Slava Ukraine

Kõik autori postitused

Paulus kutsub Jumalale meelepärasele elule

1Ts 4:1–8 Esimene kiri tessalooniklastele on tõenäoliselt Pauluse kõige vanem kiri, mille me pühakirjast leiame. Jeesuse ristisurmast ja ülestõusmisest oli selle kirjutamise ajaks möödunud poolteist kümnendit. Selle ajaga ei saa inimlapski täiskasvanuks, rääkimata kirikust, sest isegi Uue Testamendi tekste ju alles hakati kirjutama. Tessaloonika kogudus oli veelgi noorem, oma tee päris alguses. Apostel kirjutab noorele kogudusele väga sõbralikult, ja kui manitseb, siis ...

Jumal jääb ustavaks ka siis, kui meie tüdime

Nõnda ütles Issand: Seisatage teedel ja vaadake, küsige muistsete radade kohta, missugune on hea tee, ja käige sellel, siis leiate oma hingele hingamispaiga. Aga nemad ütlesid: „Seda me ei tee!“ Ma seadsin vahimehed teie üle: „Kuulake sarvehäält!“ Aga nemad vastasid: „Me ei kuula!“ Seepärast kuulge, rahvad, ja mõista, kogudus, mis nendega juhtub! Kuule, maa! Vaata, ma saadan õnnetuse sellele rahvale, nende mõtete vilja; sest nad ei pannud tähele mu sõnu ja põlgasid mu ...

Otsused tuleb meil endil langetada

Paju,Urmas

Mt 8:5–13 Selle pühapäeva jutluse aluseks olev kirjakoht toob meie ette ühe tubli väeülema mure oma alluva pärast, tema usalduse Jeesuse vastu, ja seab ta meilegi eeskujuks. Matteuse evangeelium on kirjutatud vana­kreeka keeles ja seal on kasutatud sõna, mis viitab, et see Rooma väeülem oli tsentuurio, sadakonna ülem. Tegemist oli siis üsna väikese üksusega, kus kõik kõiki tunnevad. Kuigi juutide maa kuulus Rooma impeeriumi alla, ei olnud see väeosa seal oma etnilisel ...

Haldusreform seab kogudused uude olukorda

1. juulist 2016 kehtib Eestis haldusreformi seadus, mis seab kohaliku omavalitsuse suuruse alampiiriks 5000 elanikku. Alla 5000 elanikuga omavalitsused peavad teistega ühinema juba tänavu. Reformi peamiseks põhjuseks on käärid paljude praeguste omavalitsuste võimaluste ja kohustuste vahel. On välja arvutatud, et igas vallamajas peaks ametis olema üle 30 oma valdkonna spetsialisti, et kõiki ette nähtud ülesandeid parimal viisil täita. Paljudes omavalitsustes on aga alla 1000 ...

Kuningas väljaspool raame

Paju,Urmas

Jeesus tuli pühakotta ja ajas välja kõik, kes pühakojas müüsid ja ostsid, ning lükkas kummuli rahavahetajate lauad ja tuvimüüjate pingid. Ja ta ütles neile: «Kirjutatud on: Minu koda hüütagu palvekojaks, aga teie teete selle röövlikoopaks!» Pühakojas astus ta juurde pimedaid ja jalutuid ning ta tegi nad terveks. Kui ülem­preestrid ja kirjatundjad nägid imesid, mida Jeesus tegi, ning poisse, kes pühakojas hüüdsid: «Hoosanna Taaveti Pojale!», siis nende meel läks pahaseks ja ...

Miks asutatakse IRLis kristlik liikmesühendus?

Isamaa ja Res Publica Liit on alalhoidlik erakond ning selle liikmeskonda ja valijate hulka kuulub palju kristlaskonna esindajaid. Kristlik liikmesühendus luuakse IRLi juurde uue töövormina, mis annab ühiskonna arengus laiemalt kaasa rääkida soovivatele kristlastele samuti võimaluse osa võtta erakondliku poliitika kujundamisest ja elluviimisest. Ühendus seab endale peaülesandeks kaitsta Eesti poliitikas kristlaskonnale olulisi väärtusi nagu usuvabadus, kristlik moraal, ...