Slava Ukraine

Kõik autori postitused

Karjasekiri Kristuse ülestõusmise pühaks 17. aprillil 2022 

Kord sai Jeesus kurva sõnumi, et Laatsarus, Marta ja Maarja vend, on surnud ning juba mitme päeva eest kaljuhauda maetud. Jeesus kurvastas hea sõbra surma pärast pisarateni, püüdes lohutada leinavaid õdesid.  Jeesus kinnitas Martat sõnadega: Sinu vend tõuseb üles. (Jh 11:23)Selle tõestuseks kutsus ta juba neli päeva surnud Laatsaruse hauast välja. Laatsarus väljuski omal jalal kaljuhauast ja Jeesus andis ta tagasi õdede hoole alla. Enne veel ütles Jeesus Martale: ...

Jeesus lüüakse risti

Illustratsioon raamatust „Via crucis. Meie Issanda Jeesuse Kristuse ristitee“. Autor Reti Saks. Surma kardetakse. Mõnikord ka oodatakse ja igatsetakse. Vaevatud ja kannatav inimene igatseb olla Jumala juures, sest seal on väga palju parem. Isegi inimene, kes ei tunne Jumalat, usub leidvat surma kaudu lõpliku leevenduse valule ja haigustele. Iga elust ja valust väsinu loodab leida lõpuks rahu surmas. Iga usklik loodab, et temale avaneb ka sissepääs taevasse. Ka mees ...

Sinu tahtmine sündigu! 

Miks Jumal lubab Ukraina sõjal toimuda, laseb kümnetel tuhandetel vägivaldselt surra ja sunnib miljonid kodudest põgenema? Hiljuti pidin taas kord ühe ajakirjaniku umbes nõnda esitatud pärimisele vastama. Nii küsida on inimlik. Jumal sellest ei solvu. Ta on ju Jumal. Heaoluühiskonna inkubaatoris võrsunud inimloomus kirjutab edu ja õnnestumised reeglina enda arvele. Läbikukkumised paneb ta süüks Jumalale. Vahel on mõni õnnetusjuhtum see ainus kord, millega seoses Jumal ...

Kas peame olema vagad, täielised või täiuslikud?

Emakeelepäeval, 14. märtsil olin üks nendest, keda president Alar Karis oli kutsunud Kadriorgu lugema ette üht oma lemmikraamatut. Otsustasin lugeda Piiblit. Kas mul oma kutsumusest lähtuvalt olekski sobinud lugeda midagi muud?  Iga järgmine põlvkond vajab uut piiblitõlget. Emakeelepäev andis võimaluse tõmmata piiblitõlke vajadusele avalikkuse tähelepanu. Seepärast lugesin esmalt ette 1739. aasta esimesest eestikeelsest piiblitrükist kõige esimese peatüki maailma ...

Karjasekiri palvepäevaks ja paastuaja alguseks

Tuhkapäeval, 2. märtsil 2022 Täpselt nädala eest, kui Eesti Vabariik tähistas oma iseseisvuse 104. aastapäeva, asus Venemaa president Vladimir Putini korraldusel sõjalisele rünnakule Ukrainas, et vahetada seal võim ja võtta iseseisev naaberriik oma kontrolli alla. Kurjus, mida esindavad võimuritest valitsejad ja millest jutustavad nii pühakiri kui ajalooõpikud, ei ole maailmast kadunud. Kurjus varitseb siinsamas, meie lähedal. Et kuri ei saaks meist võitu ega ...

Armastusest oma maa vastu tuli iseseisvus

Peapiiskop Urmas Viilma jutlustamas Tallinna piiskoplikus toomkirikus. Arhiiv. Peapiiskop Urmas Viilma iseseisvuspäeva jutlus 24. veebruari oikumeenilisel jumalateenistusel Tallinna piiskoplikus toomkirikus Apostel Paulus kirjutab Kolossa kogudusele: Ja teie südameis valitsegu Kristuse rahu, millesse te olete kutsutud ühe ihuna. Ja olge tänulikud! (Kl 3:15) Oleme järjekestvast iseseisvusest rõõmustanud viimased kolmkümmend ja pool aastat. Pidupäevadel, nagu ...

Repliik

Vastavalt EELK Usuteaduse Instituudi põhikirjale kuulutab rektori valimiseks konkursi välja, samuti valib ja määrab rektori ametisse erakõrgkooli pidaja ehk omaniku esindajana EELK konsistoorium. Lõppenud aasta sügisel rektori valimiseks välja kuulutatud konkurss ebaõnnestus, sest esitatud tähtajaks ei laekunud ühtegi kandideerimisavaldust. Detsembri alguses otsustas konsistoorium kuulutada välja samadel tingimustel uue konkursi ning ootas avaldusi eelmise aasta viimase ...

Peapiiskopi läkitus jõulupühadeks ja algavaks Issanda aastaks 2022

Maara Vint. Maarja tõi ilmale oma esimese poja ning mähkis ta mähkmetesse ja asetas sõime, sest nende jaoks polnud majas kohta.                                   (Lk 2:7)  Jeesus sündis maailma, kus tema jaoks ei olnud kohta. Jumala Poeg polnud siinilmas teretulnud! Et karjased Jeesuse sündi märkaksid, pidid inglid taevast alla laskuma ja sellest neile teatama. Taevase sõnumi ...

Kõik on viirusega võrdselt haavatavad

Kuidas lahendada koroonamõistatus, mis meie ette on asetatud? Eesti ühiskond on katki – vastakuti on nii vaktsineeritud kui vaktsineerimata inimesed, maskikandjad ja maskist keeldujad. Kõigil neil on omajagu tõeseid argumente, sekka vürtsiks libauudiseid. Olen ise vaktsineerimise pooldaja. Usun, et minu kergete külmetusnähtudega kulgev koroonahaigus on vaktsineerimise tulemus. Kuid on ka näiteid vaktsineeritutest, kes on haigestunud väga raskelt.  Ristiinimestena ...

Meie jõud ja vägi peitub Jeesuses

Mina olen tõeline viinapuu ja mu Isa on aednik. Iga oksa minu küljes, mis ei kanna vilja, lõikab ta ära, ja igaühte, mis kannab vilja, ta puhastab, et see kannaks rohkem vilja. Teie olete juba puhtad sõna tõttu, mida ma teile olen rääkinud. Jääge minusse, ja mina jään teisse. Nii nagu oks ei suuda kanda vilja omaette, kui ta ei jää viinapuu külge, nõnda ka teie, kui te ei jää minu külge. Mina olen viinapuu, teie olete oksad. Kes jääb minusse ja mina temasse, see kannab ...

Kirik ja usuteaduskond astuvad ühte jalga

1991. aasta suve mäletan hästi, sest see oli sündmusterohke. Sama suve hakul selgus, et Tartu Ülikoolis taasavatakse usuteaduskond. Kuna ka minul oli igatsus asuda õppima teoloogiat, soovitas minu koguduse õpetaja esitada paberid EELK Usuteaduse Instituudi kõrval ka Tartu Ülikooli usuteaduskonda.  Nõnda sõitsingi sel mitmes mõttes kuumal suvel korduvalt Tartusse eksamitele ja lõpuks ka vestlusele. Konkurss usuteaduskonda oli esimesel avamisaastal arvestatav – ...

Kas vaktsineerimine on armastuse ekvivalent?

Viimastel kuudel on avalikkuses palju olnud juttu koroonaviiruse vastu vaktsineerimisest. Inimesi püütakse vaktsineerima meelitada, mõjutada, ähvardada, veenda ja paluda. Valitsus on avalikult lubanud, et sügiseks, mis saabub juba 22. septembril, peab plaan – vaktsineerida 70% täiskasvanud elanikkonnast – saama täidetud. Täna juba teame, et see plaan jääb täitmata. Järelikult tuleb jätkata veenmist, palumist, ähvardamist ... Erinevad uudised eri riikidest on ...

On vaid naati, pole noori, miski pole linna moodi?

Peapiiskop Urmas Viilma Laatre kogudusel külas 5. septembril.Liina Raudvassar. Olen võinud viimastel nädalatel peeglisse vaadata tänu kirjatöödele, mis on ilmunud esmalt sinakalt helkival ekraanil, seejärel paberil nii Levilas kui Eesti Päevalehes. Kõik need lood on kirja pannud toimekad ja head inimesed – tööd on tehtud tubli hoole ja vaevaga. Kui kõik ei kukkunudki neil kõige paremini välja ja järeldused tulid ehk liiga rutakalt, pole sellest ehk hullu. Pisut ...

Tervituskiri koolirahvale teadmiste päevaks

Armas koolirahvas – õpilased, üliõpilased, vanemad, õpetajad ja õppejõud! 1. septembril seisavad kõik pered, kus on kooliminejaid, sümboolsel uksel, millest läbi astudes alustatakse teekonda mööda rada, mis kääneldes suundub silmapiiri poole. Horisondil on tulevik. On neid teekäijaid, kellele selle raja algus on mõnest eelnevast aastast tuttav, sest nad on haridusteel käinud juba aastaid.  Eriti pidulik on tänane teadmiste päev esmakordselt kooliteele ...

Jeesuse järel käies tuleb oma tahe maha salata

Siis Jeesus ütles oma jüngritele: „Kui keegi tahab käia minu järel, siis ta salaku oma mina ja võtku oma rist ja järgnegu mulle! Sest kes iganes tahab päästa oma elu, kaotab selle, aga kes iganes kaotab oma elu minu pärast, leiab selle. Sest mis kasu on inimesel, kui ta võidaks terve maailma, oma hingele teeks aga kahju? Või mis oleks inimesel anda ära oma hinge lunahinnaks? Sest Inimese Poeg tuleb oma Isa kirkuses koos oma inglitega ja siis tema tasub igaühele selle ...