Slava Ukraine

Kõik autori postitused

Külvates õigust saab lõigata vilja Jumala armastusest

vaher_ülo 2020

Ho 10:12–13 Jumal väljendab Hoosea kaudu teda mitte järgivate inimeste tavalist käitumist. Enamasti ollakse enda silmis tark ja võimekas ning Jumalat pole vaja. Teadus on tänapäeval teinud suuri edusamme. Tehnika on selline, mida me ei tunne inimkonna minevikust. See võib jätta mulje, et oleme kõigeks võimelised. Teaduslikke teooriaid on hakatud uskuma sel kombel, et neist on saanud uued usundid. Aga teadus on pidevalt muutuv. Mingi aja jooksul tuleb uus või täpsustav ...

Jeesus teeb halvast puust hea puu

Vaher_Ulo_leks

Mt 12:33–37 Variserid süüdistasid Jeesust koostöös saatanaga. Nimelt et Jeesus ajab saatana abil välja kurje vaime. Pühapäeva evangeelium on lõpuosa Jeesuse vastusest variseridele. Variserid peavad nõustuma, et Jeesuse teod on head. Ta aitab hädalisi. Käesolevas juhtumis teeb Jeesus kuuljaks ja nägijaks inimese, kes oli enne tumm ja pime. Mida tähendab peres selline inimene? Tõenäoliselt enamik meist ei oska isegi ette kujutada, mida tähendab see sellele inimesele ja ta ...