Slava Ukraine

Kõik autori postitused

Demokraatia on kristlik, või teda ei ole

Mida peaksime ette võtma mugavusdemokraatia kriisis ja sellega kaasnevas väärtuste hajumises? Vajame realistlikku, ausat arusaama meid ümbritseva maailma tegelikust seisundist. Meenutagem kardinal Ratzingeri diagnoosi: „Euroopa on haige“. Midagi pole kindlat, kui kodanikel endil jääb vajaka põhilisest – elu mõtte, väärtuste ja vastutuse konkreetsest tunnetusest. Üks on selge – jätkuv prioriteetne panus kindlale progressile, üha paremale elule on meie keerukas eksistentsis ...

Vabadus ja vastutus

Eelmise kirjutise lõpetasime mõttega, kui keeruline on kodanikel ehtsat iseseisvust säilitada olukorras, kus nad on üha suuremal määral sõltuvad riigi kui ka Brüsseli abist ja reegleist. Iseseisev kodanik olla on järjest raskem ning ka kulukam. Üha suurem osa iseseisva ettevõtja energiast ja ajast kulub lugematute reeglite, ettekirjutuste ja kontrollide nõuete täitmiseks ning aruannete esitamiseks. Juba Churchill hoiatas üle 70 aasta tagasi, et kui ühiskonda ruulib ...

Kas vabadus tähendab iseseisvust?

Eelmises kirjutises kõnelesime Eesti iseseisvuse taastamise imest. Sellise ime teadvustamine peaks andma sisulise suuna meie edasisele arengule. Vabadusvõitleja Lagle Parek on rõhutanud, et meiesuguse väikerahva jaoks on taastatud Eesti rahvusriik erakordne luksus. Seda eripära tasub üha meeles hoida, kui kurdame igapäevase elu kallinemise või oma riigiasutuste kulukuse üle.Eesti Vabariigi nimelise luksuse eest tulebki kallist hinda maksta nagu ikka luksuskauba eest. See ...

Eesti iseseisvuse taastamine. Kaks vaatenurka. Tagasi ja edasi

20. augustil täitus 32 aastat Eesti Vabariigi iseseisvuse taastamisest pärast 51-aastast võõrvõimu iket. Millised märksõnad ja tunded on praegu asjakohased? Imetlus ja tänu. Toomas Hendrik Ilves oma intervjuus soovitas 20. augustit tähistada tänupühana. Selle aastapäeva pearõhk peaks olema imel, mis 32 aasta eest sai teoks vastuoksa kõikide „ekspertide“ ja „sovetoloogide“ prognoosidele. Meil on ühtlasi kohustus jätkata rahvuslikku arutelu, kuidas selline ime – täielikult ...

Miks vaikib enamik mõõdukaid muhameedlasi?

kelam3

Osalesin 23. veebruaril Brüsselis Euroopa Parlamendis korraldatud kuulamisel, mis keskendus ISISe inimsusevastastele kuritegudele Süürias ja Iraagis. Peaprobleem võitluses islamiäärmuslusega on mõõdukate muhameedlaste enamiku vaikimine. 21-aastane jeziidi neiu Nadia Murad Taha andis tunnistusi oma vangistusest Islamiriigi terroristide võimu all. 2015. suvel vangistas ISIS umbes 5800 jeziidi naist ja last, kellest üle 3000 viibib ikka terroristide vägivalla võimuses. Siiani ...

Vatikani äratuskell

Katoliku kiriku pea paavst Franciscuse novembrikuine visiit Euroopa Parlamenti oli esimene pärast 1988. aastat, mil Strasbourgis rahvaesindajate ees seisis paavst Johannes Paulus II. Toona, 26 aastat tagasi, alustas paavst oma kõnet kinnitusega, et Püha Tool on järjekindlalt julgustanud sellise Euroopa ehitamist, mille rahvaile kristlik usk on olnud ning on üha nende kultuurilise identiteedi üheks elemendiks. Poola juurtega paavst esitas oma kirgliku soovi, et teised ...

Eesti valib Euroopa Parlamenti

Eesti kodanikel on võimalus valida kolmandat korda kuus Eesti esindajat Euroopa Parlamenti – maailma suurimasse demokraatlikku esinduskogusse. Sinna kuulub edaspidi 751 saadikut 28 riigist. Euroopa Parlament (EP) esindab otseselt 500 miljonit Euroopa Liidu (EL) kodanikku ning vastutab nende ees. EP arutab Euroopa Komisjoni algatatud seadusi, parandab neid ja annab neile heakskiidu või lükkab tagasi, algatab ise seadusi ja võtab seisukohti kõigis olulistes ELi puudutavates ...