ja rah­va­le, pole leidnud piisavat tunnustust. Samas tuleb tõde­da, et eesti naised on andnud kaaluka panuse nii poliitikas, politseis, riigikaitses, sot­siaal­­töös kui ka teistes vald­kon­dades.» EPNi lipp õnnistati kirikus ...

Tallinnas õnnistati Eesti Abipolitseinike Kogu lipp

Käesoleval aastal Eestis esmakordselt tähistatud abipolitseinike päeval (26. aprillil) õnnistati Tallinnas siseministeeriumi saalis Eesti Abipolitseinike Kogu (EAPK) lipp, mille kogule annetas politsei- ja piirivalveamet. Lipu õnnistasid politsei peakaplan Jaan Jaani ning EAPK kaplan ja juhatuse liige Toomas Nigola. Kaplan Nigola rõhutas lipu õnnistamisel, et me vajame märke, mis osutavad ja ütlevad, kes me oleme või kellega meil on tegu ning et aupaklikkus või hoolimatus ...

Eesti kiriku tegevus Põhja-Inglismaal on lõppenud

Bradfordi Eesti Kodus tuli 28. sept kokku Põhja-Inglismaa koguduse täiskogu, et otsustada mõnda aega päevakorral olnud küsimus. Kas kogudusel on jõudu jätkata? Ühiselt leiti, et kahjuks ei suudeta leida inimesi koguduse juhatusse ning seega on edasine tegutsemine võimatu. Selle otsusega sai läbi 65 aastat Eesti kiriku ametlikku tegevust Põhja-Inglismaal. Koguduse algus 1949 Põhja-Inglismaa koguduse algus on seotud II maailmasõjaga. Ei ole teada, kui palju elas piirkonnas ...

Politseikaplanid ja politsei abikaplanid said kokku Pilistveres

kaplanid

Politseikaplanid ja politsei abikaplanid said kokku Pilistveres. Vaadati tehtule tagasi ning arutati kaplaniteenistuse tulevikku muutuvas ametis. Tavapärasel jaanipäevaeelsel politseikaplanite kohtumisel paraku muremõtetest puudust ei olnud. Politseis käib suuremamõõtmeline reform ning sellega seoses on ametis palju pingeid ning töökoormus kaplanitel suur. Reform ei jäta puutumata ka politsei kaplaniteenistust, sügisest peab jätkama ühe kaplani võrra väiksema ...

Vabariigi sünnipäeva tähistati ka kodust eemal

Vabariigi aastapäeva jumalateenistuste korraldamine tähendas kolme suurema eesti kogukonna külastamist Inglismaal. Aadu Must kirjutab raamatus «Siber ja Eesti» meie kaasmaalaste elust Tsaari-Venemaa kaugetel Siberi aladel. Ühtlasi antakse ülevaade luterliku kiriku ja selle vaimulike püüdest igati tagada ka sellistes oludes eestlaste vaimulik teenimine. Kuna eestlaste kogukonnad asusid Siberis üksteisest kaugel, siis oli vaimulik teenimine võimalik vaid nn rändpastorite ...

Skype aitas jõuluevangeeliumi kohale viia

Aastatel 2003–2007 Kesk-Inglismaa eesti kogudust teeninud ning praegu politsei- ja piirivalvekaplanina töötav õp Valdo Lust kirjutab, kuidas ta jõuluteenistuse Leicesteri Eesti Majas viis läbi Eestist lahkumata, kasutades selleks video­kõnesüsteemi Skype. Sellel aastal tulid jõulud Kesk-Inglismaale teisiti ehk Skype’i teel. Kui ma 2003. aastal Kesk-Inglismaa kogudust teenima asusin, kinnitasid mulle mitmed kohalikud, et seda eesti kogukonda ei ole paraku ...

Kaplani kõige olulisemaks töömeetodiks on kohalolek

Politsei kaplaniteenistusel on märkamatult täis saanud viis tegusat ja Jumala armust kantud aastat. Ühelt poolt ei ole seda kuigi palju. Samas on see just nii pikk aeg, et võiks teha esimesi kokkuvõtteid. Vahest oleks kohane meenutada politsei kaplaniteenistuse saamislugu. Mõtted politsei kaplaniteenistusest liikusid juba 1990ndate lõpus, kui politsei peadirektoriks oli Harry Tuul. Tõsisem katse kaplaniteenistuse loomiseks tehti aga 2003. aastal. Toonane vanglate peakaplan ...