Slava Ukraine

Kõik autori postitused

Aidata saab vaid eeskuju

Võtke nüüd Jumal eeskujuks nagu armastatud lapsed, ja käige armastuses, nõnda nagu Kristus meid on armastanud ja on iseenese loovutanud meie eest anniks ja ohvriks, magusaks lõhnaks Jumalale. Aga hoorusest ja kogu rüvedusest ja ahnusest ärgu olgu teie seas juttugi, nõnda nagu on kohane pühadele. Samuti riivatus ja rumalad sõnad ja sündsusetu lõõpimine ei sobi teile, vaid selle asemel olgu tänu. Seda teadke kindlasti, et ühelgi hoorajal ega kõlvatul ega ahnitsejal – tähendab ...

Piirissaarel elustusid kooliajamälestused

Laupäeval, 31. juulil käisin Piirissaares. Õieti pidi minema Räpina koguduse õpetaja, aga kuna Urmas Nagel on haige, siis sain võimaluse mina teda praostina asendada. Kohalik kogukond on ise väga huvitatud ja kutsub vaimulikku mandrilt kord aastas surnuaiapüha läbi viima.  Sõitsin koos organist Kristiina Nageliga Laapsaare sadamast praamiga, mis mandrit saarega ühendab regulaarselt, sõit kestis tunnikese. See oli meeliülendav elamus. Muu hulgas tuli meelde, et ...

Inimene elab kõigest, mis lähtub Issandast

Jl 2:21–27 Lõikustänupühaks on saak kogutud ja oleme tänulikud selle eest, mida põld on kandnud. Sellest, millest süda ja hing rõõmu tunneb, räägib nüüd suu. Oluline on, et me suu tooks tänu Jumalale, sest tema arm on see, mis meid elus hoiab ning igapäevase leivaga õnnistab. Kui me ka otseselt ei ole külvanud ega lõiganud, oleme ikka teinud oma töid ja tegemisi, millest tasu saanud. Jeesus viitas taeva lindudele, öeldes: „Pange tähele taeva linde: nad ei külva ega lõika ...

In memoriam Robert Potter

In memoriamRobert Potter27.06.1941–28.02.2020 Robert Potter oli Urvaste kihelkonna luterliku koguduse järjepidevuse hoidja. Ta oli kirikumees selle sõna kõige paremas tähenduses. Alates 1955. aastast oli Robert pidevalt tegev kiriku juures – 15aastaselt hakkas ta kellamehe õpipoisiks. Alates 1969. aasta novembrist, mil tollane Urvaste koguduse õpetaja Robert Kannukene tegi talle ettepaneku täiskohaga kellameheks hakata, oli ta truult ametis siiani. Reedel, 21. veebruaril ...

Jumal tunneb kõiki ja kõike

Salumets,Yllar

Jeesus nägi Naatanaeli enda juurde tulevat ja ütles tema kohta: „Ennäe, tõeline iisraeli mees, kelles ei ole valet.“ Naatanael küsis temalt: „Kust sa mind tunned?“ Jeesus vastas ja ütles talle: „Ma nägin sind viigipuu all, enne kui Filippus sind hüüdis.“ Naatanael ütles talle: „Rabi, sina oled Jumala Poeg, sina oled Iisraeli kuningas!“ Jeesus vastas talle: „Kas sa usud vaid seepärast, et ma ütlesin sulle, et nägin sind viigipuu all? Sa saad näha suuremaid asju kui need.“ Ja ...

Õppida Jumalat tundma ja kasvada usus

Salumets,Yllar

Rm 9:11–23 „Sa ära Kristust unusta, Ta sündis sulle vennaks, et võtta sinult surm ja süü, tõi ohvriks iseennast“ (KLPR 269,1), on meie lauluraamatus ühe laulu sõnad, mis rõhutavad, et Kristust Jee­sust tuleb alati meeles pidada ja teda ka tänada. See kõik on sündinud tänu Jumala armule ja halastusele. Kui sa tunned, et oled Jumala heade kavatsuste ja valikute osa, siis anna talle tänu. Meie usku aitavad hoida pühakirja tõotused, mis meie jaoks pole lihtsalt kuldsalmid, ...

Meie palved ja usk on seotud Jeesusega

2Aj 20:1–9 Iga päev saame erinevate meediakanalite kaudu kogu maailmast uudiseid. Maailm on muutunud just kui väiksemaks. Nii jõuavad meieni teated õnnetustest Aafrikas või Aasias, erinevatest sündmustest meil ja mujal. Meedial on suur jõud mõjutada inimest. Oluline on omada informatsiooni, kuid veel olulisem on sellest õiged järeldused teha. Usklik inimene usub Jumalat ning annab oma mured, hädad ja ka rõõmud tema hoolde. Koos Issandaga on eluteed käia kergem. Pühapäeval ...

Jumal annab meile elu

Salumets,Yllar

Mt 28:1–8 Kristus on surnuist üles äratatud. See kuulutus on kostnud läbi sajandite usklike suust. Jumal on kõik hästi teinud. Jeesuse ülesäratamine on ime ja selle tähendus on suurem, kui sellest rääkida oskan. Apostel Paulus ütleb: «Ta maeti maha ja äratati kolmandal päeval üles pühade kirjade järgi» (1Kr 15:4). Esimesed, kes kuulsid sõnumit Jeesuse surnuist ülestõusmise kohta ja teda elavana nägid, olid Matteuse evangeeliumi järgi kaks naist: Maarja Magdaleena ja ...

Sest nõnda on Jumal maailma armastanud …

Salumets,Yllar

1Jh 2:15–17 Apostel manitseb meid vaatama Jumala poole ja mõtlema oma Loojale. Jumal armastab meid. Johannese evangeeliumis ütleb Jeesus: «Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu» (Jh 3:16). Jumala lastele on tõotatud igavene elu, kuid lapseks jäämine nõuab pingutust. Tuleb jälgida oma sõnu ja käitumist. Armastuse apostel Johannes nimetab pahesid, mis inimest selles ...

Tule minuga kirikusse!

Salumets,Yllar

Ilm 22:16–17 Jumalal on koguduste jaoks oma saladus. Selle saladuse on ta kogudustele avalikustanud oma ainusündinud Poja Jeesuse Kristuse läbi. Mõnigi võib öelda, et mis saladus see siis on. Kuid sellest ei piisa, kui sa tead vaid Jeesuse nime. Tean paljude inimeste nimesid. Kirikuraamatus on tuhanded nimed, ja siiski, kui keegi küsib mõne kohta neist, ei tea ma muud, kui inimese nime, tema sünniaega, mis on kirjas, ristimise aega ning võibolla ka leeri- ja laulatuspäeva. ...

Ustavad pälvivad elupärja

Salumets,Yllar

Aga sündis, kui Jeesus seisis Genneesareti järve ääres ja rahvas tema juurde tungles Jumala sõna kuulama, et ta nägi kaht paati järve ääres seisvat. Aga kalurid olid neist välja läinud ja loputasid võrke. Astunud paati, mis oli Siimona oma, palus Jeesus teda natuke maad rannast eemale sõuda. Ning ta istus ja õpetas rahvahulki paadist. Lk 5:1–3 Jeesus kutsub oma esimesed jüngrid, kelleks olid kalamehed Siimon Peetrus ja ta kaaslased Jaakobus ja Johannes. Jeesus kõneleb ja ...