Kõik autori postitused

Kõrberännaku olulisusest

Laupäevase Postimehe arvamuslisas arutleb tõlkija ja esseist Enn Soosaar artiklis «Oodates Nõukogude ajupesust vaba põlvkonda» tolle aja mõju üle inimeste mõtlemisele. Mitmete veenvate näidete varal on ta hinnang üsna pessimistlik: «Isegi kui väliselt paistab, et kui totalitaristliku minevikuga on Eestis lõpparve tehtud, selgub hoolikamal vaatlemisel kurb tõsisasi. Liiga paljude inimeste, kahjuks ka ...

Suletud uks ja avatud aken

Lugesin nukralt 28. oktoobri Eesti Kirikus ilmunud Heino Nurga mõtisklust «Rändamisest ajas». Nii mõnedki tema hinnangud meie kiriku hetkeseisule olid karmid ja hirmutavadki: «Väljaspool olijates tekitavad aga kirikut muust ühiskonna elust lahutavad käärid hämmingut ja arusaamatust. Vangutatakse pead ja astutakse edasi, kirikust mööda, kuhugi mujale. Konservatiivsuse-nimeline tagurlus, alalhoidlikkuse ...

Masu ja usk

Lühendatult majanduslikku surutist tähendav sõna masu on enamikule Eesti inimestest viimase aasta jooksul tuttavaks saanud. Küllap on suurem osa meist ka masu vilju kogenud, kas siis kaotatud töö, alanenud palga või saamata jäänud laenu näol. Eelkõige on analüütikud ennustanud raskeimaid aegu sügiseks, mil töö kaotanud inimestel hakkavad otsa saama koondamistasud ja parematel aegadel ...

Lepitav laul

Eelmise nädala lõpus peeti Tartus laulupidu. Suuremad üritused algasid juba reedel, mil oli pidulik eelkontsert Maarja kirikuhoones. Sealsamas, kus 140 aastat tagasi toimus I Eesti üldlaulupeo peaproov, esinesid nüüd valitud koorid ja orkestrid. Laupäeval aset leidnud laulupeol trotsis vihmahoogusid umbes 8000 lauljat, tantsijat ja pillimeest. Oli ülendav pilt näha laulupeorongkäigus erinevas vanuses vihmamärgi peolisi ...

Kevad meie mõtetes

Viimaks ometi on ilm kevadesse kaldunud. Soe õhk ja päike panevad looduses protsessid kiiresti käima, mõned taimed löövad rohetama suisa päevaga. Bioloogilise maailma kõrval kasutatakse sõna kevad aga ka millegi tärkamise kohta inimese vaimus: kasutame väljendit hingeline kevad, oma kuulsas raamatus «Õhtumaa allakäik» räägib filosoof Oswald Spengler kevadetest kultuurides. Seda ...

Üks mõte sai teoks

Piltlikult kõneldes on ka koolielus sarnaselt kirikuga oma pühad asjad. Kindlasti kuuluvad niisuguste eriliste asjade hulka ka aineolümpiaadid. Mäletan oma õpingute ajast, kuidas aineolümpiaadidel edukalt esinenud õpilaste pildid kaunistasid koolimaja koridore, ainekonkurssidega seotud puudumised olid alati põhjendatud, olümpiaadiks õppimise käigus süvenesid usalduslikud kontaktid õpetajatega jne. ...

Rasketel aegadel tuleb kokku hoida

Ka väikeses Eestis võivad ilmaolud piirkonniti kardinaalselt erineda. Möödunud nädala laupäeva hommikul rassisin lumelabidaga tubli tunni õues jalgteed sisse kaevates ja autole väljapääsu rajades. Päeval helistas mulle Pärnus elav tuttav ja teatas, et kassi jäljed on lumel küll näha, kuid see mõni sentimeeter pole mingi lumeküllus. Klimaatilised, usulised, hariduslikud jm ...

Religiooniõpetajad kohtusid Tallinnas

religiooniõpetajaid ja huvilisi tervitas südamlikult regionaalminister Siim Valmar Kiisler. Foto: Kerstin Kask

«Kui on raske aeg, siis on heaks strateegiaks teha rahulikult edasi rutiinseid tegevusi,» ütles Eesti ühe pikema staažiga religiooniõpetuse ja filosoofia õpetaja Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumist Joosep Tammo Eesti Religiooniõpetajate Liidu (ERÕLi) aastakonverentsile suunatud tervituses. Loodetavasti on religiooniõpetajad nüüdseks jõudnud seisu, kus tavapärastele ja ...

Rõõmus sõnum

Evangeelium tähendab rõõmusõnumit. Väljaspool Uut Testamenti on seda sõna kasutatud eelkõige valitsejate kultuses, seostades seda nende troonile asumisega või sõjaliste võitudega. Kristlased seevastu hakkasid rääkima vaid ühest, inimest täielikult haaravast rõõmusõnumist. Missugune võiks olla tänapäevane rõõmus sõnum usust? Kuidas ...

Majandus ja usk

Jõulud on möödas ja 2009. aasta on saabunud. Tundub, et saabunud aastal satuvad Eestis tõsise tähelepanu all majandusprobleemid. Eesti Vabariigi president Toomas Hendrik Ilveski kinnitas oma uusaastakõnes olukorra tõsidust: «Meie majanduse mõõdumärkide järgi võib algav aasta tulla Eestile sel sajandil kõige keerulisem. Me täna alles laskume majanduslanguse oru põhja. Kui pikk ...

Kui vana on Maa?

Rahvalikud religioossed lood loetlevad hulga märke, mille järgi deemonite hulka kuuluvaid olendeid ära tunda ja kuidas nendega käituda. Tuntumad neist tunnustest on varju puudumine, väga karvane ihu, ebaharilik kasv, kabja jälgi jättev inimolend vms. Vahel juhtus aga ka nõnda, et üleloomulikel olenditel välised märgid hoopiski puudusid ning tekkinud kahtlustele kinnituse otsimiseks tuli nimetada Jumala, Kristuse ...

Isad ja hinged

Möödunud nädala pühapäeval tähistasime hingedepäeva ja eeloleval pühapäeval peame isadepäeva. Religioonis on olulised mõlemad, isad ja hinged, ning nad on ka omavahel seotud, isadel on ju hing. Hing võib olla haige paljude vastutustundetute isade pärast, kuid hinge võib tõusta ka uhkus tublidest isadest kuuldes.  Usundiloos kõneldakse peamiselt kehahingest kui elujõust, ...

Akadeemia ja usk

Nädalapäevad tagasi pidas president Toomas Hendrik Ilves Eesti Vabariigi Teaduste Akadeemia 70. aastapäeva puhul kõne. Mulle üllatuslikult olid kõnes suhteliselt olulisel kohal maailmavaatelised küsimused, eelkõige teadmise ja ebausu proportsioon ühiskonnas. «Aga kes võidab maailmavaadete sõja, kui iga teadlaste öö kohta tuleb Eesti telekanalites vähemalt 50 ebausuööd?» ...

Tarbimis­­ühiskonna ahvatlused

Möödunud nädalal avaldas SL Õhtuleht pika intervjuu Marju Lauristiniga. Meie ühiskonna hetkeseisu analüüsides viitas Marju Lauristin ka riigis valitsevale üldisele õhustikule: «Tohutu kiirlaenude palavik oli ebaterve. See oli tarbimishüsteeria. Loodan väga, et see on vaht, mis saab ära uhutud. Samas paanikaks pole põhjust. Paanika teeb kõik halvemaks. Tuleb arvestada, et aastaga on elu läinud raskemaks. Järgmise aastaga lähevad asjad ehk tasakaalu.» Marju Lauristini arvates ...

Kool ja piirid

Uus kooliaasta on alanud. Lisaks traditsioonilistele askeldustele koolis ja kodus olen sellel ajal püüdnud teha mõningaid ettevaatlikke üldistusi, et iseloomustada ning mõtestada õpetaja seisundit ja ülesandeid käesoleval aastal. Mingil hetkel ma veendusin, et 2008. aasta õpetaja on muu hulgas ka piiride looja ja piirilkõndija, kelle poolt valitud tee mõlemal pool terendavad elusfäärid ei pruugi talle enam tuttavad olla. Töötades õpilastega on aga vastuoluliste ja ka ...