Kõik autori postitused

Kõne tänupalvusel Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus 1. nelipühal, 15. mail

Viilma,Urmas_peapiiskop

Oleme täna siia Tallinna toomkirikusse kogunenud tänuga meeles ja südames. Tahan meie kiriku nimel tänada kõiki kiriku sõpru, kaastöölisi, ustavaid abilisi ning töötegijaid, kelle toel ja abil Eesti kirik igapäevaselt toimib ja elab. Üle kõigi meie hingab meie kirikus aga nelipüha Vaim ja Kristuse rahu. Just Lohutaja Tõe Vaim oli see, kelle saabumine nelipüha päeval pööras Jeesusesse uskujate ja tema järgijate arvu kasvule. Aga rahu kohta ütles Jeesus: «Rahu ma jätan teile, ...

Kiriku mandaat

Urmas Viilma

Möödunud laupäeval osalesin Välis-Eesti piiskopkonna Rootsi praostkonna sinodil, kus esitleti praostkonna aruannet. Tekkis põgus arutelu, kas peaks jätkama statistilisse aruandesse koguduse piirkonnas elavate eesti luterlaste koguarvu märkimist või mitte. Põlvkonnad on vahetunud ja koguduste piirkonda on saabunud uued eestlased, kellega kogudustel kontakt puudub. Võõral maal on raske määrata eestikeelse misjonipõllu ulatust. Ka Kodu-Eestis küsitakse, kellega me kirikuna ...

Karjasekiri Kristuse ülestõusmise pühal, 27. märtsil 2016

Urmas Viilma

Lääne kristlik maailm tähistab sel aastal ülestõusmispühi päris kevade hakul. Esimesed kevadõied on end juba sirutanud lumekoorikust läbi varakevadise päikese poole – pimedusest valguse kätte! Naised, kes läksid Jeesuse hauale kindla kavatsusega valmistada tema surnukeha ette lõplikuks matmiseks, pidid üllatusega tõdema, et pimedast hauast ei leidnud nad Jee­sust, vaid kaks erevalgeis rõivais meest. «Teda ei ole siin, ta on üles äratatud» (Lk 24:6), oli meeste sõnum ...

Peapiiskop Urmas Viilma iseseisvuspäeva jutlus

Vana Testamendi üks enim tsiteeritud autoritest on Koguja. Tema tähendusrikast mõistulugu linna piiravast suurest kuningast ja targast vaesest mehest, kelle nõu keegi tähele ei pane, kuulsime juba täna siin kirikus ette loetavat. Rõhutan veel vaid ühte fraasi sellest kirjakohast. Nimelt kirjutab tark Koguja: «Tarkus on parem kui ramm» (Kg 9:16). Austatud ja auväärsed kirikulised, armsad sõbrad! Täna on meil kahekümne viies kord tähistada omariikluse taastanud Eestis ...

Kirik – kas uue ajastu piirivalvur?

Urmas Viilma

Mäletan, kuidas paarikümne aasta eest otsisin koos ühe vana talumehega metsastunud kraavipervelt kirikumaa nurgapunkti tähistavat piirikivi. Pärast tõsist ragistamist leidsime võserikust vana ristikivi. See maamärk asus kohas, kuhu umbes sajandi eest oli paigutatud. Isegi okupatsioonivõimude poolt läbi viidud eraomandi, sh kirikuvarade riigistamine polnud selle piirikivi asukohta muutnud, rääkimata sellest, et oleks kustutanud talumehe mällu sööbinud mälupildi selle olulise ...

Karjasekiri palvepäevaks ja paastuaja alguseks

Tuhkapäeval, 10. veebruaril 2016 Pöörduge Issanda, oma Jumala poole, sest tema on armuline ja halastaja, pika meelega ja rikas heldusest! Jl 2:13 Prohvet Joeli sõnadega alustame tuhkapäeval 40-päevast paastuaega. Kesknädalane tuhkapäev jääb paljude jaoks teisipäevase vastlapäeva varju. Nii, nagu inimesed ei märka tuhkapäeva olemasolu, ei taha nad alati märgata ka enda eksitust, süüd ega pattu. Võib-olla on see seotud sellega, et erinevalt vastlapäevast ei kaasne ...

Peapiiskopi läkitus jõulupühadeks ja algavaks Issanda aastaks 2016

Urmas Viilma

Armsad sõbrad, Maarjamaa lapsed! Kas seekordne jõuluaeg eristub varasematest? Küllap leidub inimesi, kes vastavad jaatavalt. Ehk on selle vastuse taustaks rahutus, mille põhjuseks on meie ümber toimuv, sealhulgas sõjakoledused ja vägivald mitmel pool maailmas ning sellest tingitud rahvaste ränne, mille sarnast lähiajalugu ei tunne. Võib-olla valutab kellegi süda oma perekonna toimetuleku, lähedaste või enda heaolu ja tervise pärast. Vahest on meel rahutu igapäevaste maiste ...

Mul on valus ja häbi

Urmas Viilma

Mul on valus ja häbi. Sel a’al, mil ma magasin, tapeti inimest, Mil ma katsin end vaibaga, poodi inimest, Süda pisteti läbi. Nõnda nutab luuletaja Henrik Visnapuu oma jõuetus häbis ja süümevalus, olles lugenud ajalehest uudist, et öösel tapeti 22 inimest. Sajand on möödunud, kuid uudiste sisu on sama. Juba koolipõlves rääkis kirjanduse õpetaja meile, et inimese ja kärbse saatus võib olla sarnane seetõttu, et mõlemat saab tappa ajalehega. Tänapäevased meetodid ja ...

Peapiiskopi pöördumine vaimulike ja koguduste liikmete poole

M_embleem_mv_908x1133 copy

Juba terve aasta oleme võinud tähistada ühiselt Eesti Kirikute Nõukogu teiste liikmeskirikutega Maarjamaa 800. aastapäeva. Juubeliaasta ettevõtmisi jagub Eesti erinevatesse kirikutesse ja kristlikesse kogudustesse veel käesoleva kalendriaasta lõpuni ning järgnevassegi aega. Nõnda on roomakatoliku kiriku piiskop Philippe Jourdan edastanud kutse Eesti kirikute juhtidele ja kutsunud pühapäeval, 6. septembril kõigi kirikute liikmeid osalema kell 12 Tallinnas Pühade Apostlite ...

Toetame annetusega kiriku­päeva ja laulupeo läbiviimist

Armsad vaimulikud, koguduste ja allasutuste juhid! Luteri kiriku sõnakuulutuse üheks oluliseks osaks on muusika ühes selles sisalduva sõnumiga. Nõnda on ka Maarjamaa 800. aastapäevale pühendatud EELK kirikupäev ja vaimulik laulupidu pealkirjaga «Maarjamaa – Isa maa» meie kõigi usuline meeleavaldus, avalik evangeeliumikuulutus usust võõranduvas ja kaugenevas ühiskonnas. Ühtlasi on see tunnistus Kristuse kiriku elavast ja jätkuvalt aktiivsest tööst Eestimaal. Palun teid ...

Karjasekiri Issanda kuulutamise pühal ehk paastumaarjapäeval, 25. märtsil 2015

M_embleem_mv_908x1133

Ingel ütles: «Rõõmusta, sa armuleidnu! Issand on sinuga!» Eliisabet hüüdis: «Õnnistatud oled sina naiste seas ja õnnistatud on sinu ihu vili!» Lk 1:28, 42 Evangelist kirjutab, kuidas ingel Gabriel tervitab taevase sõnumitoojaga kohtumisest ehmunud Maarjat rahustavate sõnadega: «Rõõmusta, sa armuleidnu! Issand on sinuga!» (Lk 1:28) Me usume, et Jumal võib meidki kõnetada isikute kaudu, kellega meie elutee või -saatus ristub. Vahel võib mõni selline kohtumine tuua suure ...

Karjasekiri palvepäevaks ja paastuaja alguseks

«Võidelge, et minna sisse kitsast uksest, sest paljud, ma ütlen teile, püüavad minna, aga ei suuda!» Lk 13:24 Tuhkapäevaga algab paastuaeg. Kas see toob meie eluviisidesse vähemalt ajutiselt mingigi muutuse? Kas võtame loobuda millestki, mis meid paelub ja meelitab, kuid pole oma olemuselt muud kui maine ja kaduvikku kiskuv hellitav nauding, tarbetu harjumus või meeleline liialdus? Muutuse võib meelelisest loobumise kõrval tuua vaimulike harjutuste lisamine oma ...

Valguse lastele

Urmas Viilma

Uskuge valgusesse, kuni teil valgus on, et te sünniksite valguse lasteks. (Jh 12:36) Tuntud fotol on jäädvustatud 95 aasta tagune hetk, mil Eesti välisminister Jaan Poska allkirjastab Tartu rahu lepingut. Selle foto esiplaanil on selge särava leegiga küünal. Kohalolnute kirjelduse kohaselt põlenud mõlema lepingupoole, Eesti ja Vene läbirääkimisdelegatsiooni juhtide laual 2. veebruari esimestel minutitel küünal. Seda hoolimata sellest, et kogu ruum olevat olnud fotograafide ...

Kes väljastab heategude litsentsi?

Urmas Viilma

Mõni aeg tagasi helistas mulle hea sõber Peep, et jagada emotsiooni, mis advendiaja alguses tema südant oli vallanud. Ta jutustas, kuidas hommikul kodumajast väljudes märkas samas kvartalis elavat pimedat meest, kes, kepp käes, püüdis orienteeruda tuttaval tänaval. See ei õnnestunud aga kuidagi, sest lumetraktor oli pimeda jaoks harjumuspärase tänavaruumi lumevalliga võõraks muutnud. Pime eksis, kaotas orientiiri ja jäi tupikusse. Minu sõbra hinge liigutas aga eriliselt see, ...

In memoriam Sirje Kiivit

Sirje Kiivit

In memoriam Sirje Kiivit 15.04.1941–6.12.2014 Oh Jumal, uuri mind ja tunne ära mu süda!  Vaata, kas ma olen valuteel ja juhata mind igavesele teele! (Ps 139:23–24) «Räägi nagu lapsega,» ütleb Sirje, ulatades mulle pingutust nõudva käesirutusega tagasi oma matuse laululehe esimese väljatrüki. Ta kordab kõik uuesti üle: «Flööt peab kõlama kirikus ja kalmistul. Peielauas tuleb laulda Sibeliust ja Runnelit. Lalululehe viimasel lehel peab olema pilt õunast ja selle all ...