Kõik autori postitused

Üleskutse kirikukellade helistamiseks

Helsingi Kallio kogudus tegi üleskutse kõigile kogudustele (ka väljaspool Soomet) helistada iga päev kuni 24. oktoobrini (ÜRO päev) kell 17 kirikukelli. Sellega mälestatakse Aleppo pommirünnakutes hukkunuid, kellest suurem osa on tsiviilelanikud. Ühtlasi avaldatakse kellade helistamisega omal kombel sümboolset ja vägivallatut protesti vägivalla ja sõjategevuse vastu Aleppos ja mujal Süürias. Üleskutsega on ühinenud juba ligi 200 kogudust Soomes ja mujal Euroopas, kus ...

Peapiiskop Urmas Viilma jutlus Oleviste kirikus

Vabaduseks on Kristus meid vabastanud. (Gl 5:1a) Armsad tähtpäevalised, õed ja vennad Kristuses! Küsimus, kuidas tähistada 500 aasta möödumist reformatsiooni algusest, on olnud arutelu all juba mitu aastat. Ja seda mitte ainult siin Eestimaal. Selle küsimusega on tegeldud ka rahvusvahelisel tasandil palju. Kuidas tähistada või kajastada sündmusi, mis viis sajandit tagasi põhjustasid ristikiriku lõhenemise ja mõnesaja aasta kestel mitme uue protestantliku kiriku tekkimise? ...

Vastutus mineviku ja tuleviku ees

Viilma,Urmas_peapiiskop

Ristikirikul on 2000aastane ajalugu. Me oleme selle üle uhked ja peame seda omal kombel Jumala soosingu märgiks ning tõestuseks, et oleme õigel teel. See on justkui vastus Jeruusalemma Suurkohtu liikme, kõrgelt hinnatud variser Gamalieli sõnadele kohtu ette toodud algkristlaste kohta: «Jätke need inimesed rahule ja laske neil olla – sest kui see nõu või tegu on inimestest, siis see läheb tühja, aga kui see on Jumalast, ei suuda teie seda hävitada –, et teist ei saaks ...

Peapiiskop Urmas Viilma avalik kiri kogudustele

Head vaimulikud, koguduste juhid ja esindajad! Narva Aleksandri koguduse pankrot ja Aleksandri Suurkiriku müügiprotsess on pälvinud avalikkuses enneolematut tähelepanu. Seda loomulikult põhjusel, et pole sugugi tavaline, et pankrotti läheb üks kogudus ning pankrotivara hulgas on kirikuhooned ja kalmistud. Just nõnda on aga Narva Aleksandri kogudusega juhtunud. Ma ei hakka enam analüüsima, miks on kogudus just sellesse olukorda sattunud. Nüüd tuleb paluda Jumalalt jõudu ja ...

Kõne tänupalvusel Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus 1. nelipühal, 15. mail

Viilma,Urmas_peapiiskop

Oleme täna siia Tallinna toomkirikusse kogunenud tänuga meeles ja südames. Tahan meie kiriku nimel tänada kõiki kiriku sõpru, kaastöölisi, ustavaid abilisi ning töötegijaid, kelle toel ja abil Eesti kirik igapäevaselt toimib ja elab. Üle kõigi meie hingab meie kirikus aga nelipüha Vaim ja Kristuse rahu. Just Lohutaja Tõe Vaim oli see, kelle saabumine nelipüha päeval pööras Jeesusesse uskujate ja tema järgijate arvu kasvule. Aga rahu kohta ütles Jeesus: «Rahu ma jätan teile, ...

Kiriku mandaat

Urmas Viilma

Möödunud laupäeval osalesin Välis-Eesti piiskopkonna Rootsi praostkonna sinodil, kus esitleti praostkonna aruannet. Tekkis põgus arutelu, kas peaks jätkama statistilisse aruandesse koguduse piirkonnas elavate eesti luterlaste koguarvu märkimist või mitte. Põlvkonnad on vahetunud ja koguduste piirkonda on saabunud uued eestlased, kellega kogudustel kontakt puudub. Võõral maal on raske määrata eestikeelse misjonipõllu ulatust. Ka Kodu-Eestis küsitakse, kellega me kirikuna ...

Karjasekiri Kristuse ülestõusmise pühal, 27. märtsil 2016

Urmas Viilma

Lääne kristlik maailm tähistab sel aastal ülestõusmispühi päris kevade hakul. Esimesed kevadõied on end juba sirutanud lumekoorikust läbi varakevadise päikese poole – pimedusest valguse kätte! Naised, kes läksid Jeesuse hauale kindla kavatsusega valmistada tema surnukeha ette lõplikuks matmiseks, pidid üllatusega tõdema, et pimedast hauast ei leidnud nad Jee­sust, vaid kaks erevalgeis rõivais meest. «Teda ei ole siin, ta on üles äratatud» (Lk 24:6), oli meeste sõnum ...

Peapiiskop Urmas Viilma iseseisvuspäeva jutlus

Vana Testamendi üks enim tsiteeritud autoritest on Koguja. Tema tähendusrikast mõistulugu linna piiravast suurest kuningast ja targast vaesest mehest, kelle nõu keegi tähele ei pane, kuulsime juba täna siin kirikus ette loetavat. Rõhutan veel vaid ühte fraasi sellest kirjakohast. Nimelt kirjutab tark Koguja: «Tarkus on parem kui ramm» (Kg 9:16). Austatud ja auväärsed kirikulised, armsad sõbrad! Täna on meil kahekümne viies kord tähistada omariikluse taastanud Eestis ...

Kirik – kas uue ajastu piirivalvur?

Urmas Viilma

Mäletan, kuidas paarikümne aasta eest otsisin koos ühe vana talumehega metsastunud kraavipervelt kirikumaa nurgapunkti tähistavat piirikivi. Pärast tõsist ragistamist leidsime võserikust vana ristikivi. See maamärk asus kohas, kuhu umbes sajandi eest oli paigutatud. Isegi okupatsioonivõimude poolt läbi viidud eraomandi, sh kirikuvarade riigistamine polnud selle piirikivi asukohta muutnud, rääkimata sellest, et oleks kustutanud talumehe mällu sööbinud mälupildi selle olulise ...

Karjasekiri palvepäevaks ja paastuaja alguseks

Tuhkapäeval, 10. veebruaril 2016 Pöörduge Issanda, oma Jumala poole, sest tema on armuline ja halastaja, pika meelega ja rikas heldusest! Jl 2:13 Prohvet Joeli sõnadega alustame tuhkapäeval 40-päevast paastuaega. Kesknädalane tuhkapäev jääb paljude jaoks teisipäevase vastlapäeva varju. Nii, nagu inimesed ei märka tuhkapäeva olemasolu, ei taha nad alati märgata ka enda eksitust, süüd ega pattu. Võib-olla on see seotud sellega, et erinevalt vastlapäevast ei kaasne ...

Peapiiskopi läkitus jõulupühadeks ja algavaks Issanda aastaks 2016

Urmas Viilma

Armsad sõbrad, Maarjamaa lapsed! Kas seekordne jõuluaeg eristub varasematest? Küllap leidub inimesi, kes vastavad jaatavalt. Ehk on selle vastuse taustaks rahutus, mille põhjuseks on meie ümber toimuv, sealhulgas sõjakoledused ja vägivald mitmel pool maailmas ning sellest tingitud rahvaste ränne, mille sarnast lähiajalugu ei tunne. Võib-olla valutab kellegi süda oma perekonna toimetuleku, lähedaste või enda heaolu ja tervise pärast. Vahest on meel rahutu igapäevaste maiste ...

Mul on valus ja häbi

Urmas Viilma

Mul on valus ja häbi. Sel a’al, mil ma magasin, tapeti inimest, Mil ma katsin end vaibaga, poodi inimest, Süda pisteti läbi. Nõnda nutab luuletaja Henrik Visnapuu oma jõuetus häbis ja süümevalus, olles lugenud ajalehest uudist, et öösel tapeti 22 inimest. Sajand on möödunud, kuid uudiste sisu on sama. Juba koolipõlves rääkis kirjanduse õpetaja meile, et inimese ja kärbse saatus võib olla sarnane seetõttu, et mõlemat saab tappa ajalehega. Tänapäevased meetodid ja ...

Peapiiskopi pöördumine vaimulike ja koguduste liikmete poole

M_embleem_mv_908x1133 copy

Juba terve aasta oleme võinud tähistada ühiselt Eesti Kirikute Nõukogu teiste liikmeskirikutega Maarjamaa 800. aastapäeva. Juubeliaasta ettevõtmisi jagub Eesti erinevatesse kirikutesse ja kristlikesse kogudustesse veel käesoleva kalendriaasta lõpuni ning järgnevassegi aega. Nõnda on roomakatoliku kiriku piiskop Philippe Jourdan edastanud kutse Eesti kirikute juhtidele ja kutsunud pühapäeval, 6. septembril kõigi kirikute liikmeid osalema kell 12 Tallinnas Pühade Apostlite ...

Toetame annetusega kiriku­päeva ja laulupeo läbiviimist

Armsad vaimulikud, koguduste ja allasutuste juhid! Luteri kiriku sõnakuulutuse üheks oluliseks osaks on muusika ühes selles sisalduva sõnumiga. Nõnda on ka Maarjamaa 800. aastapäevale pühendatud EELK kirikupäev ja vaimulik laulupidu pealkirjaga «Maarjamaa – Isa maa» meie kõigi usuline meeleavaldus, avalik evangeeliumikuulutus usust võõranduvas ja kaugenevas ühiskonnas. Ühtlasi on see tunnistus Kristuse kiriku elavast ja jätkuvalt aktiivsest tööst Eestimaal. Palun teid ...

Karjasekiri Issanda kuulutamise pühal ehk paastumaarjapäeval, 25. märtsil 2015

M_embleem_mv_908x1133

Ingel ütles: «Rõõmusta, sa armuleidnu! Issand on sinuga!» Eliisabet hüüdis: «Õnnistatud oled sina naiste seas ja õnnistatud on sinu ihu vili!» Lk 1:28, 42 Evangelist kirjutab, kuidas ingel Gabriel tervitab taevase sõnumitoojaga kohtumisest ehmunud Maarjat rahustavate sõnadega: «Rõõmusta, sa armuleidnu! Issand on sinuga!» (Lk 1:28) Me usume, et Jumal võib meidki kõnetada isikute kaudu, kellega meie elutee või -saatus ristub. Vahel võib mõni selline kohtumine tuua suure ...