Slava Ukraine

Kõik autori postitused

Juhtorganite roll koguduseelu suunamisel

Arumäe,Urmas

Pea alati, kui asun mõnd juhtimisalast artiklit kirjutama, meenuvad mulle prof Ülo Vooglaiu sõnad, mis ta 1987. aastal mulle kui tollase Pirgu Arenduskeskuse noorele juristile ütles: “Jäta meelde, Urmas, et juhtida saab protsesse!” Jätsin meelde ja muigan aeg-ajalt siiani, kui loen või kuulen jutte sellest, mida kõike „juhitakse“. Meie kaunis emakeel on sõnavara poolest vaesevõitu, mistõttu on üsna tavaline, et mingi sõna tähendab mitut erinevat asja. Nii on ka sõnaga ...

Euroopa Achilleuse kand

Kas midagi on pildil viltu, kui ühe rüütliordu (kes oma põhikirjaliseks eesmärgiks peab muu hulgas aadelkonna edendamist ja aadlisuguvõsade loomist Eestis, rüütelliku vaimu ning kristliku moraali taastamist ja arendamist ühiskonnas) pearüütel, suurprior ja krahv Don Viktor (alias Viktor Vassiljev) kutsub üles inimvihkajalikule vägivallale, sundsteriliseerimisele ning põgenike füüsilisele hävitamisele? See, mis aadlikele tundub lihtne, ei pruugi seda lihtrahvale mitte olla, ...

Koguduste juhtimise õiguslik korraldus

Usuteaduse instituudi (UI) rektor Ove Sander arutleb 15.01.2014 Eesti Kiriku artiklis «Usutav usk. Mõtteavaldusi vaimulike konverentsiks», et arvatavasti ei tea meist keegi päris täpselt, millised halduslikud ja struktuursed muudatused tuleksid pikemas perspektiivis kasuks EELK-le ja tema tunnistatava usu kvaliteedile. See sisaldab muu hulgas ka küsimusi üksikkoguduste, praostkondade, piiskopkondade haldamise ja juhtimise tasandil. Ove Sander pakkus vaimulike konverentsi ...

Diskussiooni fookus peab olema paigas 3. osa

3. Nii on välja pakutud neli gruppi: 1) usulised salaühingud (nt druiidid, kabalistid, Opus Dei); 2) salajased initsiatsiooniühingud (nt Siioni Abiklooster, templirüütlid, vabamüürlased, roosiristlased); 3) poliitilised salaühingud (nt illuminaadid, dekabristid, Ku Klux Klan, paremäärmuslikud rühmitused, Al-Qaeda) ja 4) kuritegelikud salaühingud (igasugused allilmategelased, nagu nt triaadid, maffia, uimastikartellid). Charles William Heckethorn on oma raamatus «The Secret ...

Diskussiooni fookus peab olema paigas 2. osa

2. Roomakatoliku kirik näitas oma suhtumist nüüdisaegsesse vabamüürlusse 1738. aastal, kui taas paavst Clemens, seekord Clemens XII, vabamüürluse hukka mõistis. Protestantlike luterlike kirikute poolt midagi sellist toimunud ei ole. Mõned üksikud erandid välja arvatud. Vabamüürlus Eesti aladel Ajalooliselt tekkis vabamüürlus Eestis aastal 1771 (mõnedel andmetel 1773), kui Tallinnas asutati vabamüürlaste loož Isis, kuhu kuulusid põhiliselt saksa ja vene aadlikud, ...

Diskussiooni fookus peab olema paigas 1. osa

EELK õpetuskomisjon arutas esmaspäeval piiskoplikult nõukogult saadud ülesannet anda hinnang «vaimulike üheaegsele kuulumisele EELKsse ning vabamüürlusesse Eestis», kuid otsuseni ei jõudnud. Teadmata, kuhu poole otsus võib kalduda või ka sõltumata sellest arvab siinkirjutaja, et õpetuskomisjoni otsuse järel diskussioon alles algab. Ühes on aga siinkirjutaja juristina veendunud: õpetuskomisjonil puuduvad volitused otsustada isikute kuulumise küsimust. Seda, kes millisesse ...

Oleme kõik seaduse ees võrdsed

Arumäe,Urmas

Mul on väga kurb näha, lugeda ja kuulda, kuidas 21. sajandil üritatakse inimesi «ketseriteks» teha, ning hirm ettevõetu võimalike tagajärgede pärast. Seekord ei saa süüdistada meediat, sest avaliku häbimärgistamise (stigmatiseerimise) initsiatiiv on tulnud kiriku seest. See, mida seoses õpetaja Jaan Tammsalu vabamüürlaste organisatsiooni kuulumisega kirjutatud on, ei jäta ilmselt kedagi külmaks – ei toetajaid ega vastaseid. See, et vaimulike hulgas kogutakse allkirju ...