Slava Ukraine

Kõik autori postitused

Tarkus avaldub suhtumises aega

Vaadake siis hoolega, kuidas te käite, ei mitte nagu arutud, vaid nagu targad, ostes kokku aega, sest päevad on kurjad. Seepärast ärge olge rumalad, vaid mõistke, mis on Issanda tahtmine. Ja ärge jooge end täis viina, millest tuleb ulaelu, vaid saage täis Vaimu, rääkides isekeskis psalmide, hümnide ja vaimulike lauludega, kogu oma südamest lauldes ja pilli mängides Issandale, alati Jumalat ja Isa meie Issanda Jeesuse Kristuse nimel tänades. Alistuge üksteisele Kristuse ...

Tule, Issand!

Ja tehke seda, teades aega: käes on tund unest virguda, sest nüüd on meie pääste lähemal kui siis, kui me usklikuks saime. Öö on lõpule jõudmas ja päev on lähedal. Pangem siis maha pimeduse teod, rõivastugem valguse relvadega! Elagem kombekalt nagu päeva ajal, mitte prassimises ega purjutamises, mitte kiimaluses ega kõlvatuses, mitte riius ega kadeduses, vaid rõivastuge Issanda Jeesuse Kristusega ja ärge tehke ihu eest hoolitsemisest himude rahuldamist!  Rm ...

Vaimulik kirjandus kõnetab parimas mõttes

Rein Veidemann, „Lunastatud. Romaan eestlaste Ristija Johannesest ning teest tema äratundmiseni“. Tallinn: EKSA, 2020, 190 lk. Kirjandusprofessor Rein Veidemann tunneb põhjalikult eesti kirjandust.  Kui ta ise võtab ette kirjutada romaan, siis on see paratamatult teistsugune kui nendel, kelle maailm algab – ja ka lõpeb – nende endiga. Tema teab teooriat, ja seda teadmist ei saa ta ka hea tahtmise korral unustada, kui ise kirjutama hakkab. Romaan = eksistentsiaalne ...

Ühest Tallinna Jaani kiriku altarikirjast

Pühakirja sõna Tallinna Jaani kiriku altaril. Meeli Küttim. „Sulle saab küll minu armust, sest vägi saab nõtruses täie võimuse“ (2Kr 12:9). See salm on Tallinna Jaani kiriku altarilaua küljel, nii et kõik põhja pool seisvad pihilised ja armulaualised näevad neid sõnu oma silme ees. Lause on Jumala vastus apostel Paulusele, kes kannatas mingi raske haiguse all. Ta kirjutab, et talle on liha sisse antud vai, saatana ingel teda rusikatega peksma. Ta on selle pärast kolm ...

Arm ja tõde on tulnud Tema kaudu

Alguses oli Sõna ja Sõna oli Jumala juures ja Sõna oli Jumal. Seesama oli alguses Jumala juures. Kõik on tekkinud Tema läbi ja ilma Temata ei ole tekkinud midagi. Mis on tekkinud Tema kaudu, oli elu, ja elu oli inimeste valgus. Ja valgus paistab pimeduses, ja pimedus ei ole seda taibanud. Oli Jumala läkitatud mees, nimega Johannes, see pidi tunnistust andma, tunnistama valgusest, et kõik hakkaksid tema kaudu uskuma. Tema ise ei olnud valgus, vaid ta pidi tunnistama ...

Teoloogiadoktor Toomas Pauli ettekanne

Teoloogiadoktor Toomas Paul Piibli tõlkimise teemal ettekannet pidamas. Urmas Roos. Kõrgesti austatud piibli­sõprade kogu! Te olete kogunenud täna, tõlkijate kaitsepühaku Hieronymuse 1600. surma-aastapäeval, et kirjutada alla leping uue eestikeelse piibli ilmumiseks 19 aasta pärast. Tegemist on väga suure ja de­likaatse ettevõtmise­ga. Eesti on vana kultuurrah­vas – meil on olnud omakeelne piibel sajandeid, ja see on tuntavalt kujundanud meie kirjakeelt. Kavandatav ...

Teekond taevalinna ei ole jalutuskäik

46652_001

Seepärast ka meie, kelle ümber on nii suur pilv tunnistajaid, pangem maha kõik koormav ja patt, mis hõlpsasti takerdab meid, ja jookskem püsivusega meile määratud võidujooksu! Hb 12:1 Kiri heebrealastele on Uue Testamendi üks poeetilisemaid tekste ning ta on kirjutatud valitud sõnadega, mis algkeeles kõlavad kaunilt. Ka kõige tõsisemaid asju saab väljendada elegantselt. Ainult – vahel võib öeldu ilu ja võlu lummata sedavõrd, et kirjeldatud kannatustegi koledus kahaneb. See ...

Õpetussõnad kaasa kogu eluks

Eesti Kiriku palvele kirjutada rubriiki „Minu Eesti“ oma lapsepõlvest vaimuliku pojana vastas Toomas Paul soovitusega avaldada „Kiri emale“, mille ta 2012. aasta mais ajakirja Eesti Naine soovil emadepäevaks kirjutas. „Tundsin ennast kui Augustinus oma ema Monica kõrval,“ kirjutab teoloog Toomas Paul, meenutades hetki koos oma emaga, kes vaimulikust poja mälestuste kohaselt püsis elu lõpuni ärksa vaimuga, palju lugevana ja süvitsi mõtlevana. Kui vaatan tagasi päris ...

Raamatute sügav ja sümpaatne sarnasus

elusama

Külvaja läks välja külvama. Muist seemet kukkus tee äärde, muist kivisele maale, muist ohakate sekka. Kuid muist langes rammusasse mulda ning andis vilja, mõni sada, mõni kuuskümmend, mõni kolmkümmend seemet. (Mt 13:3–8) Kui 26–25 aastat tagasi olid meeletult suured ristitute ja leeritatute hulgad, siis sündis just nõnda. Muist langes ilusasse mulda ja kannab palju vilja. Kui vaadata konkreetselt tollal Jaani koguduses leeris käinuid, siis nende hulgast on tulnud meie ...

Ilmunud on uus eestikeelne Piibel

8.–10. augustil Tallinnas Saku suurhallis toimunud Jehoova tunnistajate suurkogunemise avapäeval esitleti uut eestikeelset Piiblit (P 2014). See põhineb ingliskeelse väljaande «New World Translation of the Holy Scriptures» 2013. a uuendatud versioonil. Nagu ingliskeelse, nii oli ka eestikeelse tõlke puhul eesmärk, et see vastaks võimalikult täpselt heebrea ja kreeka algtekstile ja oleks samas mõttelt selge ning ladusas keeles. Piiblilugejale on teksti mõistmisel abiks ...

Rakvere «kiituslaulud»

Eesti Piibliseltsi peasekretär Jaan Bärenson ütles tänavu 1. detsembri ETV saates «Ajalik ja ajatu», et EPS ei tõlgi praegu Piiblit. 1997. aasta versiooni on trükitud juba kuus korda ja Piibel on kõigile kättesaadav. Sellegipoolest ilmub 21. sajandil pidevalt uusi ja põnevaid üllitisi. Üldtuttavad ja tunnustatud on Vello Salo «Laulude laul» (2006, 2008) ning koos Indrek Hirvega tõlgitud «Psalmid» (2009) ja «Johannese ilmutus» (2010). Harri Rein andis oma kulu ja ...

Arved Paul 100

Kirikuõpetaja Arved Paulist, kelle sünnist möödub sellel reedel, 25. oktoobril 100 aastat, kirjutab poeg Toomas Paul. Arved Paul sündis 25. oktoobril 1913 Tõstamaal, poisipõlve veetis Pärnus ja mitmel pool mujal. Oli 17aastane, kui karjaravitsejast isa Johann sai Ülenurme mõisas pulli puskimise tagajärjel surma. Pärast Hugo Treffneri gümnaasiumi lõpetamist astus 1937. a ülikooli usuteaduskonda. Tartu Pauluse kirikunoorte hulgas kohtas halastajaõde Linda Sookaela, kellega ...

Martin Luther ja traditsioonilised pereväärtused

Usuisa kirjutistest eesti keelde tõlgituna on peaaegu eranditult välja antud vaid väikest katekismust, mida kasutati leeriõpetuses. Nüüd lisandus sellele «Avatud Eesti raamatu» sarjas ilmunud soliidne Martin Lutheri «Valitud tööd» (Ilmamaa, 2012, 838 lk). Sajand tagasi, 1913. aastal, I maailmasõja eel, ei olnud taolise tõlke järele mingit vajadust. Pastorite omavahelise suhtlemise keel oli saksa keel ning nad lugesid Lutherit originaalis, ja ka ladina keele oskus oli ...

Jumal on loonud inimese kadumatuks

Toomas Pauli kõne Uku Masingu matusetalitusel 30. aprillil 1985 Tartu Peetri kirikus Me kuuleme leinakõne aluseks Saalomoni Tarkuseraamatu 1. peatükist 13. salmi ja 2. peatükist 23. salmi: «Ei Jumal ole surma teinud ja tal ep ole heameel nende hukatusest, kes elavad. Jumal on loonud inimese kadumatuks ja on teinud ta iseenese olemise sarnaseks.» Aamen. Iga surma puhul, nii ka täna, peame laskma pähe tõusta ...

Jumala kutse on jääv

Tiit Pädam on sündimisest saadik Tallinna Jaani koguduse liige, seal ristitud, leeritatud ja laulatatud, Toomas Paul oli kakskümmend viis aastat külapreester, viimased 19 tööaastat enne emerituuri teenis Jaani kogudust. Eesti Kiriku palvel vestles Toomas Paul homse juubilari, oma vana sõbraga. Kohtusime esimest korda oma kolmkümmend aastat tagasi. Olin siis Valjala koguduse õpetaja ja Saarte praost ning Sina ERKI arhitektuuriteaduskonna tudeng. Saime kohe suurteks sõpradeks ...