Kõik autori postitused

Toimetuse kirjakast

Puhastati vaimset maailmaOlen põhiküsimuses üle-eelmises EKs ilmunud Villu Jürjo repliigiga «Lõhuti vaimset maailma» nõus – pühadust tuleb hoida. Samas mulle näib, et teed pühadusele tähelepanu juhtimiseks võivad erinevad olla. Vaimsusele ja pühadusele keskendumiseks vajab tänapäeva maailm nende kaitsmise kõrval ka valusate küsimuste esitamist ja tõstatamist. Võin oma ...

Kas nii tohtis teha?

Merille Hommik

Mees nimega Noël Godin, kes kasutab pseudonüümi Georges Le Gloupier, on tuntud Belgia kirjanik, näitleja, kuid ka … koogiterrorist. Juba nelikümmend aastat on tema üheks eesmärgiks olnud vahukoorekookidega rünnata ennasttäis ja ülbevõitu avaliku elu tegelasi. Rünnakuid kavandatakse sama põhjalikult nagu James Bond oma operatsioone: parukate, segadusse ajavate riiete, kõrvaltegelaste jms abil. Ohvri ...

Kristlase elamise rütmi kroon

Fragment Johann Köleri kutsuvat Kristust kujutavalt freskotehnikas altarimaalilt Tallinna Kaarli kirikus.  Foto: Arho Tuhkru

Küllap oleme kõik kogenud, et meie elu raamistab kalendriline rütm. Seda võib tunnetada iganädalase tööga seoses, näiteks on pisut iselaadne tunne reede õhtul, kui töönädal on lõppenud, või siis pühapäeva õhtupoolikul, kui mõte vägisi uue töönädala radadele lipsab. Säärase rütmi osad võivad olla veel mõne nädalapäeva õhtule ...

Rahu maa peal ja rahu meis enestes

Merille Hommik

Homme on Eesti ajaloos nii olulise Tartu rahu aastapäev. 2. veebruaril 1920 Eesti Vabariigi ja Nõukogude Venemaa vahel allkirjastatud rahuleping lõpetas Vabadussõja. Selle lepinguga määrati kindlaks Eesti idapiir ja Venemaa tunnustas Eesti Vabariigi iseseisvust. Ehkki reaalpoliitika soovitab ikka kainelt mõtelda, oli sellel rahulepingul ka idealistlik ja igavene mõõde, nimelt loobus Venemaa igaveseks kõikidest ...

Ime ja imestamine

Alustades pärast pikemat pausi taas Eesti Kiriku kolumnide kirjutamisega, jäin esialgu peatuma ime teemal. Ehk oli otseseks tõukeks ülemöödunud nädalal Eestisse jõudnud jumalaema Kozelštšani ikoon, mis püsivalt asub Helsingi Uspenski katedraalis ja on tuntuks saanud oma imelise tervendusjõu tõttu. 2010. aastal see ikoon varastati, pool aastat hiljem tunnistas varas teo üles ja näitas kätte pühapildi ...

Tähendusi otsimas

Kirjastus Tuum on välja andnud Toomas Pauli viimase mõtisklusteraamatu «Totrus ja tähendus», mille ilmumiskuupäev jääb veel 2010. aasta sisse. Toomas Paulile omaselt sisaldab «Totrus ja tähendus» esseid ja mõtisklusi, mis riivavad kümneid ja võib-olla isegi sadu loodusteaduslikke, filosoofilisi, teoloogilisi jt valdkondadesse kuuluvaid probleeme. Kindlasti pole mõttekas seda raamatut neelata ...

Taltsutatud ja metsik teoloogia

Toomas Paul. Seitse sabasulge. Kirjastus Pilgrim, 2009.

Ajalugu tunneb mitmeid näiteid, kuidas on püütud kokku koguda kogu maailma tarkusi. Algselt on seda proovinud andekad üksikisikud, parimaks näiteks ehk Aquino Thomase «Summa theologiae», hiljem on seda üritanud mõttekaaslased, nagu näiteks prantsuse entsüklopedistid, kes püüdsid koguda maailma parimad mõtted «Entsüklopeediasse», mis oma rohkem kui kolmekümne köitega ületas ...

Selgusid parimad religioonide tundjad

Tartus toimus 19.–20. märtsini Eesti teine religiooniõpetuse olümpiaad.  Mitmest koolist laekunud religiooniteemalistest esseedest valiti välja kümme parimat. Lõppvoorus kuulus ülesannete hulka eelvooru essee põhiseisukohtade esitamine ja nende kaitsmine, lühiessee kirjutamine Uku Masingust, maailma usundite tundmise test ning ühe usulise probleemi analüüs. Õpilasi hindas žürii eesotsas ...

Kõrberännaku olulisusest

Laupäevase Postimehe arvamuslisas arutleb tõlkija ja esseist Enn Soosaar artiklis «Oodates Nõukogude ajupesust vaba põlvkonda» tolle aja mõju üle inimeste mõtlemisele. Mitmete veenvate näidete varal on ta hinnang üsna pessimistlik: «Isegi kui väliselt paistab, et kui totalitaristliku minevikuga on Eestis lõpparve tehtud, selgub hoolikamal vaatlemisel kurb tõsisasi. Liiga paljude inimeste, kahjuks ka ...

Suletud uks ja avatud aken

Lugesin nukralt 28. oktoobri Eesti Kirikus ilmunud Heino Nurga mõtisklust «Rändamisest ajas». Nii mõnedki tema hinnangud meie kiriku hetkeseisule olid karmid ja hirmutavadki: «Väljaspool olijates tekitavad aga kirikut muust ühiskonna elust lahutavad käärid hämmingut ja arusaamatust. Vangutatakse pead ja astutakse edasi, kirikust mööda, kuhugi mujale. Konservatiivsuse-nimeline tagurlus, alalhoidlikkuse ...

Masu ja usk

Lühendatult majanduslikku surutist tähendav sõna masu on enamikule Eesti inimestest viimase aasta jooksul tuttavaks saanud. Küllap on suurem osa meist ka masu vilju kogenud, kas siis kaotatud töö, alanenud palga või saamata jäänud laenu näol. Eelkõige on analüütikud ennustanud raskeimaid aegu sügiseks, mil töö kaotanud inimestel hakkavad otsa saama koondamistasud ja parematel aegadel ...

Lepitav laul

Eelmise nädala lõpus peeti Tartus laulupidu. Suuremad üritused algasid juba reedel, mil oli pidulik eelkontsert Maarja kirikuhoones. Sealsamas, kus 140 aastat tagasi toimus I Eesti üldlaulupeo peaproov, esinesid nüüd valitud koorid ja orkestrid. Laupäeval aset leidnud laulupeol trotsis vihmahoogusid umbes 8000 lauljat, tantsijat ja pillimeest. Oli ülendav pilt näha laulupeorongkäigus erinevas vanuses vihmamärgi peolisi ...

Kevad meie mõtetes

Viimaks ometi on ilm kevadesse kaldunud. Soe õhk ja päike panevad looduses protsessid kiiresti käima, mõned taimed löövad rohetama suisa päevaga. Bioloogilise maailma kõrval kasutatakse sõna kevad aga ka millegi tärkamise kohta inimese vaimus: kasutame väljendit hingeline kevad, oma kuulsas raamatus «Õhtumaa allakäik» räägib filosoof Oswald Spengler kevadetest kultuurides. Seda ...

Üks mõte sai teoks

Piltlikult kõneldes on ka koolielus sarnaselt kirikuga oma pühad asjad. Kindlasti kuuluvad niisuguste eriliste asjade hulka ka aineolümpiaadid. Mäletan oma õpingute ajast, kuidas aineolümpiaadidel edukalt esinenud õpilaste pildid kaunistasid koolimaja koridore, ainekonkurssidega seotud puudumised olid alati põhjendatud, olümpiaadiks õppimise käigus süvenesid usalduslikud kontaktid õpetajatega jne. ...

Rasketel aegadel tuleb kokku hoida

Ka väikeses Eestis võivad ilmaolud piirkonniti kardinaalselt erineda. Möödunud nädala laupäeva hommikul rassisin lumelabidaga tubli tunni õues jalgteed sisse kaevates ja autole väljapääsu rajades. Päeval helistas mulle Pärnus elav tuttav ja teatas, et kassi jäljed on lumel küll näha, kuid see mõni sentimeeter pole mingi lumeküllus. Klimaatilised, usulised, hariduslikud jm ...