Kõik autori postitused

Südametunnistus ja eetikakoodeks

Urmas Viilma

1996. aasta kevadel palusin peapiiskop Jaan Kiivitilt audientsi. Vajasin pastoraalset nõu küsimuses, mis mind vaevas. Mäletasin, et 1991. aastal usuteaduse instituudi sisseastumisvestlusel küsis peapiiskop minult, mida arvan vaimulike poliitilisest aktiivsusest. Vastasin tookord, et minu meelest ei sobi vaimuliku amet ja aktiivne poliitika omavahel kokku. Viis aastat hiljem kutsuti mind kohalike omavalitsuste valimistel kandideerima. Teadsin ju hästi, et ...

Toomkogudus sai abiõpetaja

Kolmekuningapäeval seadis peapiiskop Andres Põder Tallinna piiskopliku toomkoguduse abiõpetaja ametisse senise Tallinna vikaarõpetaja, abipraost Arho Tuhkru, kes jumalateenistusel ka jutlustas. Ettepaneku abiõpetaja kohale asumiseks tegi toomkoguduse õpetaja Urmas Viilma, kes ka ametisseseadmisel peapiiskoppi assisteeris. Arho Tuhkru valiti toomkoguduse nõukogu poolt ühehäälselt abiõpetaja ametisse 9. detsembri 2012 koosolekul. Abiõpetaja ametikoht oli püsinud juba mitu ...

Kaameli nõelasilmast läbimahtumine on usu küsimus

Peapiiskop Andres Põder kuulutas 1. advendil 2012 välja usuaasta. Poolteist kuud varem, 11. oktoobril kuulutas paavst Benedictus XVI usuaasta algust katoliiklaste jaoks. Ajal, mil arenenuks peetavates riikides toimub usuline taandareng, on usuaasta tähistamine rõhutatult oluline just nende riikide elanikele, kus keskmine elatustase ületab mitmeid kordi vähemarenenud riikide oma. Samavõrra on need riigid esirinnas usulise leiguse või ükskõiksuse edetabelis. Ülekohtune ja ...

Taasavatud luterlik toomkool areneb sõprade toel

Ajalooline Tallinna toomkool asutati toomkapiitli ja Tallinna toomkoguduse poolt XIII sajandil. Kool suleti 1939. aasta oktoobris poliitiliselt ärevatel aegadel. 7. juunil 2011 otsustas EELK konsistoorium Tallinna toomkooli taasavada ning kaasata selleks Tallinna piiskopliku toomkoguduse. Taasasutamine toimus vastava lepingu allkirjastamisega rukkimaarjapäeval, 15. augustil 2011. Konsistoorium kuulutas välja ka ülekirikulise korjanduse esimese luterliku üldhariduskooli ...

Miks kandideerida koguduse juhtimisorganisse?

Ülesanded, mis kirikuseadustik paneb koguduse juhatuse või nõukogu liikmete õlgadele, on ühtviisi rasked ja vastutusrikkad. Iga koguduse aktiivne liige näeb, et neid ülesandeid ei ole kerge täita olukorras, kus külad ja alevid tühjenevad põliselanikest ning ühtviisi kõledalt tühjaks jäävad seetõttu ka lasteaedade-koolide ning kirikute avarad ruumid. Kõik ju siiski ei lahku. On neidki ustavaid, kes jäävad. Nemad vajavad endiselt sõna ja sakramenti! Vaimulik ...

Kaaperdatud Jumal

Evald Saag rääkis kord oma loengus kujundlikult ja meeldejäävalt Vana Testamendi aegsest templiteenistusest. Ta kirjeldas Jeruusalemma templi kõige pühamat ruumi, kus asus seaduselaegas, kui kohta, kuhu preestrid olid Jumala «lukustanud». Jumal kuulus vaid neile. Ainult neil oli ligipääs Jahvele. Ainult nende kaudu Jumal ka kõneles rahvaga. Eelmisel nädalal märkasid paljud Tallinna bussiootepaviljonidele ja reklaamitahvlitele riputatud plakateid, mis tutvustasid ...

Üks küsimus

Millised lootused on EELK-l majanduslikult püsima jääda? Urmas Viilma, kantsler: Konsistooriumi 2013. a eelarve koostamine on algfaasis ja midagi rõõmustavat oodata ei ole. Pigem tuleb jätkuvalt pingutada püksirihma. EELKs on kogudusi, kus on stabiilsed tulud ja kulud aastast aastasse. Eriti puudutab see väiksemaid kogudusi, kus naaberkoguduse vaimulik käib hooldamas ning peale regulaarsete jumalateenistuste ja mõne harva ametitalituse muud erakordset ei toimu. Enamasti ...